WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

підвищенню кон-курентоспроможності страхових послуг підприємства на страховому ринку за рахунок зменшення тарифів на послуги.
Матеріальні У результаті планової інвентаризації виявлено, що у сейфі не вистачає цифрового фотоапарату "SONY" . Директор, як голова інвентаризаційної комісії видає наказ про проведення розслідування і виявлення винного у втраті фотоапарату. Забезпечує запобігання крадіжок, без господарському використанню орга-нізаційних запасів, зло-вживань, підвищує рівень відповідальності.
РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Характеристика методів менеджменту, які відокремлюються за характером впливу, використовуються для забезпечення впливу на керовану систему організації та мають найбільш прикладне значення, процес їх формування та особливості взаємодії розглянуто у табл. 8.
Застосування методів менеджменту в СК ЗАТ "Кредо-Класик"
Таблиця 8
Групи методів менедж-менту Види ме-тодів ме-неджме-нту Приклади застосування конкретних методів в організації Характеристика взаємозв'язку функцій і методів менеджменту в організації
Характеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організації
1 2 3 4 5
Економічні Економічні плани Сформований фінансовимислужбами підприємства бюджет організації, який визначає джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів.
Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування. Бюджетні показники відпо-відають показникам фінан-сового, виробничого планів підприємства. Бюджет повинен бути затверджений наказом директора на його виконання.
Матеріальні сти-мули Розміри заробітної плати, надання премій, надбавок, доплат, компенсаційних виплат. Стимулює праців-ників якісно виконувати свої функціональні обов'язки, виявляти ініціа-тиву тощо. Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі мотивування. Затверджуються відповід-ними положеннями про форми та системи оплати праці, преміювання тощо. Розмір витрат на мотиву-вання фіксується у бюджеті організації.
Соціаль-но-психоло-гічні Соціальні плани Сформований план покра-щання умов праці основних працівників в компанії, передбачає установлення системи кондиціонування, прибирання та ін. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування. Витрати на заходи, пе-редбачені у плані покра-щання умов праці, фік-суються у бюджеті орга-нізації. Цей соціальний план підлягатиме реалізації лише після того, як його затвердить директор шляхом видачі наказу на його виконання.
Моральні стимули Винесення подяки та нагородження преміями працівників, які сумлінно та самовіддано працюють в компанії вже понад 5 років. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі мотивування. Набувають сили впливу, коли затверджені наказом директора на нагородження працівників зі стажем роботи в компанії понад 5 років преміями.
Методи форму-вання колективів та соціа-льно-пси-хологічного
клімату у колективі Підбір працівників в компанію: спеціалістів віком від 21 р., секретар - референт вік від 25 р., аварійний комісар вік від 25 р., водії вік від 21р.
. Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі організування. Витрати на оплату праці даних працівників фіксуються у бюджеті. Крім цього працівники повинні чітко дотримуватись режиму роботи, який зазначений у посадовій інструкції.
Адміністративні Організаційні методи
Норми витрат паперу формату А4 для договорів, факсимільного паперу, заправка картриджів та інші потреби. Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування. Враховуються при фор-муванні витрат на потреби офісу.
Розпорядчі методи Наказ директора на ство-рення філії та укомплектування офісу для роботи. Підібрати кадри. Наказом ознайомити всіх працівників. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління кадрами", а саме, на етапі організування. Передбачає формування посадових інструкцій для працівників філій, розробку положення про оплату праці цих працівників тощо.
Дисциплінарні методи
Заступник директора із загальних питань виніс догану спеціалісту по страхуванню дітей від нещасного випадку про надання неповної інформації по страхуванню цього продукту. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі організування. Догана спеціалісту може супроводжуватись матеріальними санкціями (зняттям премій) тощо.
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Характеристика управлінських рішень, умови прийняття, оцінювання факторів, які впливають на процес прийняття рішень наведені у табл. 9.
Управлінські рішення у СК ЗАТ "Кредо-Класик"
Таблиця 9
Характеристика управлінських рішень Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень в організації
1 2
Види управлінських рішень:
/. За сферою охоплення:
- загальні рішення; Директор страхової компанії затверджує план атестації усіх працівників підприємства шляхом підписання відповідного наказу з метою виявлення некомпетентних працівників.
- часткові рішення. Заступник директора із загальних питань відповідним наказом затверджує план продажу страхових продуктів в зимовий період.
2. За тривалістю дії:
- перспективні рішення; Директор СК "Кредо-Класик" затверджує програму відкриття банку "Кредо Капітель" шляхом підписання відповідного наказу.
- поточні рішення; Заступник директора із загальних питань дає вказівку щодо здійснення планового ремонтну в деяких офісах компанії відповідно до затвердженого плану ремонтних та обслуговуючих робіт.
- оперативні рішення. Заступник директора з роздрібних продаж дає вказівку про швидке навчання страхових агентів і продаж страхового продукту в туристичних фірмах під час "горящих путівок".
3. За рівнем прийняття:
- рішення на вищому рівні управління; Директор приймає рішення про відкриття банку "Кредо Капітель" шляхом підписання відповідного наказу.
- рішення на середньому рівні управління; Секретар - референт повідомляє всіх працівників про зміни в графіку роботи автосалону.
- рішення на нижчому рівні управління. Спеціалісти дають вказівку страховим агентам про зміни в графіку роботи автосалону.
4. За характером вирішуваних

 
 

Цікаве

Загрузка...