WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Стан та перспективи розвитку управлінського консультування на підприємствах України - Дипломна робота

Стан та перспективи розвитку управлінського консультування на підприємствах України - Дипломна робота

підвищення ефективності, збільшують можливість одержання і розробки завдань по консультуванню.
7. Незважаючи на несприятливі економічні умови, законодавчу та податкоау системи, український ринок консалтингових послуг зростає як кількісно, так і якісно. Поряд з представництвами потужних іноземних консалтингових фірм в Україні діють понад 200 вітчизняних менеджмент-консалтингових компаній. В основному, це організації невеликі за кількістю працівників, але мобільні щодо існуючих умов; необхідно відмітити, що вони дуже працездатні і спроможні не тільки до виживання, але і до розвитку на терені економічних умов Укріїни.
8. Дослідження МКК показало, що перелік запропонованих ними консалтингових послуг, практично охоплює весь спектр потреб замовників та має місце тенденція до постійного розвитку і вдосконалення відповідно до жорстких вимог ринку. Удосконалення діяльності МКК здійснюється за підтримки іноземних програм та проектів.
9. Дослідження характеристик українських споживачів консалтингових послуг показав, що попит на вище зазначені послуги невпинно зростає, не дивлячись на низьку платіжоспроможність вітчизняних підприєств-клієнтів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Авалян А. К. Мотивация руководства предприятия в привлечении консультантов по экономике и управлению// Российские предприятия: между прошлым и будущим. Стратегия эффективного управления.?С.-П.: 1996. ? С.23-30
2. Адлер Ю. П., Полховская Т. М., Нестеренко П. А. Управление качеством. Часть 1: Семь простых методов: Учебное пособие для вузов. - М.: МИСИС, 1999. - 163 с.
3. Айвазян З.С., "Группы Фундаментального Консалтинга", Москва. ? www.cfin.ru
4. Алешникова В. И. Использование услуг профессиональных консультантов. ? М.: Инфра-М , 1999.?240 с
5. Альбеков М. А. Специфіка отечественного консалтинга // Раздел "Управленческий консалтинг", 11.07.2003 // www.klubok.net
6. Батенко Л. Управление проектами ? высший пилотаж менеджмента // Менеджмент и менеджер . ? 2004. №3. С. 35-39
7. Блинов А. О., Бутырин Г. Н., Добренькова Е. В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: "ИНФРА-М". - М, 2002, с.192
8. Боброва И, Зимин В. Тайные советники // Профиль Украина. ? 2004. ?№35(50). ? С. 43-47
9. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. ? М.: Книжный мир, 2003. ? 895 с.
10. Брюховецька Н.Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. ? Донецьк, 1999. ? 276с.
11. Будищева И. А., Плоткин Я. Д. Регулирование затрат на обеспечение качества продукции. ? М.: Изд-во стандартов, 1989. ? С. 99-115., с.105.
12. Вебер А. В. Knowledge ? технологии в консалтинге и управлении предприятием. ? СПб: Наука и техника, 2003. ? 172 с.
13. Верба В. А., Решетняк Т. І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. ? К.: КНЕУ, 2000. ? 244 с.
14. Верба В., Т. Решетняк Ринок консалтингових послуг. Його становлення та розвиток в Україні.//Менеджмент: методологія та практика. Розділ "Маркетинг та продаж", 08.05.2001// www. management.com.ua
15. Громов А. В. Консалтинг малого предпринимательста / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. ? Препр. ? СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2002. ? 36с
16. Друян. К. Что такое маркетинговые исследования и нужны ли они нам? // Бизнес-консультант. ? 2003. ? №10. ? С. 33-36
17. Дулиба Е. Новое качество ? новые перспективы // Бизнеs-консультант. ? 2003. ? №11. ? С. 26-28
18. Економіка підприємства.: Підручник.- В 2-х т. Т 1 / За ред. С.Ф. Покропивного. ? К.: Вид-во "Хвиля-Прес", Донецьк: Мале підприємство. "Поиск". Т-во книголюбів, 1995.?400 с.
19. Еремеев С. Ниши консалтинга // Менеджмент и менеджер. ? 2002. ? №5-6. ? С. 63-67
20. Ефремов В. С. Управленческий консалтинг как бизнес //Менеджмент в России и за рубежом. ? 1997.? №7-6. ? С. 70-79
21. Завадский В., Орлов М.. Система материального стимулирования в отделе продаж НТ компании // РС Wed/Re/ ? 2004. ? №40 C. ..
22. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. № 3125
23. Закон України "Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 14.03.1995 №81/95 ВР, від 20.02.1996 №54/96 ? ВР.
24. Закон України від 28 грудня 1994р. № 34/94-ВР "Про оподаткування підприємств у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 293/9 7-ВР (зі змінами і доповненнями) // Бібліотека "Все про бухгалтерський облік". ? № 4. ? С. 476-507.
25. Закон України "Про внесення змін до закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 № 283/97 -ВР
26. Закон України "Про інвестиційну діяльність" № 1560-XII від 18.09.1991 р.
27. Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. № 723.
28. Иванов М. А., Шустерман Д. М. Организационное развитие как подход к управлению и консультированию // Школа профессиональных бизнес-консультантов,? СПб, ? 2003
29. Иванов М. С. Управление кадрами в консалтнговых организациях// www.consultMarketing.ru
30. Кадуріна Л. О. Основи аудиту. ? Навч. посіб.? К.: Видавничий Дім "Слово", 2003. ? 184 с.
31. Как оценить результаты работы с консультантами? // Бинес-консультант, ? 2003.? №7. ? С. 36-38
32. Капуста И, Черепухина Н. Лёд тронулся //Рынок капитала. ? 2000. ? №21-22 (69-70). ? С. 4-9
33. Карл-Эрик Свейби. Перевод Емшановой Т.В. Теория фирмы, основанная на знаниях // Интеллектуальный капитал". ? 2001. ? №4// www.viceversa.ru/articles/sveiby/print.htm
34. Кирманский Д. Безопасность в ситеме // Office. ? 2004 ? №5. ? с.40
35. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Нав.посіб. ? 2-ге вид., перероб. І доп. ? К.: Центр навчальної літератури, 2004. ? 608 с.
36. Козаченко А. В. Механизм стратегического управления крупными производственно-финансовыми системами промышленности / Институт экономики промышленности НАН Украины; Восточноукраинский гос. ун-т. ? Донецк, 1998. ? 347с
37. Козырь Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения. ? М: Альфа, 2004. 200 с.
38. Консалтинг в Украине. ? К.: Ассоциация Укрконсалтинг. ? 1996. ? 62-65 с.
39. Краян В. Штатные команды // Менеджмент и менеджер. ? 2002. ? № 7. ? С. 12-14
40. Кросман Ф.М. Как заработать на консалтинге. ? СПб: Питер, 2001. ? 240 с.
41. Кульман Анри. Экономические механизмы: Пер. с франц. / Под общ ред Н.И. Хрусталевой. ? М.: Прогресс; Универс, 1993. ? 192 с. ? с.13-14
42. Лисенко Ю., Єгоров П. Організаційно-економічний механізм управління підприємством. / Економіка України. ? 1997. ? №1. ? С. 86-87
43. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. Посіб. ? К.: "Центр навчальної літератури", 2004. ? 376с.
44. Маковецкий В. В. Организация и функционирование информационно-консультационной службы для сельских товаропроизводителей. ? М.:, Узд-во МСХА, 2000 //www.ftcntr.ru
45. Макхем К. Управленческий консалтинг. М.: ДИС, 1999. ? 288 с.
46. Малыгин

 
 

Цікаве

Загрузка...