WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень - Реферат

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень - Реферат

є однією з функцій роботи менеджера, вони спрямовані на досягнення поставленої мети або задачі. Вони можуть бути запрограмованими і незапрограмованими.
Запрограмоване рішення - це результат реалізації визначеної послідовності етапів або дій і приймається на основі обмеженої кількості альтернатив.
Виконуючи свої функціональні обов'язки, кожен менеджер вибирає найбільш оптимальні рішення, що сприяють перетворенню в життя поставленої задачі.
Методичні підходи до прийняття рішень.
Прийняття рішення, як правило, поєднується з вибором напрямку дії, і якщо рішення приймається легко, без спеціального пророблення альтернатив, то гарне рішення прийняти важко. Гарне рішення накладає на менеджера велике соціальне навантаження і залежить від психологічної підготовленості менеджера, його досвіду, особистісних якостей.
Ухваленню рішення передують кілька етапів:
- виникнення проблем, по яких необхідно прийняти рішення;
- вибір критеріїв, по яких буде прийняте рішення;
- розробка і формулювання альтернатив;
- вибір оптимальної альтернативи;
- затвердження (прийняття) рішення;
- організація робіт з реалізації рішення - зворотний зв'язок.
Критерії прийняття рішення наведені на рис.2.
Перший критерій
Визначення ступеня здатності застосовуваної організаційної структури управління забезпечити одержання норми прибутку.
Другий критерій
Ступінь здатності існуючої структури управління створювати умови для підвищення норми прибутку за рахунок заходів НТП.
Третій критерій
Ступінь здатності швидко реагувати на зміну попиту і відповідно до цього здійснювати дії.
Четвертий критерій
Ступінь здатності організаційної структури управління забезпечити ріст продуктивності праці за рахунок подетальної спеціалізації суспільної праці і виробництва.
П'ятий критерій
Ступінь ефективності системи виробничого контролю при даній організаційній структурі управління.
Рис. 2. критерії прийняття управлінського рішення
Об'єктом для виникнення проблем можуть служити підсумкові показники діяльності підприємства (організації). Зокрема, в результаті діяльності підприємства стали різко погіршуватися показники кінцевих результатів роботи (підвищення собівартості продукції, зниження росту продуктивності праці і його якості, прибуткові і рентабельності); а також виникли конфліктні ситуації, висока плинність кадрів.
Відомо, що прийняття рішення завжди сполучено з визначеною моральною відповідальністю в залежності від рівня, на якому приймається рішення. Чим вище рівень управління, тим вище моральна відповідальність за прийняте рішення.
Управлінське рішення встановлює перехід від того, що мається, до того, що повинно бути зроблене за визначений період. У процесі підготовки рішення виявляються проблеми, уточнюються цілі, ведеться варіантне пророблення рішень, вибір кращого варіанта і завершується його твердження.
Управлінські рішення можуть бути: одноособові, колегіальні, колективні, стратегічні (перспективні), тактичні (найближчі), оперативні.
Рішення в управлінні підрозділяються на два види:
Рішення обов'язкові: призначення на посаду; визначення принципів фінансування; твердження рішень по розподілі прибутку.
Ймовірні рішення: санкціонування капітальних вкладень; твердження угод.
Щоб знайти правильні шляхи рішення проблеми, менеджер не повинний прагнути до негайного її вирішення, так це практично і неможливо, а повинний вжити відповідних заходів по вивченню причин виникнення проблеми на основі наявної внутрішньої і зовнішньої інформації.
3. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінського рішення
При виборі критеріїв для прийняття рішення менеджер керується системою норм і нормативів, з якими можна порівняти альтернативне рішення. Норми, як правило, обмежують вибір критеріїв, тому що менеджер не може змінити трактування того або іншого закону, що звужує діяльність з прийняття рішення. До числа таких обмежень можна віднести відсутність достатнього досвіду і кваліфікації, наявність гострої конкуренції й ін.
При цьому необхідно пам'ятати, що ефективність прийняття рішення на середньому і нижчому рівнях управління багато в чому визначається повноваженнями, що їм делегувала вища ланка управління. Таким чином, критерії при ухваленні управлінського рішення служать свого роду стандартом обмеження.
Процес прийняття рішення вимагає логічного й упорядкованого підходу, тому що менеджери приймають рішення, що поєднані з визначеними зобов'язаннями і необхідністю перетворення їхній у життя.
З усіх невизначеностей менеджеру необхідно вибрати рішення, що дозволить досягти кінцевого результату. Ця невизначеність може приймати ряд форм і представляти:
- стандартне рішення, при прийнятті якого існує фіксований набір альтернатив;
- бінарне рішення ("так" або "ні");
- багатоальтернативне рішення (мається дуже широкий вибір альтернатив);
- інноваційне (новаторське) рішення, коли потрібно почати дії, але немає прийнятних альтернатив.
Ціль упорядкованого підходу до прийняття рішень - підвищити об'єктивність і забезпечити облік усіх важливих даних. Якщо причинно-наслідковий аналіз є дедуктивним процесом, що змушує керуючого збирати дані, а потім відсівати їх шляхом критичного виключення, то процес прийняття рішень висуває вимогу по створенню бази даних, що потім використовується для відсівання і виключення менш бажаних альтернатив.
От основні кроки в процесі прийняття рішень:
- постановка мети задач;
- встановлення мети рішення;
- поділ критеріїв (обмеження, бажані характеристики);
- вироблення альтернатив;
- порівняння альтернатив;
- визначення ризику;
- оцінка ризику (імовірність/серйозність);
- прийняття рішення.
Етапи прийняття стандартного управлінського рішення приведені на рисунку 3, а визначальні фактори, що впливають на якість управлінського рішення - на рисунку 4..
Стандартний процес прийняття рішень
Ціль упорядкованого підходу до прийняття рішень - підвищити об'єктивність і забезпечити облік усіх важливих даних.
Крок перший. Постановка мети рішення.
Будь-який процес прийняття рішень повинен починатися з ясного аналізунеобхідності прийняття цього рішення.
Крок другої. встановлення критеріїв рішення.
Переконавшись в тому, що ціль рішення має важливе значення і що рішення приймається в потрібній точці ланцюга рішень, можна приступити до процесу вибору рішення.
Крок третій. Поділ критеріїв.
Отже, тепер мається список критеріїв, досить конкретних для того, щоб використовувати їх як основу для порівняння варіантів рішень.
Крок четвертий. Вироблення альтернатив.
Крок п'ятий. Порівняння альтернатив.
Кваліфіковане прийняття рішень вимагає вироблення ряду альтернатив, порівняння їх і вибір найкращої.
Крок шостий. Визначення ризику.
Як уже відзначалося, першооснова оцінки ефективності рішення полягає в тому, чи удалося уникнути негативних побічних ефектів, що знижують кінцеву ефективність дії.
Крок сьомий. Оцінка ризику.
Знати про існування ризику важливо, але цього недостатньо. Необхідно визначити його значимість.
Крок восьмий. Прийняття рішення.
Кількісні показники ступеня ризику допомагають прийняти обґрунтоване рішення.
Рис.3. Етапи прийняття стандартного управлінського рішення
Рис.5. Вплив різних факторів на якість управлінського рішення
Прийняття управлінського рішення може супроводжуватися помилками керівника, що підсилює напруженість у його "полі ризику". Ці помилки можуть бути і суб'єктивними, і об'єктивними, тобто

 
 

Цікаве

Загрузка...