WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

організацій в державі, зокрема, Державна податкова адміністрація контролює діяльність "Кредо-Класик". СК керується у своїй діяльності правовими актами, що розробляються та затверджуються місцевими та всеукраїнськими органами державної влади..
4. Законодавчі акти визначають можливі вили діяльності СК,вказують на обов'язки і права СК тощо. Вони безпосередньо впливають на СК "Кредо-Класик" , оскільки його діяльність базується на засадах таких законів, як Закон України "Про страхування".
Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу:
1.Міжнародні події мають значний вплив на організацію оскільки вона ФУНКЦІОНУЄ на міжнародному ринку страхування. Так, наприклад, після входження Польщі до ЄС кількість людей, які користуватимуться послугами фірм, які надають автотранспортні пасажирські перевезення, збільшиться так само і збільшиться страхування життя.. Тобто вплив цього фактора відбувається через споживачів, конкурентів, має негативний вплив у зв'язку з проблемами безпечності транспортування.
2. Політичні обставини на організацію впливають позитивно, оскільки політична нестабільність у державі зумовлює ріст попиту на страхування життя, авіаційне страхування, туристичне, шоп-турів тощо. Вплив фактора на організацію відбувається переважно через споживачів, державні органи влади та законодавчі акти.
3. Соціально-культурні обставини, їх вплив, на жаль, е негативним через низькі доходи населення і відсутність високого рівня культури. Впливає через споживачів, конкурентів, державні органи влади, законодавство тощо.
4. Рівень техніки та технології. Високий рівень техніки та технології на міжнародних ринках ЗУМОВЛЮЄ необхідність оновлення кадрів організації. Переважно вплив фактора на організацію відбувається через конкурентів, інфраструктуру, законодавчі акти.
5. Стан економіки характеризує загальний рівень розвитку економіки України і бажання інших країн співпрацювати з підприємствами цієї держави, наявність конкурентів у даній галузі. Відсутність низької якості обслуговування, незадовільний стан інфраструктури не приваблюють іноземних партнерів. Вплив цього фактора відбувається через конкурентів, споживачів, інфраструктуру, систему економічних відносин у державі тощо.
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА
СК ЗАТ "Кредо-Класик"
2.1. Планування
Існує два види планування:
- стратегічне планування;
- поточне планування;
Характеристику етапів процесу стратегічного планування у ЗАТ СК "Кредо-Класик" відображено на рис.1.
Етап 1 Інформаційне забезпечення стратегічного планування
Етап 2
Встановлення місії та цілей організації
Етап 3 Вибір методів аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища
Етап 4 Оцінка та аналіз факторів зовнішнього середовища
Етап 5 Оцінка та аналіз факторів внутрішнього середовища
Етап 6
Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
Етап 7
Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень
Етап 8 Формування варіантів стратегій
Етап 9
Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення
Етап 10 Оцінка стратегії на предмет відповідності установленим критеріям
Рис. 1. Модель стратегічного планування у ЗАТ "СК "Кредо-Класик"
Розглянемо ретельніше зміст кожного із етапів моделі стратегічного планування у ЗАТ СК "Кредо-Класик".
Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування.
Передбачає збір та обробку відповідними підрозділами (бухгалтерією, підрозділом медичного страхування, транспортного, фінансового тощо) та відповідальними особами (юрисконсультом, заступником директора, заступником директора з роздрібних продаж, головним бухгалтером, спеціалістами) інформації про фінансово-господарський стан підприємства, конкурентоспроможність його послуг, ринкові можливості, несприятливі впливи, зміни в законодавстві та нормативній базі функціонування підприємства тощо.
Етап 2. Установлення місії та цілей організації.
Місія - забезпечення потреб різних груп споживачів шляхом надання якісних страхових послуг.
Цілі:
1. Довгострокові (5 - 10 р.): створення страхових філій на території України (Схід)
2. Середньострокові (1-5 р.): відкриття банку.
3 Короткострокові (до 1 року): оновлення колективу, розширення діяльності, відкриття філій на Західній Україні.
Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. У даному випадку доцільно використовувати метод статистичного і соціологічного дослідження і порівняння , економічного аналізу та метод експертних оцінок. При цьому для реалізації останнього методу (експертних оцінок) буде використовуватись інформація, отримана шляхом застосування попередніх методів аналізу. Необхідно зазначити, що використання методу експертних оцінок як комплексного та узагальнюючого дозволить сформувати інформаційну картину щодо середовища функціонування СК, її шансів та можливостей, сильних та слабких позицій.
Етап 4.Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища.
Передбачає оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища групою експертів, у яку входять працівники організації (директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, спеціалісти, страхові агенти). Фактори оцінюються за шкалою, при цьому межі шкали відповідно відображають максимальний негативний та позитивний вплив факторів на СК, 0 демонструє, що фактор на організацію впливає нейтрально. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості.
Отже, на діяльність організації найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачі, політичні обставини у державі. При цьому необхідно зауважити, що більшість з аналізованих факторів здійснюють негативний вплив на діяльність організації, а найбільш негативно діючими чинниками є, законодавчі акти, рівень техніки та технології, конкуренти.
Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища.
Проводиться цією ж групою експертів за шкалою, при цьому 0 демонструє нерозвинутість, невираженість, відсутність чи катастрофічний стан фактора внутрішнього середовища, оцінка 5 демонструє високий рівень розвитку, виваженості відповідного фактора. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості.
Отже, найбільш розвиненим фактором внутрішнього середовища є висококваліфіковані працівники підприємства, на однаковому рівні відбувається вплив

 
 

Цікаве

Загрузка...