WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління конфліктами у промисловому підприємстві - Курсова робота

Управління конфліктами у промисловому підприємстві - Курсова робота

Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій 2000.
20. Піддубна Л.П. ,Менеджмент 2000.
21. Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент 2002.
22. Уткин Є.А. Управление фирмой,1996.
23. Хміль Ф.І. Менеджмент,1995;
24. Хміль Ф.І. Становлення Сучасного менеджменту в Україні (проблеми теорії та практики). - К., 1996;
25. Хміль Ф.І. Практичні завдання менеджменту торговельного підприємства. - К., 1998;
26. Швалб Ю., Данчева О. Практична психологія в економіці та бізнесі. - К.: Лібра,1998.
27. Щекин Г. Основи кадрового менеджменту. -К.1993;
28. Федулова Л. І. Інформаційне та програмне забезпечення функціонування системи стратегічного менеджменту "АДІС" (Адміністративна Інформаційна Система). - Миколаїв: Вид-во УДМТУ, 1997.
29. Хеше Пол.. Экономический образ мышления: Пер. с англ. М.: Новости, 1991.
30. Черкасов В. Проблемы риска в управленческой деятельности. - М., 1999.
31. Чернявский А. Д. Организация управления. - К.: МАУП, 1998.
32. Штеманн П. Секреты преуспевающего менеджера. - М., 1998.
33. Шуваиов В. Социальная психология менеджера. М., 1997.
34. Яккока Ли. Кар'єра менеджера. - М., 1991.
35. Практична психологія менеджменту: Як зробити кар'єру. Як будувати організацію: науково практичний посібник.-К.: Україна, 1994.-399с.
Додатки
Додаток 1
Виробнича програма АТ "Коломия - хліб"
Показники Один.
Вимір. 2004 рік 2005 рік 2005 в %
до 2004 р.
1. Обсяг продукції в діючих Тис. грн. 22472 25002 111.2
цінах (без ПДВ)
2. Обсяг продукції в
Порівняльних цінах (без Тис. грн. 21528 24162 104.7
ПДВ) на 1.01.05р.
3. Виробництво основних видів:
o хлібобулочних виробів Тон 14189 14220 100.2
o кондитерських виробів Тон 1440 1814 128.3
4. Темп росту в груповому
Асортименті:
4.1. Хлібобулочних виробів: Тон 14189 14220 100.2
o булочні та здобні вироби Тон 11765 10755 91.4
0,5 кг і менше
o булочні та здобні вироби Тон 426 454 106.6
0,3 кг і менше
o булочні та здобні вироби Тон 290 294 101.4
0,2 кг і менше
o бубликові вироби Тон 1530 868 56.7
здобні вироби Тон 406 121 в 3,3 рази
o дієтичні вироби Тон 135 116 86,0
5. Кондитерські вироби : тон 1848 1440 128,3
o торти і тістечка тон 1758 1404 125,2
o кекси тон 76 27 в 2,8 рази
o східні солодощі тон 1 2 50,0
o печиво тон 13 7 185,7
6. Конд. вироби в розфасовці тон 1761 1411 124,8
Загальний обсяг продукції збільшився, але зменшився обсяг виробництва булочних та здобних виробів вагою 0,5 кг і менше, це сталося за рахунок зупинення печей №1 та №2 на ремонт. Зменшення виробітку бубликових виробів сталося з причин зниження купівельної спроможності населення.
Додаток 2
Виконання плану з асортименту за 2005 рік
Вид виробів
Вартість
продукції,
тис. грн. Виконання
плану Зараховано
планом Відносне
Відхилення
План Факт % %
1. Хлібобулочні 12100 13129,3 118,2 11534,5 95,3
вироби, всього
o хліб житньо -обдир. - 220,7 - - -
o хліб пшенич. з бор. 2г - 1067,4 - - -
o хліб пшен. з бор. в/г 5 5,9 14,0 0,7 14,0
o булочні вир. З бор. 1г 120 181,4 240,8 120 100,0
o булочні вир. З бор.в/г 8780 8937,7 112,8 8780 100,0
o бараночні вироби 2243 1639,2
127,6 2243 100,0
o здобні вироби 201 817,3 359,3 201 100,0
2.Кондитерські вироби 5391 11847,7 151,1 5348,6 99,2
o торти і тістечка 5962 11522,6 152,6 5269 100,0
o кекси 59 280,9 146,9 59 100,0
o східні солодощі 13 6,1 46,2 6 46,2
o печиво 50 38,2 29,2 14,6 29,2
3.Сухарі паніровочні 8 25,3 253,0 8 100,0
Всього 17499 25002,3 128,4 16891,1 96,5
Як видно з таблиці, в 2005 році план з асортименту продукції не довиконано на 3,5 % при загальному виконанні плану по обсягам виробництва на 128,4 % за рахунок недовиконання плану по:
o хлібобулочним виробам на 4,7 %,
o кондитерським виробам на 0,8 %.
Додаток 3
Ефективність використання сировини і матеріальних ресурсів
Показники
Один. вим.
2004 рік
2005 рік Відносне
відхилення, %
1. Товарна продукція в пор. цінах тис. грн. 24162 21528 112,1
2. Вартість борошна тис. грн. 5464,6 5455,1 100,1
3. Вартість іншої сировини і
матеріалів тис. грн.
7410,2 4480
165,4
.
4. Вартість паливно-
енергетичних ресурсів тис. грн.
965,8 803,3
120,2
.
5. Матеріальні затрати тис. грн. 14024,0 10738,4 1305,5
6.Вартість зворотних відходів тис. грн. -0,8 -0,8 ---
7.Вартість чистих матеріальних
ресурсів тис. грн.
140232 10737,6
130,5
8. Фондомісткість грн./грн. 0,623 0,499 80,1
9. Фондовіддача грн./грн. 1,606 2,005 124,8
Як видно з наведених даних, в 2005 році в порівнянні з 2004 роком фондомісткість продукції зменшилась за рахунок значного зменшення вартості іншої сировини і матеріалів при менш значному зростанні вартості борошна і паливно-енергетичних ресурсів, що вплинуло на загальне зниження вартості матеріальних . ресурсів. Як наслідок, спостерігається зростання фондовіддачі продукції. Це свідчить про те, що в 2004 році сировина і матеріальні ресурси використовувались ефективніше.
Додаток 4
Використання прибутку
Показники
2004 рік 2005 рік Відхилення
тис.
грн. питома
вага,% тис.
грн. питома
вага, % абсолют
не, (+/-) питомої
ваги, %
1. Балансовий 4184,0 100,0 4002,2 100,0 -181,6 -
прибуток
Використання
прибутку:
2. Платежі до 1006,8 24,1 969,8 24,2 -37 +0,1
бюджету
в т. ч. Податок на 841,3 20,1 901,1 22,5 +59,8 +2,4
прибуток
3.Відрахування в резервний фонд
3. рез. 159,0 3,8 151,6 3,78 -7,4 -0,02
4. Використано на:
o виробничий розвиток 953,7 22,8 1003,1 25,0 +49,4 +2,2
o соціальний розвиток 293,0 7,0 204,7 5,11 -88,4 -1,89
o заохочування 1152,5 27,5 1203,2 30,06 +50,7 +2,57
o дивіденди 127,1 3,0 60,7 1,51 -66,4 -1,49
o інші цілі 174,0 4,2 409,3 10,22 +235,3 +6,02
В 2005 році відбулися наступні зміни в структурі використання прибутку: збільшилась питома вага платежів до бюджету на 0,1%, зменшилась питома вага відрахувань в резервний фонд на 0,02%, на соціальний розвиток - на 1,89%, на інші цілі - на 6,02%; збільшилась питома вага використаного прибутку на виробничий розвиток на 2,2%, на заохочування - на 2,56%. Крім того частину прибутку було використано на дивіденди, що є позитивним фактором в ринкових умовах.
Додаток 5
Аналіз рентабельності продукції
Показники Один.
вим. 2004 рік 2005 рік Абсолютне
відхилення, (+/-)
1. Обсяг реалізованої продукції тис. грн. 22472 25002 +2530
2. Повна собівартість продукції тис грн. 18577 21383,8 +2806,2
3. Прибуток від реалізації продукції тис. грн. 3895 3618,2 -2768
4. Рентабельність продукції % 20,96 16,9 -4,06
Зменшення рентабельності продукції на 4,06% сталося за рахунок зменшення прибутку на 276,8 тис. грн. при збільшенні собівартості на 2806,2 тис. грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...