WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Конфлікт як позитивний фактор розвитку персоналу компанії - Реферат

Конфлікт як позитивний фактор розвитку персоналу компанії - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Конфлікт як позитивний фактор розвитку персоналу компанії
Зміст
Вступ 3
1. Сучасні погляди на конфлікт. Позитивні та негативні наслідки конфліктів 4
2. Види конфліктів та їх особливості 7
3. Модель процесу конфлікту 10
4. Методи вирішення конфліктів 12
Висновок 18
Література 19
Вступ
Тема даної роботи - "Конфлікт як позитивний фактор розвитку персоналу компанії".
Мета написання даної роботи полягає в дослідженні природи та сутності конфліктів, їх позитивних та негативних наслідків.
Основними завданнями роботи є: вивчення і узагальнення теоретико-методологічних засад з питань управління персоналом; проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію; розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначеної проблеми.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що нема жодної людини, котра б в своєму житті не вступала в суперечку: з колегами, керівником, підлеглими, конкурентами, партнерами, тобто конфліктів у нашому житті достатньо і кожний повинен з'ясувати природу конфлікту, навчитись управляти конфліктом і спрямовувати його не в деструктивному, а в конструктивному напрямку.
В роботі розкриті такі питання як: поняття та сутність конфлікту, його стадії та функції, позитивні та негативні наслідки тощо.
При написанні роботи автором були використані підручники та монографії видатних фахівців з менеджменту, управління персоналом, психології управління тощо.
1. Сучасні погляди на конфлікт. Позитивні та негативні наслідки конфліктів
Багато людей вважає, що конфліктні ситуації заважають нормальним діловим стосункам, а тому їх потрібно уникати. Але якщо трапився конфлікт, тоді з ним треба боротися. І обговорювати нема чого. На жаль, така точка зору є дуже поширеною. І це справді заважає справі. Саме такий підхід до конфлікту, а не він сам, деструктивний.
У світі існує наука конфліктологія, яка займається пошуком відповідей, як зробити, щоб розв'язання конфліктних відносин приносило користь кожній стороні. Слово "конфлікт" латинського походження і в перекладі означає "зіткнення".
При будь-якому конфлікті є об'єкт конфлікту та опоненти. Ці складові формують базу конфлікту, чи конфліктну ситуацію. Виявити об'єкт конфлікту в кожному конкретному випадку непросто. Наскрізною його характеристикою, котра дає змогу виділити об'єкт конфлікту, є його неподільність, що може бути як фізичною властивістю об'єкта, так і наслідком бажань чи інтересів одного з опонентів. Опонентами в конфліктній ситуації можуть виступати різні утворення, які формуються з окремих осіб, груп, підрозділів, організацій.
Щоб виник конфлікт, необхідні дії опонентів, спрямовані на оволодіння об'єктом. Такі дії називають інцидентом. Таким чином, конфлікт виникає тоді, коли складається конфліктна ситуація і відбувається інцидент.
При обговоренні теми конфлікту чимало бізнесменів і політичних лідерів намагаються звести проблему управління до уникнення або пом'якшення конфлікту. Він розглядається як сигнал негаразду і необхідності пошуку винного - щоб не повторити помилку знову. Далеко не завжди конфлікт настільки не зрозумілий і не підлягає керуванню, що порушує процес комунікацій і узгодженості в роботі. Потенційні позитивні можливості конфлікту великі, лише пройшовши через конфлікт, колектив може стати єдиним суцільним організмом. Позитивний конфлікт сприяє як підвищенню ефективності праці колективу в цілому, так і визначенню компетентності окремих його представників. Це підтверджується численними експериментальними дослідженнями - конфлікт може впливати на побудову загальної платформи, розробку і прийняття рішень, зміцнення морально-етичного аспекту взаємовідносин. Без певного розуміння того, що можуть існувати різні точки зору на одну проблему, будь-які загальні розмови є безглузді, а стосунки - поверхневі. Життя без конфліктів сумне й непродуктивне.
Довгий час у працях з управління вчені дотримувались думки, що організація повинна функціонувати як добре змащений механізм, і саме тому конфлікти в організаціях розглядались як негативні явища. Нині теоретики управління зазначають, що повна відсутність конфлікту не лише небажана, а й неможлива.[1,C.241; 2,C.112-177]
Конфлікт - це розбіжність між двома або кількома сторонами (особами чи групами), якщо кожна з них намагається зробити так, щоб були прийняті саме її погляди або цілі й завадити іншій стороні зробити те саме.[1,C.242]
Конфлікти найчастіше асоціюються з агресією, погрозами, суперечками, ворожістю тощо. Тому існує думка, що конфлікт - явище небажане і що необхідно, по можливості, уникати його або як-найшвидше розв'язувати. Згідно з останніми дослідженнями вчених навіть в організаціях з ефективним управлінням деякі конфлікти не лише можливі, а й бажані.
Добре скерований конфлікт - життєво важлива складова частина процесу становлення сучасного колективу.
На жаль, конфлікт не завжди має позитивний характер. У деяких випадках він може заважати задоволенню потреб окремої особи та досягненню цілей організації взагалі. Наприклад, під час ділової наради більшість погоджується з думкою окремої особи лише для того, щоб уникнути конфлікту, нехтуючи інтересами справи. Але в багатьох ви-падках конфлікт допомагає виявити розмаїття точок зору, додає інформації, допомагає виявити більшу кількість альтернатив або проблем. Це дає змогу членам групи приймати більш ефективні рішення, а також повідомити свою думку людям, і тим самим задовольнити особисті потреби у повазі та владі, ведучи до ефективнішого досягнення цілей.
Таким чином, конфлікт може бути функціональним, або дисфункціональним, що може призвести до зниження особистого задоволення, групового співробітництва та ефективності організації. Роль конфлікту в основному залежить від того, наскільки ефективно ним керують. Але щоб керувати конфліктом, необхідно розуміти причини виникнення конфліктної ситуації.
Сучасні погляди на конфлікт ґрунтуються на таких положеннях: конфлікт потенційно вкрай ефективний і продуктивний, треба лише вміло ним користуватись; робота має бути розрахована на групу, група - основна складова колективу; група визначає основні форми спільної праці й вирішує будь-які проблеми; стосунки повинні бути щирими та відкритими, усі члени колективу мають відкрито висловлювати свої думки й зауваження; лідери мусять обговорювати усі проблеми, які виникають, на рівних.
Невід'ємна частина конфлікту - несумісність дій двох людей чи сторін, коли поведінка одного робить дії іншого неефективними. Щоб викликати конфліктну ситуацію, достатньо ігнорувати думку партнера. У тих, хто працює поруч над вирішенням однієї проблеми, можуть бути найпростіші форми виробничого процесу, його підготовки тощо. Конфлікт може стати в нагоді під час створення продуктивного та міцно спаяного колективу. Єдине, що потрібно

 
 

Цікаве

Загрузка...