WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Функція планування в системі менеджменту (за матеріалами підприємства ”Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ”) - Курсова робота

Функція планування в системі менеджменту (за матеріалами підприємства ”Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ”) - Курсова робота

Коломийської дослідної станції становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у її самостійному балансі.
Державне майно, закріплене за цим підприємством Українською академією аграрних наук як органом управління державним майном, належить йому на правах оперативного управління.
Коломийській дослідній станції забороняється самостійно передавати закріплене за нею державне майно іншим установам, організаціям, підприємствам або громадянам, в т. ч. працівникам Відділення.
Кошти, одержані нею в результаті відчуження закріпленого за нею майна, є державною власністю і спрямовуються на поповнення основних фондів.
Списання державного майна з балансу Станція може здійснюватися нею в порядку, встановленому законодавством.
Вона має правило з дозволу Президії Академії та в установленому ним порядку передавати в оренду закріплене за нею державне майно. Здійснює володіння і користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до статутних цілей своєї діяльності.
Джерелами формування майна Коломийської дослідної станції є:
- державне майно, передане їй Академією;
- бюджетні кошти, що виділяються Академією на фінансування науково-дослідних робіт, відрахування інноваційного фонду.
Збитки, завдані Станції в результаті порушення її майнових прав юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються в установленому законодавством порядку, зокрема за рішенням суду.
Коломийська дослідна станція має право самостійно:
- визначати стратегію наукової та господарської діяльності відповідно до державних програм, науково-технічних прогнозів і пріоритетів;
- за рахунок коштів, одержаних від госпрозрахункової діяльності випускати та реалізовувати цінні папери в порядку, встановленому законодавством України.
Коломийська дослідна станція зобов'язана:
- забезпечувати високу якість досліджень, систематично узагальнювати їх результати, створювати умови для реалізації творчих можливостей членів колективу та здійснювати їх соціальний захист;
- забезпечувати плани виробництва та реалізації високо репродукційного насіння с. г. культур та племінного молодняка.
Станція здійснює облік результатів своєї діяльності і веде бухгалтерську і статистичну звітність згідно із законодавством.
Директор Коломийської дослідної станції та головних бухгалтер несуть персональну відповідальність за організацію й додержання порядку, ведення і достовірність обліку та звітності.
Управління Коломийською дослідною станцією здійснюється відповідно до Статуту Академії, статуту Інституту та свого Статуту на основі поєднання прав академії щодо господарського використання переданого в користування.
Схема 3. Загальний вигляд зовнішньої структури управління Коломийською дослідною станцією.
Академія:
" затверджує статут Коломийської дослідної станції і зміни до нього, здійснює контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв'язку з його порушенням;
" здійснює разом з Інститутом контроль за збереженням та ефективністю використання державного майна, закріпленого за Станцією, її науковою та господарською діяльністю;
" здійснює разом з Інститутом фінансовий контроль за науковою і господарською діяльністю Коломийської дослідної станції.
Академія та інститут не втручаються в оперативну та господарську діяльність Відділення, здійснювану у відповідності з її Статутом.
Директор призначається на посаду і звільняється з неї в порядку, передбаченому Статутом Академії.
Директор здійснює управління Відділенням та несе персональну відповідальність за її діяльність.
Директор, діючи в межах законодавства України, в інтересах Коломийської дослідної станції, згідно з контрактом та її Статутом, самостійно вирішує питання наукової та виробничої діяльності управління і розробляє штатний розпис Коломийської дослідної станції з урахуванням його функцій, умов і фонду оплати праці, затверджує його в установленому порядку.
Директор Коломийської дослідної станції щорічно звітує перед колективом наукових працівників про свою діяльність.
Головний бухгалтер Коломийської дослідної станції призначається на посаду і звільняється з неї директором Станції за погодженням з Інститутом.
Заміщення вакантних посад наукових працівників проводиться на конкурсній основі у встановленому порядку. Результати конкурсів затверджуються директором Коломийської дослідної станції.
Схема 4. Внутрішня структура управління Коломийською дослідною станцією.
Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини Коломийської дослідної станції з працівниками регулюються законодавством України.
Трудовий колектив Коломийської дослідної станції становлять усі громадяни, які знаходяться з нею в трудових відносинах і своєю працею беруть участь в її діяльності.
Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Коломийської дослідної станції, який обирається і діє згідно із законодавством.
В Коломийської дослідної станції є 8 наукових відділів:
1. Відділ елітного насінництва;
2. Відділ землеробства;
3. Відділ селекції;
4. Відділ тваринництва;
5. Відділ рослинництва;
6. Відділ механізації;
7. Відділ економіки;
8. Відділ агрохімічних досліджень.
В кожному відділі є завідувач, наукові працівники (старші та молодші), лаборанти та працівники, які обслуговують виробничий процес.
На час проходження практики у Коломийській дослідній станції було 26 наукових працівників, з них 11 старших та 15 молодших; 5 кандидатів наук; 42 лаборанти та 5 аспірантів. Що стосується працівників, які зайняті у сільськогосподарському виробництві наукових відділів, то їхня кількість на 1 січня поточного року складала 48 чоловік.
Схема 5. Організаційна структура виробничого процесу Коломийської дослідної станції.
Кількість працюючих в Коломийській дослідній станції істотно змінилася у квітні 2005 року, коли від неї відділилося дослідне господарство, у якому працювало на той час близько 150 чоловік. В його користування також перейшло біля 2000 га., свиноферма, корівник та ряд інших основних виробничих та невиробничих фондів. В даний час це є повністю окрема установа, яка носить назву Державне дослідне господарство "П'ядицьке".
Чисельність працівників Коломийської дослідної станції після цього у великих кількостях більше не змінювалася і на початку 2005 року становила 114 чоловік.
Як правило, незначне зменшення працюючих в даній установі має місце тоді, коли працівник виходить на заслужений відпочинок, або у випадку переводу працюючого в іншу установу, що буває дуже рідко. Таке зменшення чисельності працюючих покривається за рахунок молодих спеціалістів, які навчалися від цієї організації у вищих навчальних закладах по відповідній спеціальності, аботих, які пропонує центр зайнятості.
Чисельність працюючих в Коломийській дослідній станції на початку становила 114 чоловік.
На 1 січня 2005 року у землекористуванні коломийської дослідної станції знаходилось 425,9 га., в т. ч. 382,3 га. - с./г.

 
 

Цікаве

Загрузка...