WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Функція планування в системі менеджменту (за матеріалами підприємства ”Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ”) - Курсова робота

Функція планування в системі менеджменту (за матеріалами підприємства ”Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ”) - Курсова робота

робочого календаря здійснюється в декілька етапів - від переліку складання основних проблем, які менеджер планує вирішити протягом року, до конкретизації їх у вигляді конкретних дій, розписаних по днях і годинах робочого тижня.
Динамічні технологічні зрушення, економічна нестабільність у світі, всевладні умови ринку з його конкуренцією сприяють збільшенню горизонту планування, використанню стратегічного планування.
В основі стратегічного планування закладена стратегія. Слово "стратегія" означає детальний, всебічний, комплексний план, набір дій та рішень для досягнення мети підприємства, що розробляється та приймається керівником.
Пітер Лоранж визначає процес стратегічного планування, як "такий, що забезпечує нововведення та зміни в організації в достатній мірі". Він класифікував чотири основних види управлінської діяльності в межах функції "Планування":
" розподіл ресурсів;
" адаптація до зовнішнього середовища;
" внутрішня координація;
" організаційно-стратегічне передбачення.
Стратегія являє собою детальний всеохоплюючий комплексний план, що розробляється на перспективу і повинен сприяти досягненню місії організації та цілей, що її конкретизують. Стратегія розробляється та формується вищим керівництвом, але її реалізація передбачає участь всіх рівнів управління, а інформаційне забезпечення для затвердження стратегії створюють виробники продукції чи працівники, що виконують роботи чи надають послуги.
Схема 1. Спрощена схема економічної взаємодії.
З погляду економіки процес розробки стратегії, принаймні зовні, побудований за принципом раціональності. Він визначається системою взаємодії комплексів, які можуть бути визначені обєктивно, формально і навіть кількісно.
Стратегічний план повинен розроблятись з точки зору перспективи усієї організації, а не якогось окремого її представника.
Від стратегічного плану організації залежить її специфіка, індивідуальність, притаманні усі риси, організаційна структура, персонал тощо.
Саме процес стратегічного планування можна зобразити так:
Схема 2. Процес стратегічного планування.
Стратегічне планування здійснюється в кілька стадій:
1. Процес розробки плану.
2. Коригування планових завдань.
3. Внесення змін і доповнень.
Важливим напрямком використання планування є розробка бізнес-плану, який потрібен для:
" самого підприємця як орієнтир у його діяльності;
" майбутніх компаній та співробітників, яких доцільно залучати до справи;
" банків та інвесторів, послугами яких потрібно користуватися;
" найманих менеджерів при здійсненні ними керівних функцій.
Після завершення розробки планування потрібно перетворити у логістичну послідовність цілеспрямованих дій. Ефективність плану визначається двома параметрами:
- ступінню прийняття його виконавцями та його якістю;
- професійним виконанням.
Тільки при високих значеннях цих параметрів на нього можна покладати певні надії.
Рівень ведення планової роботи на підприємствах сьогодні дещо знизився з ряду об'єктивних причин, тому одне із першочергових завдань менеджменту полягає у її вдосконаленні і посиленні.
Хоч би якою була галузь діяльності, та якщо попереднє планування входить у неї постійним елементом, як тверда звичка, то усі труднощі неминуче відступають перед терпінням і наполегливістю виконавців ...
П'ять років планового і реєстрованого руху перед дають більше, ніж двадцять років випадкових спроб, результати яких лишилися тільки в пам'яті службовців, котрі змінюють один одного.
Г. Емерсон
2. Характеристика підприємства "Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ"
Коломийська дослідна станція була створена в 1956 році як Івано-Франківська державна сільськогосподарська станція, на базі радгоспу "Коломийський". Це одна із наймолодших науково-дослідних установ України.
В 1985р. її було перейменовано у науково-виробниче об'єднання "Еліта".
З 1999р. і по сьогоднішній день її найменування є "Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ". Місцезнаходження - Івано-Франківська область, Коломийський район, с. П'ядики, вул. Наукова 16.
Коломийська дослідна станція розташована на північному заході від районного центру м. Коломия, що знаходиться на відстані 7 км. Дана дослідна станція розташована на відстані 70 км від обласного центру міста Івано-Франківська. Дослідна станція попри шосейну дорогу з асфальтовим покриттям м. Івано-Франківськ з м. Чернівці. Таке розташування дослідної станції є досить економічно вигідним для неї і при цьому створюються сприйнятливі умови для реалізації виробленої сільськогосподарської продукції даною дослідною станцією. До найближчої залізничної станції відстань становить 7 км.
Мета створення станції - забезпечення наукового супроводження агропромислового виробництва, виконання науково-дослідних робіт державного і регіонального значення, які доручає Українська академія аграрних наук (Академія) та Івано-Франківський інститут АПВ (Інститут).
Основні напрями діяльності даного підприємства:
- розробка, освоєння та впровадження регіональних систем землеробства та ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур;
- освоєння та впровадження науково-обгрунтованих систем ведення тваринництва;
- насінництво зернових, кормових та інших сільськогосподарських культур;
- впровадження організаційно-економічних заходів функціонування агропромислових формувань області;
- інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і Статуту Академії.
Коломийська дослідна станція є державною бюджетною науковою установою з правом здійснення господарської (госпрозрахункової) діяльності.
Вона є юридичною особою, має майно, самостійний баланс, поточні рахунки з бюджетних та позабюджетних коштів, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, бути позивачем і відповідачем в судах.
Дане підприємство засноване на державній власності на основні фонди, інше майно, закріплене за нею Академією, та придбане за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів.
Коломийська дослідна станція здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту Академії, статуту Інституту, якому вона підпорядкована, та свого Статуту.
Вона на добровільних засадах, але за погодженням з інститутом, може брати участь у наукових та господарських об'єднаннях, якщо це сприяє поліпшенню її діяльності та оснащенню.
З метою підтримки основної діяльності і зміцнення експериментальної бази Станція здійснює господарську діяльність.
Відповідно до законодавства і в межах власного статуту вона самостійно здійснює наукову та господарську діяльність, вступає від свого імені у договірні відносини з іншими установами, організаціями та підприємствами.
Має печатку, на якій зазначено її найменування та належність до Академії, іншіпечатки та кутовий штамп, необхідні для ведення діловодства.
Дане підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно із законодавством.
Майно

 
 

Цікаве

Загрузка...