WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління конфліктами у промисловому підприємстві - Курсова робота

Управління конфліктами у промисловому підприємстві - Курсова робота

психологічним механізмом переговорів є забезпечення балансу влади і взаємного контролю сторін. Це полягає в тому, що в ході переговорів сторони прагнуть зберегти споконвічний чи ж баланс сил, який складається, і контроль за діями іншої сторони. Важливе значення має влада однієї сторони стосовно влади іншої сторони, а також те, як кожен учасник оцінює можливості іншої. Іноді влада розглядається як ранг опонента. Влада визначає можливості впливу на іншу.(В. Зигерт, Л.Ланг, "Руководить без конфликтов", 1990).
3.4 Рекомендації безконфліктного спілкування, результативного завершення в процесі переговорів
Для успішності проведення ділових переговорів я б запропонувала партнерам дотримуватися таких умов:
ў обидві сторони повинні мати інтерес до предмета переговорів;
ў вони повинні мати достатні повноваження у прийнятті остаточних рішень (відповідне право на ведення переговорів);
ў партнери повинні мати достатню компетентність, необхідні знання щодо предмета переговорів;
ў повинні вміти максимально повно враховувати суб'єктивні й об'єктивні інтереси іншої сторони та йти на компроміс;
ў повинні вміти максимально повно враховувати суб'єктивні й об'єктивні інтереси іншої сторони та йти на компроміс;
ў партнери з переговорів повинні певною мірою довіряти один одному.
Для забезпечення ефективності переговорів слід дотримуватися таких правил :
Основне правило полягає в тому, що обидві сторони мають прийти до переконання, що вони щось виграли в результаті переговорів.
Найголовніше на переговорах - це партнер. Його потрібно переконати в прийнятті пропозиції. На нього треба орієнтувати весь процес переговорів, усю аргументацію.
Переговори - це співробітництво. Будь-яке співробітництво повинно мати загальну базу, тому важливо знайти загальний знаменник для різних інтересів партнерів. Дуже рідко переговори проходять без проблем, тому важливою є схильність до компромісу. Будь-які переговори повинні бути діалогом, тому важливо вміти правильно поставити питання і вислухати партнера.
Переговори вважаються завершеними, якщо їх результати піддалися ретельному аналізу, на основі якого зроблені відповідні висновки. (О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, "Теоретичні та прикладні засади менеджменту", Львів,2003).
Узагальнення до розділу 3
Розв'язання конфлікту в АТ "Коломия - хліб" це спільна діяльність його учасників, спрямована на припинення протидії і вирішення проблеми, що призвела до зіткнення. Розв'язання конфлікту припускає активність обох сторін з усунення причин конфлікту. Необхідними умовами для розв'язання конфлікту є усвідомлення протиборчими сторонами об'єктивно існуючих між ними розбіжностей; зацікавленість в тому, щоб на взаємоприйнятій основі перебороти протиріччя, пошук і використання доступних сторонам методів, правил і способів розв'язання конфлікту.
Переговори - це менеджмент у дії. Вони складаються з виступів і виступів у відповідь, питань і відповідей, заперечень і доказів. Переговори можуть проходити легко чи напружено, партнери можуть домовитися між собою без труднощів чи зіткнувшись із ними, або ж узагалі не прийти до згоди. Тому для досягнення успіху під час проведення ділових переговорів необхідно розробляти й застосовувати спеціальну техніку, тактику їх проведення.
Висновок
Уміння керувати конфліктом є вирішальним для менеджерів АТ "Коломия - хліб". Після завершення конфліктів по вертикалі в 28 % випадків підвищується якість індивідуальної діяльності керівника.. Конфлікт змушує службовців АТ "Коломия - хліб" інтенсивно спілкуватися один з одним, знати один одного трохи більше. При цьому члени колективу починають краще розуміти своїх колег, стають більш чутливими до проблем інших людей. І нарешті, люди оцінюють необхідність розуміння норм і бажань іншого й неможливість бути вільними від суспільства, знаходячись у ньому.
Позитивними характеристиками конфліктів на конфлікт служить джерелом розвитку особистості, міжособистісних відносин, у процесі конструктивного вирішення конфліктних питань працівник АТ "Коломия - хліб" здобуває соціальний досвід виходу з важких ситуацій:
ў конфлікт допомагає глибше оцінити індивідуально-психологічні особливості працівників, які беруть участь у ньому, їхні ціннісні орієнтації, мотиви;
ў у результаті розв'язання конфліктних суперечностей відбувається розрядження психічної напруженості, знижується інтенсивність негативних емоцій;
ў конфлікт усуває цілком чи частково наявні суперечності, висвітлюючи вузькі місця, невирішені питання, факти недостатньої діловитості й порядності. Після завершення конфліктів у більше ніж 65 % випадків удається цілком чи частково вирішити суперечності, що лежать у їхній основі;
ў конфлікт служить джерелом розвитку особистості, міжособистісних відносин, у процесі конструктивного вирішення конфліктних питань працівник конфлікт служить джерелом розвитку особистості, міжособистісних відносин, у процесі конструктивного вирішення конфліктних питань працівник здобуває соціальний досвід виходу з важких ситуацій; здобуває соціальний досвід виходу з важких ситуацій;
ў конфлікти підтримують соціальну активність працівників, сприяють запобіганню застою й поліпшенню якості індивідуальної діяльності працівників.
Після завершення конфліктів підвищується якість індивідуальної діяльності керівників та працівників АТ "Коломия - хліб".
Список використаних джерел
1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. - Тернопіль: Лілея, 1997;
2. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: навч. посібник, Київ ЦУЛ, 2003;
3. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000;
4. Герчиков И.Н Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 1995;
5. Економіка та менеджмент: Навч. посібник/ Під редакцією О.Є.Кузьміна. - Львів: Державний університет "Львівська політехніка";
6. Іванова І.В. Менеджер - професійний керівник: Навч. посіб. -К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2001;
7. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посіб._ К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001;
8. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. - К.:Наукова думка,1996.
9. Зигерт В., Л.Ланг, "Руководить без конфликтов", 1990).
10. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999;
11. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. -Львів: Центр Європи, 1995.
12. Кузьмін О.Є. Формування органів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Регіональна економіка. - 1997;
13. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. Навч. посіб., Львів 2002;
14. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р., ВВР.№14;
15. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991р. №24;
16. Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992р., ВВР №94;
17. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. с англ.. - М.: Дело, 1992;
18. Мартиненко Н.М. Менеджмент фірми, 1995.
19. Немцов В. Д., Довгань Л.Є.,

 
 

Цікаве

Загрузка...