WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

освіти, стажу, досвіду, спеціальних вмінь та знань, умов роботи, затрачених зусиль тощо.
Теорія результа-тивної валентності Дж. Аткінсона 1 . Стверджує, що будь-яка людина прагне досягнути успіху, самоствердитись, реалізувати власний потенціал.
2. Мотивація діяльності залежить від прагнення індивіда досягнути успіху чи уникнути негативної оцінки. Передбачає вивчення прагнень працівників досягнути успіху чи уникнути невдач, диференціацію їх на групи відповідно до виявлених прагнень та орієнтацію на індивідуальні характеристики щодо формування необхідних мотивів. Для того, щоб повністю реалізувати здібності працівників необхідно забезпечити у СК "Кредо-Класик" можливість підвищення заробітної плати за виконання престижних робіт, що викликатиме в індивіда бажання досягнути успіху і, відповідно, принести успіх компанії.
Результати розрахунків заобітньої плати для працівників СК "Кредо-Класик" наведені у табл. 5.
Результати розрахунків фактичної заробітної плати працівників СК "Кредо-Класик"
Таблиця 5
Посадові особи
Чисельність, чол.
Посадовий оклад,
у.о.
Надбавки, доплати
Премії Величина місячної заробітної плати одного працівника, у.о.
Характер
Величина, у.о., (%)
Характер
Величина, у.о., (%)
Директор 1 360 За високі досягнення у праці 180 (50%) За перевиконання планових показників 180 (50%) 720
Заступник директора із роздрібних продаж 1 280 За відмінне навчання 140 (50%) - - 420
Заступник директора із загальних питань 1 320 - - За дисциплінарне ставлення до роботи 160 (50%) 480
Головний бухгалтер 1 300 За виконання особливо важливої роботи 150 (50%) - - 450
Бухгалтери 3 150 - - За внесення пропозицій
щодо
фінансового управління 60 (40%) 210
Начальники відділів 7
200 - -
За відмінне ставлення до роботи 100 (50%) 300
Аварійний комісар 2 210 За роботу у вечірній та нічний час 105 (50%) - - 315
Рекламний відділ 5 160 За створення хорошого маркетингу 80 (50%) - - 240
Головні спеціалісти
3 180 - - За відмінну роботу з клієнтами 72 (40%) 252
Секретар-референт 1 130 - - За виконання своїх прямих обов'язків 65 (50%) 195
Юрисконсульт 2 310 - - За якісну відповідальність юридичної документації 155 (50%) 465
Спеціалісти 10 160 За відмінну роботу з клієнтами 80 (50%) - - 280
Агенти 15 50 За кількість проданих полюсів (10-30%) - - 200
Водії 4 120 За класність 30 (25%) - - 150
Місячний ФОН, у.о. 4677
Середня заробітна плата, у.о.
334
2.4. Контролювання
Використання відповідних видів контролю за ознакою етапів здійснення виробничо-господарської діяльності, характеристику процесу їх реалізації, характеристику впливу контролю на працівників подана в табл.6.
Контролювання у СК"Кредо-Класик"
Таблиця 6
Види конт-ролю та ресурсів Характеристика процесу контролю Характеристика впливу контролю на посадових осіб і підрозділи орга-нізації Служби і посадові особи, які відповідають за результати контролю
1 2 3 4
ПОПЕРЕДНІЙ КОНТРОЛЬ
Трудові Реалізується в організації за рахунок аналізу ділових та професійних якостей претендентів на роботу, кваліфікації, рис особистого характеру, які задовольняють організацію та необхідні для виконання певних робіт. При цьому встановлюється відповідність рівню вимог до працівників, який стосується професійної освіти, досвіду роботи, навичок тощо. Забезпечує набір висококваліфікованого персоналу, що сприятиме якіс-ному виконанню поставлених завдань, досягненню організаційних цілей та забезпеченню прийняття компетентних рішень усіма працівниками. Директор та відповідні менеджери, у підпорядкуванні яких працюватимуть потенційні кандидати на вакантні місця.
Інформа-ційні Зовнішня та внутрішня інформація, яка надходить з усіх можливих інформаційних каналів, перевіряться на достовірність та об'єктивність. Для цього формується система збору, оброблення та перевірки інформації. Формує якісне інформаційне забезпечення діяльності підприємства, що дає змогу гнучко реагувати на позитивні та негативні зміни у середовищі функціонування та приймати адекватні управлінські рішення Директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, водії, заступник директора з загальних питань.
Фінансові Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства, їх відповідність фінансовій документації, терміни надходження чи виплат. Забезпечує відповідне формування та використання фінансових ресурсів підприємства Директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, бухгалтерія.
Матеріальні Перевірка якості та кількості отриманих страхових послуг відповідно до укладених договорів та критеріїв, що у них зазначені. Формує відповідна база для здійснення відповідних видів страхових послуг усіма підрозділами організації за критеріями якості та кількості. Заступник директора з роздрібних продаж, спеціалісти, страхові агенти.
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Трудові Реалізується у процесі безпосереднього здійснення виробничо - господарської діяльності. Здійснюється у формі регулярних перевірок роботи працівників, обговорення проблем, що виникають в процесі роботи, періодичної атестації працівників тощо.
Забезпечує підтримання трудової дисципліни, запобігання прогулів, неякісному виконанню робіт, поганій взаємодії, уникнення помилок та браку. Усі керівники компанії.
Інформа-ційні Перевіряється робота системи обробки інформації, її класифікації, групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової інформації, її розподілу в межах організації. Формує якісну систему передавання інформації в межах організації, раціо-налізує структуру комунікаційних процесів. Усі працівники організації
Фінансові Передбачає перевірку поточної роботи фінансових структур організації, використання фінансових надходжень організації, формування видатків, відповідності фінансової документації та фінансових операцій підприємства нормам чинного законодавства тощо. Забезпечує цільовий розподіл та перерозподіл наявних фінансових ресурсів організації, їх правильний облік, запобігання зловживанням та крадіжкам фінансових ресурсів. Директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, бухгалтерія.
Матеріальні Перевіряється ефективність використання наявних матеріальних ресурсів у процесі діяльності усіх підрозділів організації. Контролюються норми використання ресурсів, виявляються відхилення і установлюються їх причини. Забезпечує цільове використання обмежених матеріальних організаційних ресурсів, запобігання крадіжок, уникнення необґрунтованого використання матеріальних запасів. Заступник директора із загальних питань, водії, головний бухгалтер та бухгал-терія.
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Трудові Перевіряється відповідність кваліфікації працівників посаді, їх продуктивність,

 
 

Цікаве

Загрузка...