WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

раціональне використання рухомого складу працівників
Бухгалтери 3 Їх функціями є нарахування і видача заробітної плати, планування і оформлення бюджету товариства та контроль за його дотриманням, ведення бухгалтерського, статистичного і управлінського обліку, формування податкової та статистичної звітності Відповідають перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку на підприємстві, формування фінансової та статистичної звітності, її відповідність первинній документації
Аварійний комісар 2 Особа, прийнята на роботу по контракту. Підпорядковується директору компанії. В функції його роботи входить виїзд на ДТП, яка сталась із застрахованим авто в СК "Кредо-Класик". Відповідає перед директором за місячний звіт та за якість роботи.
Рекламний відділ 5 Дослідження ринку, розробляє рекламну компанію ,вивчає потреби споживачів Відповідає перед заступником директора з загальних питань, пошук нових партнерів
Головні спеціалісти
3
Здійснює переговори з основними клієнтами, слідкують за кількістю заключних договорів страховими агентами. Відповідає перед заступником директора з загальних питань про діяльність роботи офісу, про Здійснюють успішність агентів, про місячні звіти.
Секретар-референт 1 Формує картотеку інформаційних карток про основних ділових партнерів підприємства, здійснює підготовку необхідної директору інформації, забезпечує листування компанії по електронній пошті тощо Відповідає за наявність потрібних документів у компанії.
Юрис-консульт 2 Здійснює систематичний моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів, на засадах яких функціонує організація, бере участь у проробці умов договорів, вивчає правові нюанси здійснення видів діяльності, їх оподаткування та оптимізацію податкових і митних платежів
Перед директором компанії несе адміністративну відповідальність. Відповідає за юридичну відповідність документації організації, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміни у законодавчих та нормативно-правових актах
Спеціалісти
9 Здійснюють продаж страхових полюсів, звітністю документів Відповідає перед керівництвом за звітність, за точність та узгодженість.
Агенти 12 Проводять активний пошук нових клієнтів, продають страхові полюси. Відповідає перед начальством за проведену роботу
Водії 5 Здійснюють перевезення працівників компанії Відповідає перед начальством
2.3. Мотивування
Коротка характеристика змістових та прецесійних теорій мотивування й обґрунтування можливості їх застосування у СК "Кредо-Класик" наведено у табл. 4.
Застосування теорій мотивування у СК "Кредо-Класик"
Таблиця 4
Теорії мотиву-вання Короткий зміст та особливості застосування
Обґрунтування можливості застосу-вання в організації Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія
1 2 3 4
Змістовні теорії
Теорія потреб М. Туган-Барановсь- кого 1 . Виділяються фізіологічні, статеві, симптоматичні, альтруїстичні потреби і потреби практичного ха-рактеру.
2. Особливе значення віді-грає приналежність до на-родностей, моральні і ре-лігійні погляди. Цю теорію можна застосовувати на СК "Кредо-Класик" до усіх працівників, враховуючи пріоритетність задоволення певних груп потреб у працівників та вдало використовуючи незадоволені потреби для формування мотивів щодо забезпечення необхідної поведінки. Також теорія сприятиме успішній діяльності ЗАТ на міжнародному ринку, оскільки враховує міжнаціональні особливості.
У цивілізованому суспільстві матеріальні стимули (заробітна плата, премії, надбавки, доплати подарунки тощо) сприяють якіснішому задово-ленню фізіологічних потреб та потреб практичного характеру. При цьому також створюються умови для задоволення альтруїстичних потреб, народження та виховання дітей, створення сім'ї тощо.
Теорія потреб А. Маслоу 1 . Потреби діляться на первинні і вторинні.
2. Поведінка людей визначається потребами нижчого порядку.
3. Після задоволення певних потреб їх мотивуюча дія припиняється. Ця теорія чітко визначає пріоритетність потреб людей, на що повинні орієнтуватись керівники при формуванні мотиваційних систем. Оскільки, якщо керівництво не створить умови для забезпечення первинних потреб працівників, то марно чекати від підлеглих ініціативності,
раціоналізаторських пропозицій та належної віддачі. Можливості для задоволення первинних потреб працівників СК "Кредо-Класик" створює заробітна плата, цінні подарунки (одяг, автомобіль тощо). При цьому чим вищий статус працівника, чим вища його посада за службовою ієрархією, тим більші можли-вості з матеріальної точки зору відкриваються перед працівником.
Теорія потреб
Д. Мак-Клелланда 1 . Три потреби, які мотивують людину; влада, успіх, причетність.
2. Увага на потреби високого порядку, оскільки потреби нижчого порядку вже задоволені.
Цю теорію в організації доцільно застосовувати тоді, коли керуюча система уже забезпечила на достатньому рівні задоволення первинних потреб, і увага вже акцентується на вторинних (духовних) потребах. Як правило, влада, успіх та причетність до суспільно-значимих проектів передбачають збільшення меж повноважень та відповідальності, що зумовлює зростання рівня оплати праці та більше визнання з боку оточуючих у формі надання більш привабливих пропозицій щодо роботи, оплати праці тощо.
Теорія очікувань В. Врума 1 . Передбачає такі очікування: "затрачені зусилля - очікування певного рівня результатів", "отримані результати - очікування певної вина-городи", "очікування цінної винагороди, яка здатна задовольнити потреби".
2. Невід'ємність урахування усіх видів очікування. Створює значні мотиваційні можливо-сті у будь-якій організації шляхом дослідження індивідуальних очікувань працівників та їх урахування при формуванні диференційованих стимулюючих механізмів. Передбачає використання усієї розгалуженої системи матеріальних стимулів для якнайкращого врахування очікувань працівників, формування мотивуючих механізмів, одночасно вигідних для СК "Кредо-Класик" та його працівників.
Теорія справедли-вості С.Адамса 1 . Дотримування принципів справедливості та об'єктивності при установленні та розподілі винагород.
2. Врахування можливої реакції працівників на несправедливе мотивування. Є необхідною умовою формування системи стимулювання у СК "Кредо-Класик". Неврахування теорії справедливості може призвести до падіння ефективності діяльності організації за рахунок зменшення віддачі працівників, які вважають, що їхня робота та затрачені зусилля недостатньо та несправедливо оцінені. Передбачає застосування різних форм та систем оплати праці, диференційованих розмірів основної та додаткової заробітної плати за групами працівників, залежно від

 
 

Цікаве

Загрузка...