WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

здатність до постійного удосконалення професійних навичок. Результати такого контролю є базою для заохочення чи застосування санкцій до відповідних працівників. Усі керівники компанії.
Інформа-ційні Перевіряється повнота, достовірність та об'єктивність інформації, що відображає рівень виконання поставлених завдань. Створює умови для забезпечення усіх працівників підприємства достовірною, повною необхідною інформацією, формування прозорості діяльності організації. Представники керуючої та керованої системи організації.
Фінансові Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із запланованими. Формує базову інформацію щодо прийняття подальших управлінських рішень, які стосуються формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів. Директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, бухгалтерія.
Матеріальні
Перевіряються обсяги продаж страхових полісів, перевірка їхньої наявності в сейфі та у страхових агентів. Формує інформаційну базу щодо існування страхових полісів та потреби у їх поповненні. Заступник директора із загальних питань,спеціалісти, страхові агенти.
2.5. Регулювання
Характеристика процедур регулювання на підприємстві, тобто усунення недоліків, відхилень, збоїв, що виявлені у процесі контролювання на засадах прийняття у керуючій системі СК "Кредо-Класик" відповідних управлінських рішень наведено у табл. 7. При цьому відображено регулювання різноманітних проблем на підприємстві, у т. ч. тих, які вимагають розробки управлінських рішень відповідно до завдання.
Регулювання у СК "Кредо-Класик"
Таблиця 7
Види конт-ролю та ресурсів Виявлені у процесі контролю недоліки, відхилення та збої Прийняття відповідних управлінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень та збоїв Характеристика впливу регулювання на посадових осіб та підрозділи організації
1 2 3 4
ПОПЕРЕДНІЙ КОНТРОЛЬ
Трудові Виявлено, що жоден із претен-дентів на посаду заступника директора з експлуатації не відповідає кваліфікаційним вимогам. Директор прийняв рішення звернутись до кадрової агенції щодо підбору кандидата на вакантну посаду відпо-відно до висунутих кваліфікаційних вимог. Запобігає некомпетентній роботі працівника на відповідальній посаді.
Інформа-ційні Виявлено, що інформація щодо змін у законодавстві, яке регулює діяльність підприємств в Україні, надходить невчасно та зі значними запізненнями, що призводить до значних фінансових втрат та порушень норм чинного законодавства. Директор спільно із юрисконсультом приймають рішення щодо підклю-чення до всеукраїнської мережевої бази даних "Ліга-Закон", у якій що-денно відображаються зміни у пра-вовій базі. Створює умови для запо-бігання втрат і мобільного реагування на зміни у правовій базі, що регулює діяльність підприємства.
Фінансові Зафіксовано факт надходження лише 20% вартості наданих страхових послуг туристичній фірмі.
Директор, юрисконсульт та заступник директора з роздрібних продаж проводять переговори з щодо сплати усієї суми вартості наданих послуг відповідно до умов договору. Прий-нято рішення, якщо замовник не пого-диться виконати умови договору, звернутись до арбітражного суду. Забезпечує уникнення повторних випадків не-вчасної чи неповної оплати виконаних замовлень, що гальмує оборотність фінансів підприємства та виконання умов договору.
Матеріальні Під час процедури страхування автомобілів у корпоративного клієнта ВАТ "Прикарпаттяобленерго" виявлено, що 20% з них потребують дрібного ремонту. Директор видає наказ про неможливе страхування таких автомобілів так як у законі України "Про страхування" зазначено, що мають право страхуватись автомобілі, які знаходяться у задовільному стані. Забезпечує надання якісних страхових послуг споживачам.
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Трудові Виявлено, що один із спеціалістів застрахував автомобіль, докладно не обслідувавши його. Сталося ДТП. Із-за халатності спеціаліста, відомостей про автомобіль було не достатньо для ліквідації страхового випадку. Директором і заступником директора з загальних питань спеціалісту винесено догану, позбавлено його премії.. Крім цього, директор видає наказ на здійснення атестації усіх працівників підприємства з метою виявлення некомпетентних працівників.
Забезпечує підтримання трудової дисципліни серед спеціалістів, дотримання усіх вимог, що ставляться перед ними при здійсненні страхування автомобілів.
Інформацій-ні Невчасно було подано до головного офісу звіти за місяць про заключні договори. Заступник директора з загальних питань виніс догану спеціалісту, який відповідає за місячні звіти за невчасне їх подання. Запобігає зниженню трудової дисципліни та забезпечує якісне виконання посадових обов'язків в межах повноважень та відповідальності.
Фінансові Зафіксовано факт крадіжки 500 грн. з каси СК. Директор виніс догану касиру та висунув вимогу відшкодувати втрачені кошти за власний рахунок. Забезпечує підтримання трудової дисципліни, формування відповідального та уважного ставлення до організаційних фінансів та запобігає крадіжкам серед працівників.
Матеріальні Працівники туристичної фірми, з якими було укладено угоду про продаж страхових полісів "Кредо-Класик" не виконують умови договору, тобто не продають поліси у тих кількостях, які були зазначені у договорі. Директор видає розпорядження про розірвання договору з туристичною фірмою, висуває вимогу на підставі договірних зобов'язань щодо відшкодування збитків, підписує угоду з іншою фірмою. Забезпечує запобігання невиконанню договірних
зобов'язань фірмою.
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КОНТЮЛЬ
Трудові Виявлено, що бухгалтер помилково не видав відповідну суму працівнику компанії. Головний бухгалтер виніс догану бухгалтеру за халатне ставлення до роботи. Забезпечує запобігання неякісному виконанню безпосередніх функціональних обов'язків основними робітниками та підвищує рівень відповідальності за результати виконаних робіт.
Інформацій-ні Виявлено, що проведена рекламним агентством рекламна кампанія не принесла бажаних результатів, тобто виявилась неефективною. Директор видає розпорядження про розірвання угоди з даним рекламним агентством, про оголошення конкурсу між рекламними агентствами щодо найкращого проекту рекламної кампанії підприємства, на основі чого директор підписує угоду з переможцем конкурсу. Забезпечує оперативне реагування на невдалі управлінські рішення та гнучкість у виправленні ситуації.
Фінансові Виявлено, що тарифи на деякі страхові тарифи інших компаній набагато конкурентно спроможні ніж тарифи в СК "Кредо-Класик" Головний бухгалтер спільно із заступником директора з роздрібних продаж на засадах облікової первин-ної документації формують заходи щодо зменшення тарифів на деякі страхові послуги, які затверджуються директором. Сприяє

 
 

Цікаве

Загрузка...