WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інноваційний менеджмент підприємства (ВАТ Агрофірма „Прут”) - Курсова робота

Інноваційний менеджмент підприємства (ВАТ Агрофірма „Прут”) - Курсова робота

будівельних, монтажних і ремонтних робіт, будівництво жилих і нежилих приміщень, об'єктів соціально-побутового призначення та інфраструктури;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, а також виробів на них;
- виробництво безалкогольних напитків (мінеральної води, соків) та пива;
- виробництво та реалізація алкогольних напоїв, шампанських вин, лікерів, вин, коньяків, віскі, джину, рому при наявності ліцензії (дозволу) державних органів влади;
- будівництво та експлуатація автозаправочних станцій, обслуговування та ремонт автотранспотних засобів, а також організація пунктів їх сервісного обслуговування та прокату;
- надання транспортно-експлуатаційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів та громадян на території України та за її межами;
- надання науково-технічних, соціально-економічних, інформаційних, соціально-прибуткових та посередницьких послуг;
- виготовлення та реалізація всіх видів друкованої продукції і реклами, а також рекламних оголошень;
- випуск цінних паперів (акцій, чеків, облігацій), в тому числі організація банківської системи згідно чинного законодавства України;
- організація підприємства громадського харчування, утримання готелів, кафе, ресторанів, буфетів;
- реалізація відповідно до чинного законодавства України ноу-хау на внутрішніх та зовнішніх ринках;
- надання юридичних та фінансових послуг фізичним і юридичним особам при здійсненні ними виробничої діяльності;
- комерційно-посередницькі послуги та послуги менеджменту українським та зарубіжним партнерам;
- розробка та впровадження програмного забезпечення та інформаційних технологій.
Займатися будь-якою іншою діяльністю, яку Агрофірма вважатиме припустимою, що випливатиме за предметів її діяльності. Предмети діяльності, які потребують спеціального дозволу (ліцензії), відповідно до Закону України "Про підприємництво" здійснюється тільки на підставі такого дозволу (ліцензії).
Агрофірма самостійно визначає напрямки сільськогосподарського виробництва, її структури і обсяг, самостійно розпоряджається виробленою продукцією та доходами, здійснює будь-яку діяльність, що на суперечить законодавству України. Майно Агрофірми складається з основних та оборотних засобів виробництва, які нароблені засновниками Агрофірми в результаті виробничо-господарської діяльності, матеріальних та фінансових ресурсів. До майна фірми належить земля, яка закріплена за нею та за її засновниками. Всіма землями та майном розпоряджається Голова Агрофірми "Прут".
Статутний фонд становить 9655637 грн, що утворився за рахунок діяльності засновників Агрофірми. А одержаний прибуток після сплати обов'язкових платежів в бюджет є її власністю. Агрофірма самостійно визначає порядок формування та використання фондів і резервів відповідно до рішень Правління.
Вищим органом управління Агрофірми є збори засновників до виключної компетенції яких належить:
- внесення змін та доповнень до установчих документів Агрофірми;
- обрання голови Агрофірми;
- прийняття рішеня про реалізацію або ліквідацію Агрофірми.
Голова Агрофірми обирається Зборами засновників терміном на 17 (сімнадцять) років. Дострокове обрання голови можливе тільки у випадку його засудження або смерті. Голова має право без доручення представляти інтереси Агрофірми в державних органах влади, підприємствах, установах, організаціях на території України та за її межами з усіма правами та обов'язками керівника.
Агрофірма здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до Статуту та чинног законодавства України. У випадку, передбаченому чинним законодавством України, фірма отримує ліцензію на укладання окремих угод. Валютна виручка зараховується на рахунок Агрофірми. Після всіх відрахувань на користь державного бюджету, згідно чинного законодавства, використовується нею самостійно, інші вилучення валютних коштів Агрофірми забороняється. Агрофірма має право відкривати за межами України свої представництва, філії, виробничі підрозділи, одержувати позику від іноземних партнерів. При цьому валюта зараховується на рахунок Агрофірми.
Фірма веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи і статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинними нормативними актами України. А сам контроль за фірмою здійснюють державні органи в межах своєї компетенції, яка встановлена законодавчими актами України.
У випадку припинення діяльності Агрофірми здійснюється шляхом її ліквідації або реоганізації за рішенням Загальних зборів.
Агрофірма ліквідується у випадку прийняття рішення Загальними зборами про ліквідацію Агрофірми та визнання її банкрутом.
Ліквідація проводиться згідно чиного законодавства України. Грошові засоби і майно після розрахунків з бюджетом, після оплати праці працівникам, виконання зобов'язань перед кредиторами використовується Власником на свій розсуд. У випадку реорганізації Агрофірми, його права та обов'язки переходять до правонаступників згідно чинного закоодавства України.
Рис. 1. Організаційна структура ВАТ Агрофірма "Прут"
Основні показники господарської діяльності ВАТ Агрофірма "Прут"
за 2004-2005 рр.
№ Показники Одиницівимірювання 2004 р. 2005 р.
1. Чисельність працюючих з них:
- основні робітники;
- керівники;
- спеціалісти;
- майстри;
- непромислова група
чол.
140
128
2
5
3
2
150
138
2
5
4
2
2. Реалізована продукція тис. грн 2322,3 2400,2
3. Витрати на виробництво реалізованої продукції
тис. грн
2098,5
2156,4
4. Прибуток від реалізації тис. грн 223,8 243,8
Порінявши аналіз основних показників господарської діяльності ВАТ Агрофірма "Прут" за 2004-2005 рр., можна зробити висновок, що ефективність її діяльності зросла. Підтвердженням цього є збільшення обсягу реалізованої продукції у 2005 році в порівнянні з 2004 роком на 78 тис. грн. Це сприяло збільшенню прибутку від реалізації на 58 тис. грн.
3. Аналіз реалізації нововведень та їх вплив на ефективність
управління ВАТ Агрофірма "Прут"
ВАТ Агрофірма "Прут" працює над розробкою технологічного процесу (потокової лінії) по переробці сільськогосподарської сировини. Вартість пректних робіт становить 64 тис. грн, які мають бути освоєні протягом двох років: 44 тис. грн першого року і 20 тис. грн - другого.
Виготовлення технічних засобів повинно тривати рік. Вартість обладнання - 70 тис. грн, а монтажу - 24 тис. грн, який повине бути виконаний протягом року.
Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу переробляти щорічно 1000 т сировини і виробляти 200 тис. умовних банок консервної продукції за ціною 2,1 грн/банку. Собівартість продукції - 1,6 грн/банку.
Супутні капіталовкладення становлять 1100 грн щорічно.
Термін експлуатації потокової лінії становить 5 років. Я обчислю народногосподарський ефект від розробки і використання нової технології у переробній галузі.
Народногосподарський ефект за весь термін служби потокової лінії може бути обчислений як різниця вартісної оцінки результатів від використання лінії і вартісної оцінки витрат на її проектування, виготовлення і експлуатацію:
Ет = Рт- Вт
При цьому слід врахувати різночасовість витрат і результатів та привести їх до одного моменту часу - першого року експлуатації лінії.
Результати від експлуатації лінії становлять за рік 200000 o 2,1 = 420 тис. грн, а за весь термін

 
 

Цікаве

Загрузка...