WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

організацією завдань:
- організаційні запрограмовані рішення; Головний бухгалтер видає розпорядження підлеглим бухгалтерам щодо узагальнення усієї облікової інформації для формування квартальної бухгалтерської звітності.
- організаційні незапро-грамоваш рішення; Директор приймає рішення про реорганізацію СК "Кредо-Класик" шляхом формування нових філіалів та видає відповідний наказ.
- компромісні рішення. Директор видає наказ про підвищення заробітної плати аварійному комісару на 6% у відповідь на його вимогу підвищити заробітну плату на 10%.
5. За способом обгрунтування:
- інтуїтивні рішення; Директор приймає рішення шляхом видання відповідного наказу і підписує його про прийняття на роботу Кузьміна Р. Т. на посаду оператора ПК, при цьому визначальний вибір відбувся з двох претендентів, які є одного віку, мають однаковий стаж роботи на такій посаді, кваліфікацію та досвід.
-рішення, які базуються на судженнях; Оператор ПК пропонує заступнику директора із загальних питань закупити деякі деталі для покращення роботи комп'ютерів, базуючись на інформації про потенційне підвищення цін на дану товарну групу.
- раціональні рішення. Директор приймає рішення, видаючи відповідне розпорядження, про залучення додаткового обсягу зовнішніх інвестицій, базуючись на розроблених поточних фінансових планах та бюджеті за допомогою австрійського спеціалізованогопрограмного забезпечення "3 / R".
6. За способом прийняття:
- одноособові рішення; Заступник директора з роздрібних питань видає розпорядження працівникам відділу страхування щодо проведення моніторингу на ринку страхових послуг в інших страхових компаніях.
- колегіальні рішення; Група найманих технологів, конструкторів та архітекторів спільно із бухгалтерською службою розробляють проекти забезпечення та фінансування будівництва банку, які затверджуються директором, новопризначеним заступником директора з експлуатації, заступником директора із загальних продаж та головним бухгалтером.
- колективні рішення. Колектив компанії на зборах приймає рішення про затвердження колективного договору.
7. За характером:
- економічні рішення; Директор приймає рішення про отримання кредиту для фінансування будівництва банку, шляхом укладання відповідного кредитного договору з іншим банком.
- сощально-психолопчш рішення; Заступник директора із загальних питань приймає рішення щодо покращання умов праці в компанії відповідно до соціального плану.
- адміністративні рішення. Директор підписує наказ про призначення на посаду заступника директора з експлуатації Василишина В. П.
Умови прийняття управлінських рішень:
1 . Право прийняття. Директор має право прийняття будь-яких рішень, а заступники можуть приймати лише часткові рішення, що стосуються головних офісів і філій.
2. Повноваження. Спеціаліст не може приймати рішення, які входять у повноваження заступника директора із головних питань чи головного бухгалтера.
3. Обов'язковість. Рішення про ремонтні роботи деяких офісів викликані їхньою неохайністю та застарілістю.
4. Компе- тентність. Головний бухгалтер повинен бути надзвичайно компетентний у питаннях організації і здійснення обліку та аналізу на підприємстві відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Відпо- відальність. При прийнятті помилкових чи невдалих рішень менеджерами, які приймали дані рішення в межах наданих їм повноважень, відносно них можуть застосовуватись різноманітні санкції (адміністративні та матеріальні).
Фактори, які впливають на процес прийняття управлінській рішень:
1. Особисті якості менеджера. Менеджер з меншим стажем, але більш високою кваліфікацією здатний приймати компетентніші рішення, ніж менеджер з більшим стажем та невисокою кваліфікацією.
2. Поведінка менеджера. Пасивність директора при прийнятті та обговоренні конкретного рішення може призвести до аналогічного ставлення підлеглих при його виконанні.
3. Середовище прийняття рішення. Прийняття директором рішення про створення філій підприємств на території України є певною мірою ризикованим, оскільки неможливо точно прогнозувати обсяги попиту на послуги страхової компанії, рівень розвитку галузі та конкуренції тощо.
4. Інформаційні обмеження. Заступник директора із роздрібних питань аналізує, чи окуплять себе витрати на проведення моніторингу на ринку страхових компаній відносно до отриманих переваг внаслідок укладання договорів з автосалонами, банками, туристичними компаніями та іншими організаціями про співпрацю.
5. Взаємо- залежність рішень. Рішення про оновлення офісів вимагає прийняття рішень щодо фінансування цього процесу, пошуку найбільш оптимальних варіантів тощо.
б. Очікування можливих негативних наслідків. При прийнятті будь-якого управлінського рішення представники керуючої системи крім чіткого розуміння його переваг повинні враховувати потенційні недоліки і негативні наслідки та формувати умови для запобігання й уникнення неприємностей.
7. Можливість застосування сучасних технічних засобів. Шляхом використання сучасних інтегрованих систем управління, спеціалізованого програмного забезпечення та сучасних засобів зв'язку управлінські рішення стають більш раціональними та мобільними.
8. Наявність ефективних комунікацій. Якщо комунікаційні процеси в організації є надто громіздкими, недосконалими, розірваними та неузгодженими, то передання наказів, розпоряджень, вказівок за вертикаллю, забезпечення зворотного зв'язку, горизонтальні комунікації та комунікації між організацією і зовнішнім середовищем стають неефективними, тому що часто інформація передається невчасно, при цьому мають місце випадки передачі недостовірної чи неповної інформації, що погіршує якість прийнятих управлінських рішень.
9. Відповідність організаційної структури управління цілям і місії організації. Якщо організаційна структура управління не відповідає місії та цілям організації і не ведуться роботи щодо її реорганізації у бажаному напрямку, то процес прийняття управлінських рішень може перетворитись у невзаємоузгоджений, громіздкий та
неефективний.
Підходи до оптимізації управлінських рішень
1. Науковий метод. У процесі просування нового страхового продукту, який називається ДМС на ринок страхових послуг буде вивчатись моніторинг ринку, якість продукту, відсоток людської необхідності у купівлі цього продукту, його тривалість протримання на ринку та ін.
2. Системна орієнтація. Рішення про будівництво банку приймається на основі інформації щодо витрат на реалізацію даного рішення та переваг і прибутків, отриманих внаслідок їхньої експлуатації.
Процеси вироблення раціональних управлінських рішень у СК "Кредо-Класик" з метою подолання наявних проблем наведено на рис.

 
 

Цікаве

Загрузка...