WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз - Курсова робота

Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз - Курсова робота

часу. Але в ряді досліджень в анкети включають питання обох видів. При розробці анкети особлива роль належить контрольним питанням. При їх допомозі перевіряють розуміння опитуваними суті обстеження, що проводиться, та оцінюється послідовність в їх відповідях. Анкету доцільно складати таким чином, щоб частина питань виключалась в залежності від відповідей на попередні запитання.
Досліджувана проблема: Виявлення інформації про схильність до вузького формування завдань і знаходження форм мотивації, які б орієнтували персонал на здійснення перспективних завдань, орієнтованих на майбутнє.
Тому, з метою вирішення даних проблем керівництвом було вирішено провести анкетування серед покупців.
Вибіркове опитування: 150 респондентів.
Місце проведення: Приміщення даного підприємства
АНКЕТА № 3
1. Ваша стать :
а) Чоловіча
б) Жіноча
2. Чи задоволені ви своєю роботою ?
а) задоволений
б) радше задоволений
в) радше незадоволений
г) незадоволений
4. Чи виникали у вас конфлікти з менеджерами середньої ланки?
а) так
б) ні
5. Вкажіть причини найбільш поширених конфліктних ситуацій.
6. Завдання якого типу вам найчастіше ставило керівництво?
а) Статегічні
б) Тактичні
г) Проміжні
7.Які з запропонованих завдань здійснюють вирішальний вплив на ваших підлеглих?
а) Статегічні
б) Тактичні
г) Проміжні
8.Чи згідні ви з думкою, що на праці підлеглих негативно відбивається прагнення керівників досягти високої прибутковості в короткостроковому періоді ?
а) Так
б) Ні
9.Якщо так, то вкажіть, як саме ?
__________________________
10. Які заходи ви вважаєте слід проводити, щоб мотивувати робітників на виконання завдань, що орієнтовані на майбутнє?
а) збільшувати оплату праці;
б) сприяти вирішенню конфліктних ситуацій;
в) надавати можливість керування компанією;
г) створювати атмосферу значущості підлеглих.
Дата складання анкети... Підпис...
За результатами анкетування зробимо висновки щодо наявних проблем та способів мотивації персоналу на виконання стратегічних завдань підприємства.
2. Спосіб аналітичних індексних розрахунків
Вплив окремих факторів на зміну складного соціально-економічного явища або процесу характеризують при допомозі індексного методу, який застосовують за умови, що складне явище або відповідний індекс можна представити як добуток факторних показників або індексів. У факторній моделі ця умова записується так:
XW = X * W або Ixw = Ix * Iw
XW - складне соціально-економічне явище;
X - інтенсивний або якісний фактор;
W - екстенсивний або кількісний фактор.
Оцінку впливу окремих факторів на складне явище роблять як у абсолютному, так і в відносному вираженні. Загальний абсолютний приріст складного явища визначають так:
XW=X1W1-X0W0
Його розкладають за факторами. Вплив інтенсивного фактору на зміну складного явища в абсолютному виразі визначають так:
XWx=X1W1-X0W1=W1(X1-X0) або XWx=X0W0(Ixw-Iw)
Вплив екстенсивного фактору на зміну складного явища в абсолютному виразі визначають так:
XWw=X0W1-X0W0= X0(W1-W0) або XWw=X0W0(Iw-1)
При цьому XW= XWx+ XWw. Цей метод ще називають методом ланцюгових підстановок.
Оцінюють вплив окремих факторів на складне явище у відносному вираженні. Загальний темп приросту складного явища визначається так:
=(Ixw-1)*100;
Темп приросту складного явища за рахунок впливу інтенсивного фактору буде:
=(Ixw- Iw)*100;
Темп приросту складного явища за рахунок впливу екстенсивного фактору буде:
(Iw-1)*100;
На основі даних теоретичних відомостей вивчимо вплив ціни за одиницю продукції та обсягу продукції в натуральному виразі на зміну обсягу продукції у вартісному виразі Вихідну інформацію та розрахунки подамо в Таблиці 2.1, згідно непарного варіанту. За X позначимо ціну за одиницю матеріалу , за W- витрати на виробництво продукції. Тоді вартість витраченого матеріалу - складне економічне явище ( X W ).
Таблиця 2.1 - Факторний аналіз
Показники Період Зміна в абсолютному виразі +/- Зміна у відносному виразі (індекс)
Базисний
2002 р. Звітний
2003 р.
Обсяг товарної продукції в оптових цінах підприємства (без ПДВ і АЗ),тис.грн.(XW) 5355 6314 959 1,18
Оптова ціна одиниці продукції (без ПДВ і АЗ),тис.грн.(x) 0,2 0,23 0,03 1,15
Фактично вироблено продукції в натуральному виразі, шт.(w) 26775 27452 677 1,025
Показники Період Зміна в абсолютному виразі +/- Зміна у відносному виразі (індекс)
Базисний
2003 р. Звітний
2004 р.
Обсяг товарної продукції в оптових цінах підприємства (без ПДВ і АЗ),тис.грн.(XW) 6314 5766 -548 0,91
Оптова ціна одиниці продукції (без ПДВ і АЗ),тис.грн.(x) 0,23 0,25 0,02 1,087
Фактично вироблено продукції в натуральному виразі, шт.(w) 27452 23064 -4388 0,84
Індекс обсягу продукції в оптових цінах дорівнює добутку індексу ціни одиниці продукції на індекс фактично виробленої продукції у натуральному виразі:
1,18=1,15*1,025 (2002-2003) 0,91=1,087*0,84 (2003-2004)
визначимо вплив кожного фактору на зміну обсягу товарної продукції в оптових цінах в абсолютному виразі.
0,03*=135,4 (тис.грн) (2002-2003)
0,02*23064=461,28 (тис.грн) (2003-2004)
Зміна за рахунок фактично виробленої продукції в натуральному виразі:
0,2*1357=271,4 (тис.грн) (2002-2003)
0,23*(-4388)=-1009,24 (тис.грн) (2003-2004)
Загальний абсолютний приріст обсягу товарної продукції в оптових цінах підприємства становив:
135,4+271,4=406,8 (тис.грн) (2002-2003)
461,28-1009,24=-547,96 (тис.грн) (2003-2004)
Оцінимо вплив даних факторів у відносному виразі:
=(Ixw-1)*100=(1,18-1)*100%=18%
=(Ixw-1)*100=(0,91-1)*100%=-9%
Темп приросту обсягу товарної продукції за рахунок впливу оптових цін одиниці продукції буде:
=(Ixw- Iw)*100=(1,18-1,025)*100%=15,5%
=(Ixw- Iw)*100=(0,91-0,84)*100%=7%
Темп приросту обсягу товарної продукції в оптових цінах за рахунок впливу фактично виробленої продукції буде:
(Iw-1)*100=(1,025-1)*100%=2,5%
(Iw-1)*100=(,84-1)*100%=-16%
Виявивши вплив окремих факторів на обсяг товарної продукції , робимо висновок ,що в звітному періоді обсяг товарної продукції в діючих цінах порівняно з базисним збільшився на 18% (2002-2003) , що в грошовому виразі становить 406,8.При цьому обсяг товарної продукції в оптових цінах на даному підприємстві зростає за рахунок збільшення оптових цін за одиницю продукції на 135,4 (тис.грн), та за рахунок збільшення фактично виробленої продукції на 271,4 (тис.грн)
3.Статистичний контроль якості технологічних процесів
Статистичний контроль якості технологічних процесів є дуже важливий для подальшого зростання продуктивності праці та ефективності функціонування організації, оскільки від його результатів залежить те, яку продукцію і якої якості ми будемо випускати. Тому попереджувальний статистичний контроль здійснюється на основі вибірок суцільного контролю та контрольних проб і дозволяє систематично перевіряти хід виробничого процесу з можливістю попередження випуску неякісних деталей або деталей з численними браками.
Для визначення близькості фактичного розподілу до нормального необхідно використати

 
 

Цікаве

Загрузка...