WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методи впливу використовувані в особистому спілкуванні - Курсова робота

Методи впливу використовувані в особистому спілкуванні - Курсова робота

КУРСОВА РОБОТА
по предмету "Менеджмент"
Тема:
Методи впливу використовувані в особистому спілкуванні
Зміст
Вступ___________________________________________________________
Загальна характеристика Полтавського ВБР___________________________
1.Теоретичні основи спілкування, та впливу методів спілкування__________
Функції спілкування_________________________________________
Особливості ділового спілкування_____________________________
Зони спілкування___________________________________________
Фази спілкування___________________________________________
Форми спілкування_________________________________________
Стратегія і тактика спілкування_______________________________
Рівні ділового спілкування___________________________________
2. Вербальна комунікація___________________________________________
Добір способів ділового спілкування___________________________
Ділова етика
Роль професійної етики в діловому спілкуванні _______________
Особливості службового етикету____________________________
Особистісний вплив_______________________________________
3. Заходи, щодо вдосконалення методів
впливу при особистому спілкуванні_________________________________
Висновок________________________________________________________
Використана література____________________________________________
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Розроб. Літера Аркуш Аркушів
Перевірив у
Н. контр.
Затв.
Вступ
Уся система ставлення людини до інших людей реалізується у спілкуванні. Поняття "спілкування" є одним із центральних у системі психологічного знання: Соціальна функція спілкування полягає в тому, що воно виступає засобом передання суспільного досвіду. Його специфіка визначається тим, що в процесі спілкування суб'єктивний світ однієї людини розкривається для іншої, відбувається взаємний обмін діяльністю, інтересами, почуттями та ін. У спіл-куванні людина формується і самовизначається, виявляючи свої індивідуальні особливості. Результат спілкування - налагодження певних стосунків з іншими людьми. Завдяки спілкуванню здійснюється інтеграція людей, виробляються норми поведінки, взаємодії. Зв'язок людей у процесі спілкування є умовою існування групи як цілісної системи. Спілкування координує спільні дії людей і задовольняє потребу в психологічному контакті. Спілкування тісно пов'язане з діяльністю. Будь-яка форма спілкування виступає як форма спільної діяльності, люди завжди спілкуються в процесі певної діяльності. Поєднання діяльності однієї людини з діяльністю інших людей утворює спільну діяльність. У спільній діяльності формуються не тільки суб'єкт-об'єктні (людина - предмет діяльності), а й суб'єкт-суб'єктні відносини (людина - людина). Сутність спілкування полягає у взаємодії суб'єктів діяльності.
Спілкування може розглядатися як сторона, умова діяльності або як окремий вид діяльності. Але зв'язок спілкування й діяльності полягає саме в тому, що завдяки спілкуванню діяльність організується. Розбудова плану спільної діяльності вимагає від кожної людини розуміння мети діяльності, засобів реалізації, розподілу функцій для її досягнення. Специфіка спілкування в процесі діяльності полягає у створенні можливості організації та координації діяльності її окремих учасників. У спілкуванні відбувається збагачення діяльності, розвиваються й утворюються нові зв'язки та стосунки між людьми.
Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Загальна характеристика Полтавського ВБР
Історія Полтавського УБР починається з 1973р., коли у складі Шебелинського УБР було організовано Полтавське районне управління бурових робіт. За 2 роки обсяги робіт на родовищі газопромислового управління зросли настільки, що з 1 січня 1975р. на базі згаданої організації засновано Полтавське управління бурових робіт. На сьогодні, внаслідок реорганізації, що відбулася в лютому 1999 року, підприємство є Полтавським відділенням бурових робіт, Бурового Управління "Укрбургаз", ДК "Укргазвидобування", Національної Акціонерної Компанії "Нафтогаз України".
Полтавське відділення бурових робіт проводить пошуково-розвідувальне та експлуатаційне буріння в Полтавському нафтопромисловому районі в центральній частині Дніпровсько-Донецької западини.
В адміністративному відношенні площі ведення робіт розташовані в Полтавській області в Опішнянському, Гадяцькому, Карлівському, Котелевському, Полтавському, Семенцівському, Машівському та Лохвицькому районах.
Центром Полтавського нафтогазового району є місто Полтава. Тут знаходяться Нафтогазовидобувне управління "Полтаванафтогаз", Полтавське відділення буровими роботами, Полтавське тампонажне управління (ТУ) м. Полтава, Гоголівська центральна база виробничого обслуговування(ЦБВО) с.м.т. Гоголеве Полтавської обл., Полтавська воєнізована частина по попередженню і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів м. Полтава, Полтавське управління геофізичних робіт (УГР) м. Полтава, Гоголівське управління технічного транспорту(УТТ) с.м.т. Гоголеве Полтавської обл., Полтавське управління "Нафтосервіс комплект" м. Полтава, Відділ робітничого постачання "Полтаванафтогаз" м. Полтава, "Полтавагазпром" м. Полтава, база виробничо-технічного обслуговування і комплектації обладнання (ПВБР) м. Полтава. "Полтавагазпром" є замовником для Полтавського ВБР, якому ВБР передає закінчені будівництвом свердловини. Буріння глибоких свердловин здійснюється сучасним високоефективним обладнанням.
Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
ВБР має у своєму розпорядженні 7 бурових установок нового класу, оснащених механізмами, які автоматично виконують найбільш трудомісткі процеси при бурінні. Зокрема, спуск та підйом бурильного інструменту і труб, автоматична подача доліт в забій.
Стабільність у виконанні виробничих показників забезпечується високою професійною майстерністю вежобудівників, буровиків, виробничою дисципліною і впровадженням передової технології в вежобудуванні та бурінні.
Полтавське ВБР - потужне підприємство, колектив якого робить великий внесок у розвиток економіки України, вирішення соціально-економічних проблем м. Полтави і області.
Предметом діяльності підприємства є здійснення експлуатаційного і розвідувального буріння на газ.
Основними завданнями Полтавського ВБР є:
1. Буріння газових і газоконденсатних свердловин для забезпечення видобутку газу та конденсату.
2. Виконання завдань приросту запасів газу.
3. Підвищення ефективності виконуваних робіт за рахунок удосконалення технології буріння, підвищення швидкості проходки.
4. Додержання вимог охорони надр та інших природних багатств при виконанні робіт.
За два десятиліття Полтавське ВБР пробурило 314 свердловин, передало в експлуатацію замовникові 287 свердловин, з яких добуто близько 88 млрд. куб. м. газу і 5,3 млн. тонн конденсату.
За останні роки буровики ведуть значні роботи побудівництву Солохівського підземного сховища газу, де на сьогодні пробурені 112

 
 

Цікаве

Загрузка...