WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація продовольчого постачання в ресторані при готелі на практиці (ресторан 'Козацький') - Курсова робота

Організація продовольчого постачання в ресторані при готелі на практиці (ресторан 'Козацький') - Курсова робота

спис товарів зі складу у відповідності із введеними в систему рецептами;
- отримувати звіти про роботу складів.
Система F&B є передусім програмою для продовольчих складів.
В системі передбачена наявність програмного інтерфейсу з бухгалтерськими програмами, в які переносять дані про:
- прихід товарів на склади;
- повернення товарів постачальнику;
- перехід товарів у виробництво;
- повернення товарів із виробництва;
- списання зіпсованих товарів;
- списання собівартості страв, які були продані.
Висновки
На прикладі ресторану "Козацький" автор розглянув питання щодо організації продовольчого постачання в ресторані при готелі на практиці. Кожен з розділів роботи розкриває складові організації продовольчого постачання на підприємстві і дає їм пояснення.
В першому розділі було розглянуто організаційну структуру ресторану та його господарства: керівництво підприємством і його філіями, технологічну і технічну підготовку виробництва до обслуговування.
В другому розділі було детально описано техніко-економічне планування та процес продовольчого постачання, який включає в себе організацію комплексного постачання підприємств всіма товарними ресурсами: одержувачі (склад, цех, підприємство, трест), постачальники, транспортні організації; вирішення таких питань: виявлення потреби в продовольчих засобах відповідно до виділених фондів, організація замовлення і завезення по розроблених графіках і в узгоджені терміни, визначення відповідальності за ведення складських операцій та ін.
В пункті 2.2. охарактеризована діяльність ресторану "Козацький", процес організації продовольчого постачання та вихідні дані по роботі цього ресторану. Також важливо, щоб у ресторані постійно був необхідний запас усіх потрібних продуктів, називаний нормою запасів. Коли кількість стає менше норми, комп'ютерна система сигналізує, що необхідно поповнити запаси і наскільки.
У ресторані "Козацький" ці питання контролюються комп'ютеризованою закупівельною системою, у якій можна виділити такі головні компоненти: технічні характеристики товарів (товарна специфікація), засоби контролю за розкраданнями і втратами продуктів, кількість кожного з продуктів, що завжди повинно бути в наявності, відповідальні за виробництво закупівель, відповідальні за одержання, складування і видачу продуктів.
В третьому пункті розглянуті можливості щодо удосконалення організації продовольчого постачання в українських ресторанах, в яких найчастіше не вистачає автоматизації обліку.
Для автоматизації складського та ресторанного бізнесу в готелі рекомендовано використовувати систему FIDELIOF&B. Система F&B дозволяє: працювати з постачальниками (замовлення, постачання), вести облік товарів на продовольчих складах, вести меню, яке використовується в ресторані, проводити калькуляцію рецептів страв, проводити облік бенкетного меню, проводити інвентаризацію на складах ресторану, на основі даних по продажу проводити автоматичний спис товарів зі складу у відповідності із введеними в систему рецептами, отримувати звіти про роботу складів.
Дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері перевезень продуктів тваринного та рослинного походження, які швидко псуються, авторефрижераторів з азотною системою охолодження показали, що вигідніше застосовувати азотну систему охолодження.
Переваги азотної системи охолодження у порівнянні з іншими системами полягають у простоті та високій надійності устаткування, відсутності постійного джерела енергії, системи відтаювання і видалення вологи, безшумності, екологічній чистоті, легкості керування, високій продуктивності при малих розмірах установки, компактності та надійності.
Загалом в роботі були висвітлені всі питання, які стосуються організації продовольчого постачання в підприємства громадського харчування, а саме в ресторан "Козацький".
Використана література:
1. Богущева В.І. Бари і ресторани. - РнД.: 2001р.
2. Проблеми якості у громадському харчування, готельного господарства та туризму. - К.: 2001р.
3. Світлична М.Л. Організація виробництва і обслуговування у підприємствах громадського харчування. - К.:2001р.
4. Масове харчування, готельне господарство і туризм в умовах ринкових відносин. - К.:1997р.
5. П'ятницька Г.Т. Менеджмент громадського харчування. - К.: 2001р.
6. П'ятницька Н.А. Організація обслуговування на підприємствах громадського харчування. - К.: 1989р.
7. Організація виробництва й обслуговування в громадському харчуванні. - К.:1990р.
8. П'ятницька Н.А. Організація громадського харчування в готельному комплексі. - К.: 1984р.
9. Усов В.В. Організація обслуговування в ресторанах. - М.: 1990р.
10. Туризм і готельне господарство. - М.: 2000р.
11. Аграновский Е.Д. Організація виробництва в громадському харчуванні. - М.: 1980р.
Додаток 1
ДОГОВІР НА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
м.__________ "___" _________ 20__р.
(назва установи, організації підприємства)
В Особі
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
що діє на підставі ___________ названий у подальшому "Виконавець", з однієї
сторони, і
(назва установи, організації підприємства)
в особі
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
що діє на підставі____________ названий у подальшому "Замовник", з Другої
сторони, разом названі у подальшому "Сторони" уклали цей Договір про подане нижче:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець надає Замовнику ____________________ автомобілів
марки___________ на наступних умовах:
1.2 Автомобілі надаються Замовнику з водіями в робочі дні тижня, в робочий час (цілодобово за попереднім замовленням), для пересування тільки на території України.
1.3. Виконавець надає автомобілі в повністю справному технічному стані, заправленими ПММ, а також несе експлуатаційні витрати, проводить технічне обслуговування та оплату праці водія.
1.4. Замовник проводить оплату за транспортне обслуговування протягом ________ днів з моменту надання Виконавцем рахунку-фактури з розрахунку__________ грн. за 1 км. пробігу і _____________ грн. за годину простою протягом робочого часу.
2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов'язаний:
2.1.1. Забезпечити збереження вантажу, що належить Замовнику.
2.2. Замовник зобов'язаний:
2.2.1 Своєчасно провадити оплату за транспортне обслуговування.
3. ІНШІ УМОВИ
З.1. Замовник не несе відповідальності за дорожньо-транспортні пригоди з автомобілемфірми.
3.2. Спірні питання вирішуються у двосторонньому порядку або на підставі чинного законодавства.
3.3. Договір може бути розірваний при невиконанні Сторонами умов цього Договору з повідомленням іншої Сторони протягом 5 календарних днів.
Договір набирає чинності "___" ____________ 20_____р. і дійсний до "___" _____________ 20___р.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник: __________ Виконавець: ___________
Підписи:
Замовник: __________. Виконавець: _________
Додаток 2
ДОГОВІР ПОСТАВКИ

 
 

Цікаве

Загрузка...