WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Функція планування в системі менеджменту (за матеріалами підприємства ”Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ”) - Курсова робота

Функція планування в системі менеджменту (за матеріалами підприємства ”Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ”) - Курсова робота


Курсова робота
з дисципліни: "Основи менеджменту"
на тему:
Функція планування в системі менеджменту
(за матеріалами підприємства "Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ")
?
Зміст
Вступ ................................................................................................................... 3
1. Суть функції планування в системі менеджменту ..................................... 5
2. Характеристика підприємства "Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ" ........................................................................ 10
3. Планова робота на підприємстві .................................................................. 19
4. Напрями удосконалення планування на підприємстві "Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ" ................................
29
Висновки ............................................................................................................. 31
Список використаної літератури ...................................................................... 33
Додатки (А, Б, В) .................................................................................... 34
Вступ
Відомо, що будь-яке суспільство не може жити і розвиватися без регулювання зв'язків між його членами, без відповідних меж для дій людей у суспільному виробництві, а суспільне виробництво у свою чергу супроводжується розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ. Питання про цей зв'язок є центральним у розумінні управління. Управління є невід'ємною частиною виробництва, і елементи його властиві будь-якому трудовому процесу, а саме: кожна людина управляє своєю роботою, а управління виробництвом, колективом є більш високою ступінню, має свої закони і спирається на ряд наук. У зв'язку з цим, що процес управління складний і багатогранний, він передбачає виділення таких важливих категорій, як функції. Планування є головною функцією, за допомогою якої створюється орієнтир майбутньої організації.
У логістичній послідовності функцій управління наступне місце після функції "Визначення цілей" посідає функція "Планування". Це місце функції планування зумовлене як логікою людської діяльності взагалі, так і логікою здійснення процесу управління соціально-економічними системами.
Планування - це є формування цілі і перспектив зміни керованих параметрів, глибоке усвідомлення того, що потрібно зробити. Воно включає в себе обґрунтування та чітке передбачення, прогнозування і складання планів та графіків роботи на рік, квартал, місяць, декаду, день, годину.
Планування в менеджменті має такі завдання:
- свідома організація виробничо-господарської діяльності;
- спонукання працівників "заглянути у майбутнє", тобто прищеплення їм здібності погоджувати дії з перспективою розвитку підприємства;
- виконання плану як критерію як контролю фактичних параметрів;
- організація щоденної особистої праці всіх працівників управління.
Складання плану на підприємстві є виявом свідомої діяльності, оскільки спонтанні дії характеризуються передусім відсутністю плану.
Метою курсової роботи є аналіз функції "Планування" на підприємстві "Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ".
Завдання: розкрити суть функції "Планування" в системі менеджменту; дати характеристику підприємства "Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту АПВ"; формування планової роботи на підприємстві; визначити напрями удосконалення планування.
1. Суть функції планування в системі менеджменту
Управління сучасним виробництвом, у наш динамічний час, є досить складною роботою, яку можуть виконувати лише фахівці нової генерації, озброєні найсучаснішими знаннями. Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції менеджменту (визнання цілей, планування, рішення, організація, оперативний вплив, мотивація, контроль) для досягнення певних цілей.
Функція "Планування" відіграє велику роль в координації діяльності підприємства тому, що складання плану завжди розглядається як початковий процес етапу управління. Планування передбачає вибір мети, розробку шляху її досягнення та просування цим шляхом.
У менеджменті планування - це конкретизація цілей управління в системі показників господарської діяльності підприємства та розробка тактики виробничої та управлінської діяльності. Планування означає, що хтось повинен вирішити: що, як, коли та ким має бути виконано.
Процес планування є інструментом, який допомагає у процесі управлінських рішень. Його мета полягає в забезпеченні нововведень та змін на підприємстві, щоб адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі.
План - необхідна передумова успішної діяльності будь-якого ділового починання підприємства; є процесом підготовки подальших дій підприємства.
Планування в менеджменті має три цілі:
- внесення моменту свідомої організації господарської діяльності;
- спонукання працівників "заглянути у майбутнє", тобто прищеплення їм здібності погоджувати щоденні дії з перспективою розвитку підприємства;
- критерії контролю фактичних параметрів.
Функція "Планування" має тривалості планового періоду. Відповідно до цього розрізняють короткострокові плани - до 12 місяців, у тому числі поквартальні; середньострокові плани - від одного до п'яти років; довгострокові плани - від п'яти до десяти років.
В менеджменті виділяють таке поняття як економічне планування, - це розробка планів фінансово-господарської діяльності, виражених сукупністю кількісних та якісних економічних показників.
Функція менеджменту "Планування" не обмежується тільки розробкою змісту та послідовності економічних показників плану фінансово-господарської діяльності. Під плануванням розуміють також розробку змісту та послідовність дій для досягнення сформованих цілей, у тому числі відображення в економічних планах. Ця складова функції "Планування" називається організаційним плануванням.
До методів організаційного планування відносять:
1. Методи послідовного опису операцій, які полягають у складанні плану послідовного використання робіт, у якому кожна з них описується з необхідним рівнем реалізації. План може бути складений у вигляді списку робіт, схеми чи таблиці.
2. Графіки виконання передбачають, що, коли і ким повинно бути зроблене у межах певних термінів окремих робіт та їх комплексу. Як правило, графіки виконання складаються у формі таблиці, де вказується перелік робіт, їх початок та закінчення, прізвища та посади виконавців.
3. Процес спільного планування розпочинається з побудови таблиці робіт, у якій вказуються параметри, що характеризують їх тривалість. Потім базується сітьовий графік, який характеризує послідовність робіт. Основними поняттями сітьового плану є "події", "роботи", "сіть", "критичний шлях".
4. Робочий календар являє собою план роботи керівника чи спеціаліста на певнийвідрізок часу (рік, квартал, місяць, декаду, тиждень, день). Як правило, складання

 
 

Цікаве

Загрузка...