WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Функція планування в системі менеджменту (за матеріалами підприємства ”Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ”) - Курсова робота

Функція планування в системі менеджменту (за матеріалами підприємства ”Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ”) - Курсова робота

ресурсів і усунення помилкових дій, які можуть призвести до спаду ефективності діяльності організації.
Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ чітко формує свої плани (складання бізнес-плану та технологічних карт). Але як і на кожному підприємстві, виникають незначні упущення і економічні та матеріальні проблеми. Для усунення цих проблем підприємству потрібно удосконалити своє планування, а саме запровадити:
" матеріальне планування;
" сезонне планування;
" планування інформаційно-роз'яснювальних робіт;
" загальне планування;
" принципи планування, тощо.
Удосконаливши своє планування підприємство "Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ" зможе визначити свої управлінські цілі, сформувати стратегічне і тактичне планування, покращити як економічний, так і матеріальний стан, підвищити продуктивність праці та якість продукції ...
За допомогою складання бізнес-плану і технологічних карт підприємство досягло великих результатів, але на цьому не потрібно зупинятися, потрібно іти до своєї цілі і долати всі перешкоди, які стоять на виробничому шляху.
Прибутковість і розвиток дослідної станції, у значній мірі, залежить від виконання плану, особливо в галузі рослинництва, яка дає високу питому вагу у фінансовій частині цього наукового центру. В цілому стан Коломийської дослідної станції потребує покращення.
Як наслідок можна в загальному зробити такий висновок, що планування - необхідна передумова успішної діяльності будь-якого ділового починання підприємства, а Підприємство "Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ" не використовує всі можливості планування і це впливає на економічні і матеріальні показники її розвитку, які потребують значного зростання.
1. Список використаної літератури
Балабанов І.Т. Ризик - менеджмент: Підручник - К, Вища школа, 1996р.
2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник, К, Вища школа, 1994 р.
3. Брігхен Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник - К, Вища школа, 1997 р.
4. Беркар Колас. Управління фінансовою діяльністю підприємства: Підручник - М, Фінанси, 1997 р.
5. Василик О.Д. Державні фінанси України. Навчальний посібник - К, Вища школа, 1997 р.
6. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. Таганрог: ТРТУ, 1995 г.
7. Дамарі Р. Фінанси і підприємництво: Підручник - Я, Єлень, 1993 р.
8. Ковальова А.М. - Фінанси промислового підприємства: Підручник - К, Вища школа, 1995 р.
9. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства, Підручник - К, Вища школа, 1995 р.
10. Кравченко Н.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Підручник - М, 1995 р.
11. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р./ Відомості Верховної Ради України - 1996 р. № 30.
12. Максимова Т.І. Економічний аналіз прибутку: Підручник - М, Фінанси і статистика, 1990 р.
13. Несторенко А.Г. Прибутки і рентабельність на торговому підприємстві - М, 1995 р.
14. Патров В.В., Ковальов В.В. Як читати баланс: Підручник - М, Фінанси і статистика, 1993 р.
15. Поленко В.Н. Управління валовим доходом торгового підприємства: Підручник, К, КТСІ, 1993.
Додаток А
Свою продукцію Коломийська дослідна станція реалізовує по таких каналах
Споживачі Види продукції Кількість продукції
Ф.Г. "Світанок" насіння льону договірна
Ф.Г. "Успіх" ярий ячмінь договірна
Сортонасіннєовоч насіння буряка договірна
Сортонасіннєовоч насіння моркви договірна
Вінниця "Маяк" насіння бобів договірна
АТ "Буковина" насіння льону договірна
АФ "Сад" конюшина договірна
Тлумач "Сортостанція" зернові договірна
Івано-Франківськ "Сортнасіннєовоч"
насіння овочів
договірна
"Вільна Україна" пшениця договірна
НТВ "Сена" кормовий буряк договірна
СТВК "Оршівська" кормові боби і яра вика договірна
"Агро прогрес" гречка договірна
"Незалежність" озима пшениця договірна
Додаток Б
Структура витрат
на виробництво сільськогосподарської продукції
В Коломийській дослідній станції

п/п Елементи витрат тис. грн. %
1. Витрати на оплату праці 106 24,1
2. Відрахування на соціальні заходи 2 0,5
3. Матеріальні затрати, які ввійшли в собівартість продукції, всього 316 72,0
В т. ч.: - насіння та посадковий матеріал 45 10,3
- мінеральні добрива 70 15,9
- засоби захисту рослин 25 5,7
- нафтопродукти 11 2,5
- електроенергія 15 3,4
- паливо 88 20,0
- запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту 60 13,7
- оплати послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями, та інші матеріальні затрати 2 0,5
4. Амортизація основних засобів 10 2,3
5. Інші витрати 5 1,1
6. Всього витрат 439 100
Додаток В
Показники фінансових результатів роботи підприємства

п/п VIII. Фінансовий стан господарства Одиниця виміру Звітній 2004р. Плановий 2005р.
1 2 3 4 5
1. Обсяг реалізації с. г. продукції, робіт та послуг, всього
- собівартість проданої продукції тис. грн. 276 370
- виручено тис. грн. 278 393
2. Фінансовий результат
- прибуток, всього тис. грн. 2 23
- збиток, всього тис. грн. - -
3. Рівень рентабельності, всього % 0,7 6,2
4. Наявність грошових коштів на кінець року тис. грн. 1,1 3,5
5. Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних та залучених коштів тис. грн. 36 40,8
В т. ч.: - капітальні інвестиції тис. грн. 36 40,8
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних фондів тис. грн. - 2,5
- приріст оборотних активів тис. грн. - 1,8
6. Платіжні зобов'язання (станом на кінець звітного року), всього тис. грн. 29 -
В т. ч.: - довгострокові зобов'язання тис. грн. - -
- довгострокові кредити банків тис. грн. - -
- відстрочені податкові зобов'язання тис. грн. - -
- інші довгострокові зобов'язання тис. грн. - -
- поточні зобов'язання, всього тис. грн. - -
З них: - короткострокові кредити банків тис. грн. - -
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями тис. грн. - -
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги тис. грн. 8 -
- за розрахунками з бюджетом тис. грн. 2 -
- за розрахунками з позабюджетних платежів та страхування тис. грн. 19 -
- з оплатипраці тис. грн. - -
7. Повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на поворотній основі з державного бюджету і банків
- одержано тис. грн. - -
- повернено тис. грн. 34 29
- підлягає поверненню тис. грн. 29 -
8. Оборотні активи 462 482
В т. ч.: - запаси тис. грн. 376 414
- дебіторська заборгованість тис. грн. 86 68
- фінансові інвестиції тис. грн. - -
9. Власний капітал, всього тис. грн.
В т. ч.: - статутний капітал тис. грн. 2426 2426
- інший капітал тис. грн. 454 454
- нерозподілений прибуток тис. грн. - -
- непокритий збиток тис. грн. - -

 
 

Цікаве

Загрузка...