WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Вчення про управління (Файоль Анрі) - Реферат

Вчення про управління (Файоль Анрі) - Реферат

цілому, що інтерес сім'ї повинен бути попереду інтересу одного з його членів, що інтерес дер-жави повинен першенствувати над інтересами громадянина чи групи громадян.
А втім під час зіткнення цих інтересів прийнято їх примирювати.
Повага до загального інтересу досягається твердістю і добрим прикладом з боку самого начальника, справедливими умовами роботи і уважним спостереженням.
Винагородження праці. Винагорода є ціною наданих послуг. Вона має бути справедливою і по можливості задовольняти персонал і підприємство, службовця і наймача.
Ще не знайдено способу оплати, який повністю відповідав би останній умові.
Централізація. Централізація не є сама по собі ні доброю, ні поганою системою адміністрування, яку можна було б прийняти або відкинути за бажанням керівників чи згідно з обставинами; вона завжди існує тією чи іншою мірою. Питання про централізацію і децентралізацію є простим питанням міри. Необхідно знайти ступінь її, найбільш підходящий для підприємства.
Ієрархія. Ієрархія становить собою ряд керівних посад, починаючи з вищої влади і закінчуючи її нижчими агентами. "Ієрархічна колія" є тим шляхом, яким ідуть, проходячи всі ступені ієрархії, повідомлення, що виходять від вищої влади або адресовані їй. Цей шлях диктується одночасно необхідністю "забезпеченої передачі" і єдністю розпорядництва, але він не завжди згубно тривалий.
Можна сумістити повагу до "ієрархічної колії" із зобов'язанням швидко доходити мети, вживаючи "містки".
Порядок. Передається таким" лапідарним правилом: "Певне місце для кожної особи і кожна особа - на своєму місці", "Певне місце для всякої речі і всяка річ - на своєму місці".
Справедливість. Це - поєднання доброзичливості з правосуддям, що дає змогу зменшувати суворість розпорядку, не виключаючи твердості, і стимулювати відданість та добру волю функціонерів.
Сталість персоналу. Досвід давно показав, що начальник середнього достоїнства, який перебуває на своєму місці тривалий час, кращий, ніж кілька керівників вищого порядку, але які займають цю посаду мимохідь. На практиці - це питання міри.
Ініціатива. Це - можливість щось задумати і здійснити. Це - один з могутніх стимулів людської діяльності. Щоб розвинути ініціативу, корисно надавати функціонерам повну самостійність у виконанні обов'язків, пов'язаних з їхньою посадою, обмежуючись наглядом і спрямуванням їхньої роботи, заохоченням заслуг, навіть ціною деяких жертв з боку власного самолюбства.
Єдність персоналу - це застосування приказки: "В єдності - сила".
Серед багатьох придатних для створення такої єдності засобів зазначу один принцип, який треба додержувати, і дві небезпеки, котрих необхідно уникати. Принцип, якого треба додержувати,- це "єдність розпорядництва". Небезпеки, яких слід уникати, полягають: а) в поганому тлумаченні принципу "поділяй і владарюй", б) у зловживанні письмовим зв'язком.
Такими є принципи, до яких найчастіше звертаються, застосовуючи адміністративну доктрину.
4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
Адміністратор повинен передбачати, організовувати, розпоряджатися, узгоджувати і контролювати. Кілька правил, які полегшують цю його місію:
а) Передбачення. Передбачення полягає у підготовці майбутнього. Воно виявляється в програмі дій, що охоплює всі операції підприємства (технічні, комерційні, фінансові та ін.).
Програма дій складається з припущень на тривалий і на короткий періоди (десятирічних, річних, місячних, тижневих і навіть щоденних). Вона встановлюється начальниками служб у межах їхніх повноважень. Вона рекомендується первісно у вигляді спеціальних досліджень - технічних, комерційних, фінансових, адміністративних,- проведених функціонерами різних рангів ієрархічної драбини. Треба потім узгодити ці дослідження і привести їх у відповідність з загальними директивами підприємства. Це - випадок найціннішого співробітництва між різними членами керівного персоналу.
Десятирічні припущення. Досить уживані, становлять собою програми на тривалий строк, що змінюються кожний рік з метою узгодження їх з річними припущеннями, значно точнішими, які вже враховують готівкове становище підприємства й обставини, що мають місце в момент їх встановлення.
Програма дій. Одночасно намічувана мета, лінія поведінки, якої треба додержуватися, етапи, що їх слід пройти, засоби, якими доведеться користуватися,- це певна картина майбутнього, де близькі події позначені з відомою чіткістю, згідно з уявленням, що склалося про них, і де віддалені події здаються все більш і більш невизначеними; це хід підприємства, передбачений і приготовлений на відомий час.
Знаючи, що воно може і чого хоче, підприємство йде твердою ходою; воно приступає до поточних справ упевнено, з готовністю напружити всі сили проти несподіваностей і нещасть усякого роду, які можуть виникнути.
Програма тим більше необхідна, чим складніші обставини доводиться переборювати. Зрозуміло, вона не може передбачити всіх прийдешніх подій; але вона має підготувати зброю, щоб зустріти ці події віч-на-віч, і, впорядковуючи загальний хід усіх служб, залишити керівнику можливість миттєво зосередити всю свою увагу на найголовнішій проблемі даного моменту.
Програма оберігає підприємство не тільки від орієнтаційних помилок, які можуть викликатися важливими подіями, а й від змін, що відбуваються іноді просто внаслідок несталості вищих властей. Ця остання небезпека особливо гостро дає себе знати ,в деяких державних установах, у яких керівництво нестійке і некомпетентне.
Програма дій має ще й таку перевагу, що вона встановлює єдність поглядів і, отже, довір'я між вищими властями, в розпорядженні яких доля підприємства (адміністративна рада і головний директор в акціонерних товариствах; парламент, міністерства як державні органи в країні).
Вироблення доброї програми потребує від керівництва персоналом: 1) вміння управляти людьми; 2) великої активності; 3) відомої моральної мужності; 4) достатньої стійкості; 5) необхідної компетентності у виробничій галузі, до якої належить підприємство; 6) потрібної загальної досвідченості у справах. Остання - одна з найзначніших і найскладніших операцій у всякому виробництві.
б) Організація. Організувати підприємство - це означає забезпечити його всім необхідним для роботи: матеріалами, обладнанням, капіталами, персоналом. У цій сукупності можна намітити два великих розділи: організм "матеріальний" і організм "соціальний".
Забезпечений необхідними матеріальними ресурсами персонал, соціальний організм має бути здатнийвиконувати всі операції, властиві підприємству.
Адміністрування соціального організму полягає в тому, щоб:
1) установити програму дій, в якій соціальний і матеріальний організми приводяться у відповідність з завданнями, засобами і потребами підприємства;
2) спостерігати за виконанням програми;
3) установити єдине компетентне й енергійне керівництво;
4) сприяти доброму добору персоналу, підбору енергійних і компетентних людей на посади начальників окремих ч служб, функціонерів, які повністю відповідали б їх службовій ролі;
5) точно визначити повноваження;
6) об'єднувати роботу, узгоджувати зусилля;
7) ясно, чітко і точно формулювати рішення;
8) заохочувати дух відповідальності та ініціативи;
9) справедливо й уміло винагороджувати виконані послуги;
10) запобігати помилкам та непорозумінням;
11) спонукати до додержання дисципліни;
12) стежити за

 
 

Цікаве

Загрузка...