WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інноваційний менеджмент підприємства (ВАТ Агрофірма „Прут”) - Курсова робота

Інноваційний менеджмент підприємства (ВАТ Агрофірма „Прут”) - Курсова робота

експлуатації:
Рт= + =420 + 381,8 + 347,2 + 315,8 + 287,7 = 1752,5 тис. грн.
Витрати на створення і використання потокової лінії складаються із витрат на пректування, виготовлення обладнання, монтаж лінії, а також витрат у процесі її експлуатації.
Витрати на проектування, виготовлення і монтаж лінії з врахуванням фактора часу дорівнюють:
В1 = 44 o (1 + 0,1)4 + 20 o (1 + 0,1)3 + 70 o (1+ 0,1)2 + 24 o (1+0,1) = 200,6 тис. грн.
Річні витрати в процесі експлуатації лінії становлять:
20000 o 1,6 + 1,1 = 321,1 тис. грн,
а за весь термін служби:
Рт =
тис. грн.
Вт = В1 + В2 = 200,6 + 1339,7 = 1540,3 тис. грн.
Ет = 1752,5 - 1540,3 = 212,2 тис. грн.
4. Інноваційне проектування як засіб підвищення ефективності інноваційного забезпечення ВАТ Агрофірми "Прут"
Інтенсифікація економіки допускає пошук і ефективне використання нових джерел і організаційних методів економічного розвитку. Збільшення обсягу, прискорення темпів його відновлення, що відбувається в світі, вимагають постійного удосконалення форм і методів управління різними процесами і, в першу чергу, інноваційними.
Всі нововведення на підприємстві зорієнтовані на динамічний розвиток і невпинне підвищення ефективності виробництва, спираються на власні юридичні підвалини, відповідні нормативно-законодавчі акти. Вони не можуть справляти належний вплив на масштаби і строки досягнення соціально-економічних цілей діяльності підприємства. Тому треба позитивно оцінювати:
- активізацію законодавчих процесів в Україні, які сприяють швидкому переходу до соціально орієнтованих відносин між суб'єктами господарювання;
- розробку і прийняття пакету законів і державних механізмів їх практичної реалізації, що визначають і регулюють діяльність підприємства усіх галузей народного господарства.
Для підвищеня ефективності інноваційного забезпечення ВАТ Агрофірми "Прут" потрібно:
1). Провести розширення і поглиблення процесу поділу праці. Тому велика увага буде приділятися програмам і проектам прикладних досліджень, результати яких можуть бути отримані в найближчі роки.
2). Повинні широко використовуватися засоби державних бюджетів.
3). Повинні застосовуватися різні пільги і заохочення для інноваційної діяльності.
4). Крім кредитів під низькі відсотки щоб передбачалася особлива форма державного фінансування, яка б поєднувала в собі риси кредитування і субсидування.
5). Надання безпроцентної банківської позички.
6). Щоб всі структурні підрозділи, весь колектив і кожен працівник були залучені у всі фази прийняття рішення і впровадження новацій.
Також важливим є ефективність окремих глобальних і локальних заходів, але недостатнім вимірником ступеню нововведень організаційно-технічного характеру на результативність діяльності підприємтсва. Тому необхідно знати конкретну методику виявлення інтегрального впливу певної сукупності нововведень на ключові позики виробничо-господарської діяльності підприємства. У зв'язку з цим можна використовувати загальний методичний підхід, суть якого буде зводитися до обчислення за спеціальнми формулами основних показників, що характеризують економічну ефективність запроваджених впродовж року (декількох років) нових технічних і організаційних рішень.
Усі локальні і глобальні нововведення можуть забезпечуватиможливий прогресивний вплив на виробництво за умови, якщо вони будуть використовуватися підприємством постійно, комплексно і гармонійно. Найбільший за наслідками безпосередній вплив на ефективність діяльності підприємства справляють технічні і організаційні нововведення. Інші новвведення впливають на виробництво опосередковано.
Висновки
Отже, інноваційний менеджмент - одне і з направлень стратегічного управління, що здійснюється на вищому рівні організації.
Інноваційний процес складається з шести етапів: розробки, випробування, запуску, зростання, зрілості і занепаду. Інновації можуть бути радикальними, частковими, технічними, управлінськими, стосуватися продукції чи виробництва. Незважаючи на важливість інновацій, багатьом виробництвам на вдається їх запровадити внаслідок нестачі творчих працівників, зайнятості одночасно багатьма видами діяльності, що потребують творчого підходу, невміння виявити можливості чи опору змінам. Організації можуть скористатися багатьма способами подолання цих проблем - системою винагород, організаційною культурою, підтримкою новаторства.
У даній роботі наводяться способи і методи оцінки ефективності застосування інновацій на підприємствах як технологічних, так і організаційних.
Яскравим прикладом не тільки корисності, а й необхідності застосуваннянововведень на підприємстві є добровільне об'єднання громадян у підприємство ВАТ Агрофірма "Прут", яке згадується у даній роботі.
На мою думку, найефективніші інновації є основною базовою конкурентною перевагою на ринку.
Підприємство постійно удосконалює систему управління, організаційну структуру й технологічний процес.
В першому розділі роботи я на основі наукової літератури визначила особливості нововведень у виробництво, як об'єкту інноваційного менеджменту.
В другому розділі я здійснила оцінку рівня використання положень інноваційного менеджменту в системі управління виробництвом та особливості її організації на підприємстві. Також я здійснила оцінку ефективності функціонування інноваційної системи на підприємстві ВАТ Агрофірма "Прут".
У третьому розділі я обгрунтувала необхідність застосування процесу інноваційного менеджменту в системі управління ВАТ Агрофірма "Прут" та ефективність нововведень у виробництві.
У четвертому розділі я навела можливі шляхи та напрямки підвищення інноваційної діяльності.
Список використаної літератури
1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту - Львів Світ, 1995. - 295 с.
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента. М.: Юрист, 1996.
3. Герчикова Й.Н. Менеджмент. - М.: Банки й Биржи, 1994. - 685 с.
4. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.
5. Завадський Й.С. Менеджмент. - К.: УФІМБ, 1994. - 543 с.
6. История менеджмента / Под ред. Валового Д.В. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 256 с.
7. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В.О.Василенко. - Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. - 440 с.
8. Кабушкин Н.Й. Основы менеджмента. - Минск: Высшая школа, 1996. - 257 с.
9. Короленок Г.А. Менеджмент торговле. - Минск: БТЕУ, 1997. - 95с.
10. Кузьмін О.С. Сучасний менеджмент. - Львів: Центр Європи, 1995. - 176 с.
11. Лесів Й. Сучасні методи менеджменту, основані на ринковій економіці. - К.: Наук. думка, 1989. - 224 с.
12. Мескон, Алберт, Хедоури. Основы менеджмента. Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.
13. Тарнавка Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 456 с.
14. Уткин З.А. Професия - менеджер. - М.: Центр, 1992.
15. Хміль Ф.І. Менеджмент. - К.: Вища школа, 1995. - 351 с.
16. Хміль Ф.І. Основи теорії менеджменту. - К.: ІСДО, 1995. - 147 с.
17. Хміль Ф.І. Практичні завдання менеджменту торговельного підприємства. - К.: Укоопосвіта, 1998. - 86 с.
18. Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні (проблеми теорії та практики): Монографія. - Львів: ЛКА, 1996. - 206 с.
19. Шегда А.В. Основи менеджменту. - К.: Знання, 1998. - 512 с.
20. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. - К.: Украина, 1994. - 399 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...