WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота

Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ «Кредо-Класик» - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни "Менеджмент"
на тему:
Розробка системи менеджменту у страховій компанії ЗАТ "Кредо-Класик"
?
ЗАВДАННЯ
На виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент"
1. Виконання курсової роботи на тему: "Розробка системи менеджменту в страховій компанії ЗАТ "Кредо-Класик"".
2. Основні вихідні дані:
Чисельність працюючих на підприємстві - 56 чол.
Кількість формальних груп працівників - 2
Кількість неформальних груп працівників - 2
Кількість керівників, професійні якості яких оцінюються - 4
Кількість проблем, які визначають необхідність виробки управлінських рішень:
2.5.1.Звеншення кількості крупних клієнтів;
2.5.2.Збільшення кількості страхових випадків у зимовий період.
3. Додаткові вихідні дані:
3.1. Кількість виробничих підрозділів - 3
3.2. Кількість заступників директора - 2
3.3. Кількість управлінських служб - 2
3.4. Середня заробітна плата - 334у.о.
АННОТАЦІЯ
У курсовій роботі розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту організації СК ЗАТ "Кредо-Класик", яка спеціалізується на продажі всіх видів страхових послуг - обов'язкових і добровільних. При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту в компанії; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.
ANNOTATION
In course job is developed and is rationalized according to changes of environment(Wednesday) functioning system of management of organization СК ЗАТ "Кредо-Классик", which specializes on sale of all kinds of insurance services - obligatory and voluntary. Thus the technology of management is developed in view of expected changes, that is is generated functions of management in organization; the applications and role of methods of management in the company are characterized; is opened features of development and realization of the administrative decisions in organization, the process of development of the rational administrative decisions is shown with the purpose of the decision of problems, existing at the enterprise; is characterized the communications in organization; is determined features of formation and functioning of formal and informal groups in a society(community); is proved application of the approaches to a management(manual) of the managers of organization; the efficiency of actual and rational systems of management is determined.
ЗМІСТ
стор.
Вступ…...................................................................................................................... 5
Розділ 1. Загальна характеристика організації...................................................... 7
Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві............................10
2.1. Планування......................................................................................................10
2.2. Організування.................................................................................................17
2.3 Мотивування...................................................................................................20
2.4. Контролювання...............................................................................................23
2.5. Регулювання....................................................................................................25
Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації................................27
Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації...................................................................................................................29
Розділ 5. Проектування комунікацій на підприємстві...........................................34
Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації...................................................................................................................36
Розділ 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва..............................37
Розділ 8. Оцінювання ефективності систем менеджменту...................................40
Висновки...................................................................................................................41
Список використаної літератури.........................................................................43
ВСТУП
В умовах розвитку ринкових відносин, зростання конкуренції великого значення набувають питання убезпечення функціонування господарюючих суб'єктів від наявних і потенційних загроз, створення системи захисту їх від впливу можливих негативних факторів.
Багато в чому вирішення цієї проблеми сприяє формування в Україні досконалого, фінансово стійкого страхового ринку. Окрім того, страхові компанії (СК) мають відігравати суттєву роль в акумулюванні вільних коштів, проведенні активної інвестиційної політики.
Страховий ринок - система економічних відносин, яка складає сферу діяльності страховиків і перестрахувальників в даній країні, групі держав і в міжнародному масштабі з надання відповідних страхових послуг страхувальникам. Якщо страхування або перестрахування не можуть бути розміщені на страховому ринку якої-небудь іншої країни повністю, то такий ринок є обмеженим. Страховий ринок - економічний простір, в якому взаємодіють страхувальники, різноманітні за формами організації страхові компанії, страхові посередники, а також організації страхової інфраструктури, асоціації. Страховий ринок слід розглядати як сферу фінансово-економічних відносин між страховиками і страхувальниками з надання страхових послуг і захисту майнових інтересів юридичних осіб і громадян, а також із здійснення відповідної фінансової діяльності в межах чинного законодавства з боку комерційних страхових компаній і фірм чи державних організацій.
В широкому розумінні страховий ринок являє собою всю сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, тобто ринок забезпечує органічний зв'язок між страховиками і страхувальниками і тут здійснюється обов'язкове визнання страхової послуги. Згідно з кількістю діючих на страховому ринку страхових компаній на ньому

 
 

Цікаве

Загрузка...