WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз - Курсова робота

Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз - Курсова робота

0,88 разів, а в 2004 році у 1,22%, що є позитивним фактором, бо існує заохочення до праці. Помітна тенденція доспаду коефіцієнту порівняння, що свідчить про випередженя темпів зростання зар. плати від темпів росту прод-ті, у 2003 році на 1,1 рази, у 2004 у 0,0,8 разів, що є пизитивним явищем, праця відповідає її оплаті. По коефіцієнту еластичності ,ми спостерігаємо зміну середньої заробітної плати
у 2003, 2004 роках на 2 і 0,4% відповідно, при зміні продуктивності праці на 1 %.
Зобразимо динаміку коефіцієнтів випередження, порівняння та еластичності.
Рисунок 1.7- Динаміка оплати праці
Визначимо долю адміністративно-управлінського персоналу в загальній чисельності персоналу.
Таблиця 1.13 - Аналіз структури персоналу
Показники Роки
2002 2003 2004
Середньоспискова чисельність працівників,(осіб) 322 307 226
Продовження Таблиці 1.13
Адміністративно-управлінський персонал, (осіб) 15 25 13
Робітники,(осіб) 307 282 213
Доля адміністративно-управлінського персоналу в загальній кількості, % 4,7 8,14 5,8
Частку адміністративного персоналу ми визначили як відношення кількості працюючих в адміністративно-управлінському відділі до всієї чисельності працюючих. Таким чином в 2002 році вона становила 4,7 %, в 2003році- 8,14% а в 2004році 5,8%.
Зобразимо дані показники графічно.
Рисунок 1.8 - Частка адміністративно-управлінського персоналу
Внутрішнє середовище організації , яке створюється численними рішеннями керівництва , визначає здатність організації виграти у конкретній боротьбі на ринку. На даному підприємстві ми помічаємо тенденцію до збільшення реальної заробітної плати, продуктивності праці та зростання матеріальної мотивації, що спонукає працівників покращувати роботу і одержувати додаткову заробітну плату.
1.3Статистична характеристика стану економіки , як зовнішнього фактору впливу на діяльність організації
Стан економіки суттєво впливає на її функціонування. Тому для керівництва дуже важливо мати адекватну і своєчасну інформацію про економічні зрушення в країні, щоб мати можливість ефективно відреагувати на них.
Проаналізуємо стан економіки України за 2002-2004 роки.
У 2004 році в Україні реальний ВВП склав 4,1% проти 9,2% у 2003 році, темпи росту промислового виробництва склали 9,0% (у 2003 р. - 18,2%). Найзначніше зростання було в обробній промисловості, оптовій і роздрібній торгівлі, сільському господарстві.
Дебіторська та кредиторська заборгованість всіх суб'єктів господарювання на 1 грудня 2003 року становила відповідно 442 та 363,3 млрд. грн. Протягом листопада 2003 року дебіторська заборгованість збільшилась на 0,65%, кредиторська на 0,85%.У 2004 році вони відповідно дорівнювали 456,3 та 384,3 млрд. грн.
За 2003 рік підприємствами транспорту перевезено 770,1 млн.т. вантажів, що на 1,3% більше, ніж за 2002 рік. Вантажооборот зріс на 3,3% і досяг 398,1 млрд. тоннокілометрів .У 2004 році перевезено 983,0 млн. тонн вантажу, що на 21 % більше січня - листопада 2002 року.
Оборот підприємств оптової торгівлі за 2003 рік становив 290,8 млрд. грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2002 роком збільшився на 6,2%.
Оборот роздрібної торгівлі за 2004 рік становив 65,6 млрд. грн. або на 16,4% більше обсягів 2003 року.
У 2004 році продовжувалася позитивна тенденція нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва, хоча темпи зростання знизилися. Виробництво сільськогосподарської продукції проти 2002 року зросло на 1,9%. Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції зросли на 20%, у тому числі на продукцію рослинництва - на 33%, продукцію тваринництва - 4%
На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості обсяги виробництва зросли проти 2003 р. на 6,5%.
Істотно зріс індекс інфляції у 2003 році порівняно з 2002 роком. Номінальні доходи населення за січень-листопад 2003 року порівняно з відповідним періодом збільшились на 21,8%.За січень-жовтень 2004 порівняно з 2003 роком підвищився на 11,8 %.Середньомісячний розмір реальної заробітної плати у січні-листопаді 2003 року перевищував цей показник у 2002 році на 18,4%. У 2004 році збільшилась середня зарплата на 22,75 в порівнянні з 2003 роком. За 11 місяців 2003 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилась на 3,8%, або на 95,3 млн. грн.
Найбільш інвестиційно привабливими залишаються: харчова промисловість та перероблення сільгоспродуктів (16,9% від загального обсягу інвестування), оптова торгівля і посередництво у торгівлі (15,8%), фінансова діяльність (7,6%), транспорт (7,3%).
Станом на 01.01.2003 р. в Україні зареєстровано 4689 суб`єктів господарювання, що займають домінуюче становище на 558 загальнодержавних та 6391 регіональних товарних ринках. Суттєву їх частку (близько 45%) становлять суб`єкти природних монополій.
У будівництві відбулось пожвавлення, цьому сприяло поліпшення ситуації з оплатою виконаних робіт. Так, до кінця 2004 року замовниками оплачено 88% загального обсягу виконаних робіт, що у 2 рази більше, ніж у 2003 році.
Отже, у економіці України намітились зрушення, які позитивно вплинули на діяльність даного підприємства . Так у 2004 році, порівняно з 2002 р., збільшився обсяг виробництва в оптових і діючих цінах поточного року, зросла рентабельність виробництва, підвищиласьпродуктивність праці, зріс прибуток від реалізації.
1.4 Опитування як метод збору інформації для дослідження у сфері менеджменту
Одним з найпоширеніших методів збору інформації є опитування. Метод опитувань застосовують для досліджень переконань , уподобань споживачів, працівників організації.
Опитування - це, спостереження думок, мотивів, оцінок, що реєструються зі слів респондентів, воно може здійснюватися в різних формах: усній (інтерв'ю), письмовій (анкетування), очній(роздача анкет), заочній (поштові, телефонні).
Опитування стоїть посередині між спостереженням та експериментом. Спостереження краще всього підходить до пошукових дослідів, експеримент - для виявлення причинно - наслідкових зв'язків, тоді як опитування найбільш зручне до опитувальних досліджень. Фірми проводять опитування, щоб отримати інформацію про знання, переконання і смаки людей, про ступінь їх задоволення і т.д., а також для заміру міцності свого становища в очах аудиторії.
Найбільш розповсюдженим інструментом опитування є анкета. В анкеті повинні бути вказані її назва і номер, місце і дата, час проведення опитування ,дані про опитуваного та інтерв'юера ,та підпис останнього.
Анкетне спостереження - це обстеження певної частини одиниць сукупності внаслідок неповного повернення від респондентів заповнених реєстраційних формулярів (анкет).
Анкета представляє собою систематизований ряд питань, що відноситься до досліджуваної проблеми, яку вибирають для вивчення. Анкетні питання поділяють на відкриті та закриті. Закриті передбачають вибір відповіді з запропонованих варіантів відповідей. Відкриті питання розраховані на отримання неформалізованих (нестандартних) відповідей. Але при цьому обробка результатів опитування представляє собою більш складну процедуру. Однак постановка відкритих питань з невеликою кількістю опитуваних виявляється більш доцільною, оскільки ймовірна знахідка нестандартних рішень вирішення тієї чи іншої проблеми в стані компенсувати витрати

 
 

Цікаве

Загрузка...