WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інноваційна політика підприємства (фірми) - Реферат

Інноваційна політика підприємства (фірми) - Реферат

виробничого життя підприємства. По-друге, період формування нової стратегії підприємства неможливий без інвестиційної стратегії підприємства.
Взаємозалежність інноваційної і інвестиційної стратегій настільки щільна і глибока, що ці процеси, направлені до єдиної мети, стають начебто одним цілим. Є навіть автори, котрі стверджують, що інновація - це вкладення інвестиційного капіталу в нововведення. У всякому разі, можна констатувати, що інвестиційні рішення - це невідокремлювана частина інноваційної стратегії будь-якого підприємства.
На початковому етапі інновацій на підприємстві формулюються цілі інноваційної стратегії. По-перше, необхідно враховувати напрям загальної стратегії розвитку підприємства, а також спосіб організації інноваційного процесу на підприємстві. Відомо три моделі такої організації: внутрішня, коли інноваціястворюється і засвоюється внутрішніми підрозділами підприємства; зовнішня, коли замовлення на створення передається іншим організаціям; венчурна, коли підприємства для реалізації інноваційних проектів створюють дочірні венчурні фірми.
Формулювання цілей інноваційної стратегії має бути пов'язане з життєвими циклами продукції, які проходять стадії: народження, дитинство, юність, рання зрілість, остаточна зрілість, старіння і відродження. І на кожній з цих стадій інноваційний розвиток підприємства має свій специфічний характер.
Інноваційна політика підприємства (стратегія нововведень на підприємстві) - це об'єднання цілей технічної політики і політики капіталовкладень і спрямування їх на впровадження нових технологій і нових видів продукції. Інноваційна політика передбачає досягнення майбутніх результатів шляхом налагодження інноваційного процесу, який включає в себе стадії дослідження, запровадження нововведень у виробництво, отримання нового продукту, просування його на ринок та отримання результату.
2. Роль менеджменту в інноваційній політиці підприємства
Як уже зазначалося, розроблення інноваційної політики має як концептуально-підприємницькі, гак і організаційно-процедурні аспекти, отже неможливе без загального та функціонального менеджменту.
Загальний менеджмент визначає генеральну лінію стратегічного розвитку і містить:
o нормативний менеджмент (розроблення філософії підприємницької політики, визначення позиції підприємства в конкурсній ринковій ніші, формулювання загальних стратегічних намірів);
o стратегічний менеджмент (визначення стратегічних заходів, реалізації їх у часі, стратегічний моніторинг та контролінг (віддача від введення активів за рахунок контролю), управління стратегічними рішеннями в цілому);
o оперативний менеджмент (розроблення і реалізація оперативних заходів щодо практичного впровадження стратегії в дію).
Розробляючи інноваційні стратегії, необхідно враховувати такі їх особливості:
1) стратегії підприємств перебувають під впливом змін у нав-колишньому середовищі. Вони можуть самі формувати ці зміни своїм активним впливом або відгукнутися у формі реакції (стратегія пристосування). Зміни навколишнього середовища можуть бути такими, що вже наступили, чи такими, що лише очікуються;
2) стратегії дають змогу встановити, яким чином можна ввести в дію наявний потенціал з урахуванням існуючих та очікуваних у майбутньому подій, щоб можна було ефективно задіяти можливості підприємства;
3) стратегія підприємства дає лише загальний напрямок розвитку підприємства. Тому їх треба доповнювати заходами тактичного порядку;
4) мета стратегії підприємства - формування стійкого успіху та переваг перед конкурентами.
3. Порядок вироблення інноваційної політики підприємства
У загальному вигляді порядок вироблення інноваційної політики підприємства має такий вигляд:
Стратегічний діагноз
Стратегічний аналіз
Формування стратегії
Оцінка програми
Реалізація стратегії
Стратегічний контроль
Центральне питання технології розроблення інноваційної політики - прийняття стратегічних рішень на альтернативній основі. До об'єктивно необхідних компонентів такого підходу належать: параметри рішення, альтернативи рішення, цільова настанова. Якщо керівництво підприємства не візьме до уваги ці компоненти, розроблення інноваційної політики підприємства втратить увесь сенс.
Параметри рішення враховують такі показники:
а) екзогенні (зовнішні), які враховують параметри підприємства, які змінюються під впливом зовнішнього середовища. Це правові і соціальні норми, технічні знання, потреби населення, ціна на виробничі чинники, ціна та якість конкуруючої продукції;
б) ендогенні (внутрішні) параметри, що характеризують внутрішній стан підприємства (виробнича потужність, кваліфікація робітників тощо).
Альтернативні рішення - це можливості продовження політики підприємства, з яких особа, котра приймає рішення, може зробити вибір.
Цільова настанова особи, що приймає рішення, визначає, яку з множини альтернативу можливо задіяти.
Якщо у процесі управління інноваціями всі управлінські дії оцінюються з позиції ринку, такий підхід управління інноваціями називається підходом "від ринку".
Якщо дослідження і розробка інновації відбувається без вивчення майбутнього ринку, а створені продукти "проштовхуються" на ринок, такий підхід має назву "агресивного".
Крім того, слід зазначити, що серед стратегічних процедур існують такі, що заздалегідь приречені на невдачу. Це нереальні планові завдання; неправильна оцінка ресурсів, відсутність зобов'язань керівного складу щодо реалізації стратегії. Щоб максимально убезпечити інноваційну стратегію від провалу, існує "каталог запитань". Основні з них такі.
1. Чи забезпечить стратегія стійкі переваги у конкуренції?
2. Наскільки реалістичні головні планові завдання?
3. Чи існують гарантії реалізації стратегії відносно необхідних ресурсів і спроможностей керівного персоналу?
4. Чи є стратегія достатньо зваженою організаційно й процесуальне?
5. Наскільки чутлива стратегія стосовно чинників ризику і т. п.?
6. Наскільки гнучкою є стратегія?
7. Чи веде дана стратегія до підвищення економічного потенціалу?

 
 

Цікаве

Загрузка...