WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Стан та перспективи розвитку управлінського консультування на підприємствах України - Дипломна робота

Стан та перспективи розвитку управлінського консультування на підприємствах України - Дипломна робота

споживачам консалтингових послуг. Відповідно до неї консалтингові послуги поділяють залежно від тих розділів (елементів) менеджменту, на які вони спрямовані: загальний менеджмент, фінансовий менеджмент, виробничий менеджмент і т.ін.
Відповідно методологічну класифікацію професійно орієнтовано на консультантів залежно від методів їх роботи, класифікаторами яких є експертне, процесуальне і навчальне консультування [46].
Більш повну методологічну класифікацію консалтингових послуг наведено в табл.1.2.
Таблиця 1.2
Методологічна класифікація консалтингової діяльності [76]
Ознака консультування Тип консультування
1 2
За предметом роботи Проектне консультування
Процесне консультування
За типами консультування Експертне
Процесне
Навчальне
За цілями Цільове
Багатоцільове
За результатом на виході Нормативне
Ціннісне
Проблемне
За завданням Оперативне
Стратегічне
Організаційне
Розвивальне
За спеціалізацією консультантів Фахівці
Дженералісти
За місцем розміщення консультантів Зовнішні
Внутрішні
За тривалістю проведення робіт Короткострокове
Середньострокове
Довгострокове
Разове
Періодичне
Абонементне
За клієнтом Індивідуальне
Організаційне
За масштабом клієнта Державні підприємства
Великі приватизовані підприємства
Середні підприємства
Малі підприємства
Приватні підприємці
Некомерційні підприємства
За галуззю клієнта Банківська справа
Енергетика
Транспорт
Охорона здоров'я і тощо
За місцем розміщення консалтингової фірми Локальні
Регіональні
Всеукраїнські
Багатонаціональні
Продовження табл. 1.2
1 2
За методом роботи Діагностика
Розрахунки
Документування
Інформування
Навчання
Переговори
За функціями консультантів Діагностика
Експерт
Аудитор
Розроблювач
Ідеолог
Викладач
Тренер
Медіатор
За типами консультантсько - клієнтських відносин Рекомендації щодо конкретних змін
Нові ціннісні орієнтації
Вирішення проблем
Нові методи спільного вирішення проблем
Слід зазначити, що класифікації, які публікують національні та міжнародні асоціації консультантів, часто поєднують предметний і методологічний підходи, включаючи до переліку консалтингових послуг й інші професійні послуги, що не входять до категорії консалтингових. (рис.1.2.)
Рис. 1.2. Зв'язок менеджмент консалтингу з інших видами професійних послуг [96]
При цьому спостерігається тісний взаємозв'язок з менеджмент-консалтингом.
Прикладом такого "синтетичного" підходу є класифікація Європейського довідника-покажчика консультантів з економіки і управління, що видається під егідою ФЕАКО. У цю класифікацію включено, з одного боку (предметного), такі послуги, як забезпечення інформаційними технологіями, промисловий інжиніринг, навчання менеджментові (тренінг), відносини з громадськістю тощо, тобто професійні послуги, а з другого боку такі види консультування, як навчальний консалтинг, тобто метод консультування [62]. В Україні немає загальновизнаного класифікатора консалтингових послуг, а декілька існуючих ? неповні і необ'єктивні.
Розглянемо класифікацію послуг в Україні, що ґрунтується на найбільш розширених видах консультаційної діяльності [76].
1). Управлінський консалтинг. Змістом управлінського консультування є допомога керівникам у вирішенні управлінських проблем. [7]
Діагностика стану підприємства ? це початкова стадія процесу управлінського консультування як для розроблення будь-якого інвестиційного проекту, так і для будь-яких інших заходів, запланованих на підприємстві. Цей вид послуг поряд з такими послугами, як стратегічне планування, реструктуризація, розроблення управлінських рішень, управління організаційними заходами та інноваційний консалтинг, мають відносно постійний попит як в Україні, так і за її межами. Що стосується антикризового управління, то це, здебільшого, специфіка постсоціалістичного табору і країн, що розвиваються.
Такі послуги, як управління корпоративними фінансами й управлінський облік також є відносно новими й актуальними під час переходу на західні стандарти управління фінансовими ресурсами. В основі реалізації майже всіх послуг лежить аналіз існуючих й очікуваних фінансових потоків підприємства. Найбільш ефективна і рекомендована методика ? це адаптований до російських умов ефективний інструментарій "Business Toolkits", підготовлений групою іноземних компаній, зокрема Arthur Andersen, Carana Corporation, Deloitte Touche Tohmatsu International, а також фахівцями International Executive Service Corps [76]. Новим і перспективним видом консалтингу в Україні є аутсорсинг. Аутсорсинг ? особливий вид оренди (одна фірма орендує у другої її спеціалістів, для обслуговування власних потреб, разом з тим "орендуючи" гарантії). Такий тип взаємодії підприємства-замовника з консалтинговою компанією є найбільш віддаленим від "класичного" консалтингу, найбільш "матеріальним" з точки зору вигоди, і тому, на сьогодні, користується значним попитом. Лідером щодо попиту на даний вид послуг, на Україні, є бухгалтерський аутсорсинг [19]
2) Інвестиційний консалтинг. В умовах низького рівня річних обсягів інвестицій, через несприятливий інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою законодавчою базою (зокрема, навіть зміст поняття "інвестиція" в законах трактується по-різному [26,25,24], не розвиненим фондовим ринком та фінансово-кредитною системою. Високим податковим тиском, неефективним використанням амортизаційних відрахувань, а також низьким рівнем трансформацій заощаджень населення до інвестування, актуальними завданнями, на сьогодні, є розвиток інвестиційної діяльності та створення привабливого інвестиційного середовища [43]. Враховуючи зазначене, попит на інвестиційний консалтинг в Україні стрімко зростає.
Одним з базових видів інвестиційного консалтингу є фандрайзинг (пошук інвестування), стає популярним в Україні і лізинг, тобто, за законом України ? підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [27].
Найперспективніший вид консалтингових послуг в Україні ? управління проектами. Натепер в Україні немає достатньої кількості спеціалістів у сфері управління проектами, ще менше професіоналів, які можуть не тільки аналізувати теоретичні питання, але й впроваджувати позитивний досвід, накопичений в процесі практичної взаємодії з вітчизнянимикорпоративними структурами. Вміння ефективно управляти проектом стає ключовою конкурентною перевагою будь-якого підприємства [6].
3)

 
 

Цікаве

Загрузка...