WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні пдприємством (на прикладі швейної фабрики) - Курсова робота

Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні пдприємством (на прикладі швейної фабрики) - Курсова робота

обґрунтувати свою відповідь.
Працівники прагнуть постійно відчувати реальну довіру керівника. Якщо керівник тільки робить вигляд, що покладається на підлеглих, а сам їх постійно контролює, це позначається на настроях працівників.
Крім того, відсутність інформації про результати власної праці часто породжує дезорганізацію особистості. Тому керівник зобов'язаний постійно забезпечувати підлеглих такою інформацією, яка потрібна рядовим працівникам і корисна менеджерам, яким доводиться всебічно аналізувати досягнення та прорахунки.
5. Професійно-кваліфікаційні вимоги. При розстановці працівників на робочих місцях важливо, щоб обсяг і складність робіт відповідали їхній кваліфікації. Неприпустимо, щоб працівник високої кваліфікації виконував роботи, які не потребують такого кваліфікаційного рівня, а на робочому місці, що потребує високої кваліфікації виконавця, не може працювати особа, кваліфікація якої нижча за складність робіт, які їй необхідно виконувати. Професійно-кваліфікаційний рівень персоналу характеризується також професійною придатністю і компетентністю працівників.
Професійна придатність - здатність працівника до роботи за своєю професією (фахом) і кваліфікацією чи за іншою адекватною їй професією відповідно до посади у певних виробничих умовах.
Вона може підвищуватися і знижуватися у процесі трудової діяльності людини. Зокрема, зниження професійної придатності може відбутися внаслідок погіршення стану здоров'я працівника, певних вікових обмежень тощо.
Компетентність працівника - відповідна підготовка, знання, досвід і навички працівника для виконання конкретних робіт.
6. Навчання персоналу - сукупність цілеспрямованих систематичних дій, спрямованих на поглиблення і розширення певних елементів професійних компетенцій персоналу, впровадження нових елементів відповідно до актуальних і майбутніх потреб організації.
7. Згуртування колективу, створення систем и взаємовідносин у ньому, яка поєднувала б спільні трудові зусилля всіх працівників у досягненні цілей організації.
Згуртованість трудового колективу - ступінь міцності соціально-психологічних зв'язків між членами колективу.
Згуртованість свідчить, що колектив є певною цілісністю у межах організації, забезпечує його ефективне функціонування, стійкість перед деструктивною дією зовнішніх і внутрішніх умов, сприяє розкриттю потенціалу кожного працівника.
8. Пропорційність у роботі. Відображає необхідність дотримання конкретних пропорцій між різними функціональними групами працівників за чисельністю, кваліфікацією і обсягами виконуваних робіт з метою своєчасного, якісного, узгодженого в часі й просторі здійснення всіх ви-| робничих і управлінських функцій.
9. Гігієнічні вимоги. Передбачають певні стандарти освітлення робочого місця, повітрообміну, температурного режиму, вологості, шуму та Інших чинників середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини.
10. Естетичні вимоги робочого місця ґрунтуються на врахуванні залежності продуктивності праці людини від елементів зовнішнього оформлення середовища, в якому вона працює: вигляду приміщення і знарядь праці, кольорової гами, наявності квітів в інтер'єрі.
11. Режим праці. Встановлений в організації розпорядок роботи, який визначає тривалість трудового дня і трудового тижня, початок і закінчення роботи, перерви. Основні вимоги до нього фіксують у правилах внутрішнього розпорядку, розроблених відповідно до чинного трудового законодавства.
Отже, сукупність відносин між працівниками, між працівниками і керівниками створює соціально-психологічний клімат у трудовому колективі.
Соціально-психологічний клімат - характерний для організації комплекс норм, що визначають поведінку працівників.
Він обумовлює мотивацію працівників, ефективність їх праці, ступінь самореалізації, індивідуальні досягнення в системі організування праці.
ВИСНОВОК
Персонал (лат. рersonalis - особистий) - основний штатний склад працівників організації, які виконують виробничо-господарські й управлінські функції.
Менеджмент персоналу - це процес управління працівниками до цілеспрямованої поведінки або до виконання певних дій, спрямованих на досягнення певної мети. Тому управління персоналом є однією з найголовніших специфічних функцій менеджменту на підприємстві. Вона ефективна не тільки з економічної, але й з психологічної точки зору. В своїй курсовій роботі я намагалася довести, що сучасна філософія менеджменту основою управління персоналом вважає не примушування, а організаційні регулятори, побудовані на врахуванні психологічних особливостей людини. Це засвідчують розкриті в курсовій теорії управління персоналом.
В поданій роботі окреслено управлінське поле, основою якого є відповідний стиль керівництва, який виявляється у стабільних прийомах впливу керівника на підлеглих з метою здійснення управлінських функцій. Та основним чинником, що показує рівень управління персоналом є продуктивність праці і заробітна плата. Справедлива оплата за виконану роботу забезпечує добросовісне ставлення працівника до виконання свого завдання і є стимулом для покращення досягнених результатів.
В третьому розділі курсової роботи мною розкриті методи управління працівниками на Коломийській швейній фабриці. На основі проведеного аналізу господарської діяльності фабрики наведено форми оплати праці працівників і систему премій та винагород за досягнення високих показників господарської діяльності. Також приведені психологічні аспекти управління членів колективу фабрики за продуктивну діяльність.
В четвертому розділі курсової роботи я запропонувала яким чином керівник повинен з'ясувати внутрішній управлінський спектр своїх підлеглих, послуговуючись питання: " Де і якнайефективніше за допомогою ситуації і завдань спонукати співробітників до дії ?". Я визначила для керівника основні шляхи вдосконалення управління, які дають змогу так сформулювати мету, поставити завдання, щоб це управління спрацювало на загальну користь.
В курсовій роботі я намагалася розкрити менеджмент управління як процес управління персоналом до продуктивної праці і як управління в контексті реалізації різноманітних управлінських рішень.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту - Львів Світ, 1995, 295с.
2. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: "Магнолія плюс", Львів: Новий світ. - 2000, 2003.
3. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. - 556 с.
4. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. - Львів: Центр Європи, 1995.
5. Статут Коломийської швейної фабрики.
6. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт - бланк, 1997. - 456 с.
7. Хміль Ф.І. Менеджмент - К. Вища школа, 1995, -351с.
8. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. - К.: Академвидав. - 2003.
9. Хміль Ф.І. Встановлення сучасного менеджменту в Україні (проблеми теорії та практики): Монографія - Львів: ЛКА, 1996, -206с.

 
 

Цікаве

Загрузка...