WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація продовольчого постачання в ресторані при готелі на практиці (ресторан 'Козацький') - Курсова робота

Організація продовольчого постачання в ресторані при готелі на практиці (ресторан 'Козацький') - Курсова робота

ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО(скорочено)
м. "___"______20__ р.
(назва підприємства посередника)
Назване в подальшому "Підприємство-посередник", в особі
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
що діє на підставі
з однієї сторони, і
(назва організації-покупця)
з Іншої сторони, уклали цей Договір про подане нижче:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. Підприємство-посередник приймає на себе зобов'язання з постачання, а Покупець із приймання та оплати
(назва товарів)
названих у подальшому "Товари", в асортименті, кількості і строках, визначених у специфікаціях, які є невід'ємною частиною цього Договору.
1.2. Кількість товарів визначається
(назва документації)
2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Підприємство-посередник зобов'язане:
а) постачати покупцю товари як зі складу, так і транзитом від підприємств-виробників:
б) організовувати централізовану доставку товарів Покупцю за узгодженими графіками;
в) гарантувати взаємне постачання товарів за узгодженою номенклатурою у випадках. коли Покупець знаходиться в договірних стосунках з підприємством-виробником і останні порушують свої зобов'язання на поставках;
г) надавати Покупцю послуги з підготовки товарів до використання, підсортуванню. упаковці та інші, перелік яких вказується в додатку, що є невід'ємною частиною Договору.
2.2. Покупець зобов'язується:
а) приймати і своєчасно оплачувати поставлені йому товари і надані послуги;
б) своєчасно повертати товари, отримані взаємно;
в) своєчасно повертати тару та упаковку багаторазового використання
Додаток 3
ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТОВАРУ
(скорочено)
м. " __"_______20__р.
(назва організації, підприємства)
в особі
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
що діє на підставі
названий у подальшому "Постачальник", з однієї сторони, і
(назва організації, підприємства)
в особі
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
що діє на підставі
названий у подальшому "Покупець" з Іншої сторони, уклали цей Договір
про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язується виготовляти та систематично постачати і передавати у власність (повне господарське ведення) Покупцю певний товар, а Покупець зобов'язується приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах Договору.
1.2. Предметом поставки є наступний товар:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.0БСЯГ (КІЛЬКІСТЬ) ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ

п/п Найменування Од.
виміру 1 кв.
200__р. 2 кв.
200__р. 3 кв.
200__р. Усього
3. АСОРТИМЕНТ
Асортимент товару зазначається у специфікації, яка додається до Договору.
Додаток 4
ДОГОВІР ПОСТАВКИ
(скорочено)
м. _____________ "___"__________20__р.
Підприємство
назване у подальшому "Постачальник", в особі
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
що діє на підставі _______________________ з однієї сторони, і
(назва підприємства)
назване у подальшому "Покупець", в особі
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
що діє на підставі _________________________ з другої сторони.
уклали цей Договір про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується виготовити і поставити продукцію, а Покупець - прийняти її і оплатити в строк, зазначений у доданій до цього Договору специфікації, яка є невід'ємною частиною Договору.
2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
2.1. Якість продукції, що підлягає постачанню, має відповідати державним стандартам і технічним умовам.
2.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що постачається, видати сертифікат, який посвідчує відповідність продукції вимогам стандарту або технічних умов.
2.3. Продукція, що постачається, підлягає обов'язковому маркіруванню згідно з вимогами стандарту або технічними умовами.
3. ТАРА І ПАКУВАННЯ
3.1. Продукція, що постачається, пакується у тару відповідно до вимог стандартів або технічних умов, зазначених у доданій до Договору специфікації.
3.2. Кожне упаковане місце повинне мати маркірування на тарі, упаковці або бірці згідно з державним стандартом або технічними умовами.
4. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ І УМОВИ ФРАНКО
4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу Покупця за цінами, передбаченими діючими прейскурантами. Дослідні зразки продукції оплачуються Покупцем за калькуляцією, розробленою Постачальником і погодженою з Покупцем.
4.2. Продукція, виготовлена за цим Договором, відвантажується на адресу Покупця на умовах франко-станція призначення.
5. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУЦІЇ
5.1. Продукція, що постачається за цим Договором, відвантажується на адресу Покупця щоквартально однаковими партіями.
6. УМОВИ РОЗРАХУНКУ
6.1. Розрахунок за цим Договором між Постачальником і Покупцем провадиться виставленням рахунку на інкасо, тобто із застосуванням акцептованої форми розрахунків.
6.2. У випадку зміни Покупцем рознарядки на постачання продукції і зазначення іншого вантажоодержувача Постачальникові надається право вимагати у нього виставлення акредитиву для попередньої оплати вартості продукції, що підлягає відвантаженню на його адресу.
7. ПОРЯДОК КІЛЬКІСНОГО І ЯКІСНОГО ПРИЙМАННЯ
Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться Покупцем відповідно до Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення, затверджених Державним арбітражем.
8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Після відвантаження Постачальником продукції за рознарядками Покупця на адресу організацій, розташованих за межами України, ця продукція підлягає відправленню в особливо міцній тарі, що виключає псування і ушкодження вантажу на шляху руху.
9. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
9.1. Майнова відповідальність сторін регулюється нормативними актами, встановленими діючим законодавством.
9.2. Кількість продукції, недопоставленої Постачальником в один здавальний період (квартал), додається до іншого здавального періоду. У цьому разі Покупець має право накласти на Постачальника штрафні санкції за загальну кількість недопоставленої продукції у межах шестимісячного строку давності.
10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДАННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ СТОРІН
10.1. Усі спори з цього Договору розглядаються в органах арбітражу: стосовно кількості - замісцем знаходження Постачальника, стосовно якості - за місцем знаходження Покупця.
11. СУМА ДОГОВОРУ
11.1. Загальна вартість продукції, що підлягає постачанню, визначається у розмірі
грн.
(сума цифрами і прописом)
ПРИМІТКА. У випадку зміни ціни на продукцію, що поставляється, відповідно змінюється сума Договору, що оформлюється додатковою угодою між сторонами.
12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1.Термін дії Договору встановлюється з 1 січня до ЗІ грудня 200__р.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
Покупець: Постачальник:
(підпис) (підпис)
м.п м.п.
Додаток 5
Форма замовлення
Ресторан "Козацький"

 
 

Цікаве

Загрузка...