WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень - Реферат

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень
Зміст
Вступ 3
1. Зміст процесу управління та місто рішення в ньому 4
2. Методологія і методи прийняття рішення 6
3. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінського рішення 10
Висновки 17
Література 18
Вступ
Тема даної роботи - "Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень".
Мета написання роботи полягає в дослідженні питань, пов'язаних з процесами та методами прийняття управлінських рішень.
Основними завданнями роботи є:
- вивчення і узагальнення теоретико-методологічних засад з питань менеджменту;
- проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;
- розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначеної проблеми.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що в теорії менеджменту, управлінські рішення керівника визначаються як його головний інтелектуальний продукт. Вивчення теорії прийняття управлінських рішень є дуже важливим при вивченні курсу менеджменту.
В роботі розкриті наступні питання:
- зміст процесу управління,
- поняття та сутність управлінського рішення,
- методологія прийняття управлінського рішення,
- фактори, що впливають на процес управлінського рішення.
1. Зміст процесу управління та місто рішення в ньому
Процес управління - діяльність об'єднаних у визначену систему суб'єктів управління, спрямована на досягнення цілей фірми шляхом реалізації визначених функцій з використанням методів управління.[3]
Як правило, процеси управління фірмою дуже різноманітні, багатомірні і мають складну структуру. В широкому розумінні процес управління складається з загальних функцій управління, що поєднуються в цикли управління (Рис.1).
Рис. 1. Цикл управління[3,c.94]
Рішення - центральний момент усього процесу управління. Можна сказати, що суттю професії менеджера є прийняття рішень.
У широкому змісті це поняття включає і підготовку рішення (планування), у вузькому змісті це вибір альтернативи. У рамках перспективного планування приймаються основні рішення (що робити?), потім у процесі поточного планування, організації, мотивації, координації, регулювання, змін планів - рішення у вузькому змісті (як робити?), хоча така границя є умовною.
На практиці проблема рішення викликана тиском термінів, недоліком кваліфікації або інформації для рішення, ненадійністю методів, схильністю менеджерів до рутини, розбіжностями між особами, що приймають рішення (ОПР). Усі види рішень, прийнятих у процесі управління, можна класифікувати по численних ознаках:
- по об'єкту рішення (орієнтовані на цілі або засоби, тощо;
- надійності вихідної інформації (на основі надійної інформації, ризикові або ненадійні);
- термінам дії наслідків (довго-, середньо-, короткострокові);
- зв'язку з ієрархією планування (стратегічні, тактичні, оперативні);
- частоті повторюваності (випадкові, повторювані, рутинні);
- виробничому охопленню (для усієї фірми, вузькоспеціалізовані);
- кількості рішень у процесі їхнього прийняття (статичні, динамічні, одно- і багатоступінчасті);
- ОПР (одноособові, групові, з боку менеджерів, з боку виконавців);
- урахуванні зміни даних (тверді, гнучкі);
- незалежності (автономні, взаємодоповнюючі);
- складності (прості і складні).
Найбільш типові рішення, прийняті менеджерами фірм, можна класифікувати в такий спосіб:
- ситуаційні, рутинні, відомчі рішення;
- рішення середньої складності (поточні уточнення області діяльності, рішення під стресом і при тиску термінів, рішення у виняткових випадках);
- інноваційні і визначальні рішення.
2. Методологія і методи прийняття рішення
Ефективність управління залежить від комплексного застосування багатьох факторів і не в останню чергу від процедури прийнятих рішень і їхнього практичного втілення в життя. Але для того, щоб управлінське рішення було діючим й ефективним, потрібно дотриматися визначених методологічних основ.
Для того, щоб прийняти управлінське рішення, кожен менеджер повинний добре розбиратися не тільки в понятійному апараті, але і досить кваліфіковано при цьому застосовувати на практиці:
- методологію управлінського рішення;
- методи розробки управлінських рішень;
- організацію розробки управлінського рішення;
- оцінку якості управлінських рішень.
Спробуємо коротко розглянути інструментарій і понятійний апарат менеджера.
Рішення. Являє собою логічну організацію діяльності по розробці управлінського рішення, що включає формулювання мети управління, вибір методів розробки рішень, критеріїв оцінки варіантів, складання логічних схем виконання операцій розробки рішень.
Методи розробки управлінських рішень. Містять у собі способи і прийоми виконання операцій, необхідних при розробці управлінських рішень. До них відносяться способи аналізу, обробки інформації, вибору варіантів дій і ін.
Організація розробки управлінського рішення. Припускає упорядкування діяльності окремих підрозділів і окремих працівників у процесі розробки рішення. Організація здійснюється за допомогою регламентів, нормативів, організаційних вимог, інструкцій, відповідальності.
Технологія прийняття управлінського рішення - варіант послідовності операцій розробки рішення, обраний за критеріями раціональності їхнього здійснення, використання спеціальної техніки, кваліфікації персоналу, конкретних умов виконання роботи.
Якість управлінського рішення - сукупність властивостей, якими володіє управлінське рішення, що відповідають тією чи іншою мірою потребам успішного дозволу проблеми. Наприклад, своєчасність, адресність, конкретність.
Об'єкт ухвалення управлінського рішення - багатогранна діяльність підприємства незалежно від його форми власності. Зокрема, об'єктом ухвалення рішення є наступні види діяльності: технічний розвиток; організація основного і допоміжного виробництва; маркетингова діяльність; економічний і фінансовий розвиток; організація заробітної плати і преміювання; соціальний розвиток; управління; бухгалтерська діяльність; кадрове забезпечення; інші види діяльності.
Рішення - результат вибору з безлічі варіантів, альтернатив. Рішення являє собою керівництво до дії на основі розробленого проекту або плану роботи.
Правильність і ефективність прийнятого рішення багато в чому визначається якістю економічного, організаційного, соціального й іншого видів інформації. Умовно усі види інформації, що використовуються при ухваленні рішення, можна підрозділити: на вхідну і вихідну; оброблювану і необроблювану; текстову і графічну; постійну і перемінну; нормативну, аналітичну, статистичну; первинну і вторинну; директивну, розподільну, звітну.
Цінність одержуваної інформації залежить від точності задачі, тому що правильно поставлена задача визначає необхідність конкретної інформаціїдля прийняття рішення.
Прийняття рішень властиве будь-якому виду діяльності, і від нього може залежати результативність роботи однієї людини, групи людей або всього народу визначеної держави. З економічної й управлінської точок зору прийняття рішення варто розглядати як фактор підвищення ефективності виробництва. Ефективність виробництва, природно, у кожнім конкретному випадку залежить від якості прийнятого менеджером рішення.
Усі прийняті в будь-якій сфері діяльності рішення можна умовно класифікувати і підрозділити на рішення: зі стратегії підприємства; прибутку; продажів; питань, що впливають на формування прибутку.
Організаційні рішення приймаються на всіх рівнях управління і

 
 

Цікаве

Загрузка...