WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві. - Курсова робота

Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві. - Курсова робота

питома вага кожної категорії працівників dPі з загальної середньосписочною чисельністю персоналу підприємства P.
dPі = Pі/ P чи dPі - (Pі*100)/P.
де, Pі середньсписочна чисельність працівників і категорії, чол.. Покажемо це на прикладі (див. Табл.1).
Таблиця 1.1
Склад і структура чисельності працюючих на підприємстві

п/п Категорії працюючих Склад, чол. Структура, %
1 2 3 4
1. Основні робітники (всього), в тому числі: 60 66,7
А) відрядники; 30 33,4
Б) почасовики. 30 33,4
2. Допоміжні працівники (всього), в тому числі: 8 8,9
А) слюсар - ремонтник; 2 2,2
Б) електромонтери; 2 2,2
В)прибиральники; 1 1,2
Г) кладовщики; 1 1,2
Д) МОП (двірники). 2 2,2
3. Службовці (всього), в тому числі: 8 8,9
А) бухгалтера; 3 3,4
Б) диспетчера; 2 2,2
В) касир. 3 3,4
4. Спеціалісти (всього), в тому числі: 12 13,3
А) технологи; 6 6,7
Б) конструктори; 3 3,4
В) модельєри. 3 3,4
5. Керівництво (всього), в тому числі: 2 2,2
А) директор; 1 1,1
Б) начальники відділів; 1 1,1
РАЗОМ (загальна чисельність) 90 100
Розглянемо розрахунок структури основних робітників. Усього - 60 чоловік, з них 30 чоловік відрядники, 30 - погодинники. Вирахуємо їх частку, для цього необхідно обчислити частку основних робітників від загальної чисельності працюючих - 90 чоловік:
90 - 100
60 - Х
Отже, відрядники з них складають 33,35% , тобто
60 - 66,7
30 - Х
і отже погодинники також складають 33,35%.
Аналогічний розрахунок проводиться для кожної категорії працюючих. З приклада, наочно видно, що підприємство основну частку складають основні робітники - 66,7% від загальної чисельності, тобто підприємство в основному виконує виробничі процеси по виготовленню продукції. Найменшу частку чисельності складають керівники - 2,2%, що говорить про високий рівень їхньої професійній підготовки й орієнтації.
1.3 Кількісна та якісна характеристика персоналу
Кількісна характеристика трудових ресурсів (персоналу) підприємства в першу чергу виміряється такими показниками, як облікова і середньосписочна чисельність працівників.
Облікова чисельність працівників підприємства це чисельність працівників облікового складу на визначене число чи дату з обліком прийнятих і вибулих у цей день працівників.
Явочна чисельність - це кількість працівників облікового складу, що з'явилися на роботу. Різниця між явочним і обліковим складом характеризує кількість добових простоїв (відпустки, хвороби, відрядження і т.д.)
Середньосписочна чисельність працівників за місяць визначається шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день місяця, включаючи святкові і вихідні дні, і розподілу отриманої суми на кількість календарних днів місяця. Середнесписочна чисельності працівників за квартал (рік) визначається шляхом підсумовування середнесписочної чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства в кварталі (року) і розподілу отриманої суми на 3. Крім чисельності працівників кількісна характеристика трудового потенціалу підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів може бути представлена і фондом ресурсів праці (Фр.т.) у людино-днях чи людино-годинах, який можна визначити шляхом множення середнесписочної чисельності працівників (Чс.п.) на середню тривалість робочого періоду в днях чи годинах (Тр.в.):
Фр.т. = Чс.п. * Тр.в.
Якісна характеристика трудових ресурсів персоналу підприємства визначається ступенем професійної і кваліфікаційної придатності його працівників для виконання цілей підприємства .
В даний час немає єдиного розуміння якості праці і якісної складової трудового потенціалу робочої сили. Тривалі дискусії з цих питань в економічній літературі в 40-60-х і 70-х рр. намітили лише основне коло параметрів чи характеристик, що визначають якість праці:
1. економічні (складність праці, кваліфікація працівника, галузева приналежність, умови праці, виробничий стаж);
2. особистісні (дисциплінованість, наявність навичок, сумлінність, оперативність, творча активність);
3. організаційно-технічні (привабливість праці, насиченість устаткуванням, рівень технологічної організації виробництва, раціональна організація праці);
4. соціально-культурні (колективізм, соціальна активність, загальнокультурний і моральний розвиток).
Структурна характеристика трудових ресурсів (персоналу) підприємства визначається складом і кількісним співвідношенням окремих категорій і груп працівників підприємства.
1.4 Планування чисельності працівників.
Для досягнення максимальної ефективності роботи підприємства чисельність працюючих на ньому має бути оптимальною. При плануванні кількості працівників, що необхідна для забезпечення планового обсягу виробництва продукції можна скористатися наступним алгоритмом:
Чвир = ? ti * mi / Tpп * K вн
де Чвир - необхідна кількість працівників, зайнятих у виробництві продукції;
ti - планова трудомісткість одиниці і-го виробу, нормо-годин;
mi - кількість виробів і-го виробу, одиниць;
Трп - розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, годин (табл.2)
Квн - очікуваний коефіцієнт виконання норм.
Для того, щоб розрахувати наведену вище формулу необхідно скласти баланс робочого часу на одного працівника.
Приклад:
Мале підприємство планує випускати вироби одного виду. Розрахувати необхідну кількість працівників, зайнятих у виробництві.
Таблиця 1.2
Розрахунок балансу робочого часу середньосписочного працівника
Показники Очікувані результати
Кількість календарних днів
Вихідні та святкові дні
Номінальний фонд робочого часу, днів
Невиходи на роботу, днів
з них:
відпустки
захворювання
невиходи, з дозволу адміністрації
Явочний робочий час, днів
Середня тривалість робочого дня, годин
Втрати робочого часу
Кількість робочих годин
Ефективний фонд часу за рік, годин 365
110
255
38
25
10
3
217
8
0,45
7,15
1627,5
Планова трудомісткість одиниці виробу - 0.5 нормо/годин;
Кількість виробів (в місяць) - 9000 одиниць;
Розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника - 135.63 (1627.5 : 12) год.;
Очікуваний коефіцієнт виконання норм - 0.85
Чвир =
Згідно проведеного розрахунку чисельність робітників підприємства повинна складати 39 чоловік.
2. Методика визначення показників продуктивності праці на підприємстві.
2.1 Планування витрат на підприємстві
Ефективністьта продуктивність праці на підприємстві та його підрозділах (цехах) оцінюється за показниками прибутку або витрат. Показник прибутку характеризує ефективність діяльності тих підрозділів, які виготовляють і постачають продукцію на ринок. Він може застосовуватись і для оцінки роботи внутрішньо коопераційних підрозділів, які виготовляють і постачають продукцію на ринок. Він може застосовуватись і для оцінки роботи внутрішньо коопераційних підрозділів як умовний показник. В усіх цих випадках обсяг і динаміка прибутку однозначно характеризують ефективність діяльності. Проте в більшості випадків внутрішні підрозділи є місцями витрат, а не центрами прибутку. Тому й ефективність їх діяльності визначається за рівнем витрат на певний обсяг

 
 

Цікаве

Загрузка...