WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Портфель проектів, аналіз попиту на інновації - Реферат

Портфель проектів, аналіз попиту на інновації - Реферат

ТЕЛЕВІЗОРІВ МАРКИ Р51, НА ЯКІ ПРЕД'ЯВЛЕНО ПОПИТ у 2002 р.
Ціна за один комп'ютер, у. о. Число телевізорів,
на які пред'явлено попит, шт.
355
360
370
375
459 60
51
35
25
20
2. Графічно. Попит у цьому разі зображується у вигляді графіка, що показує кількість продукції, яку споживачі готові, хочуть і в змозі купити за деяку ціну. Перенесемо дані табл. 3.1 на графік (рис. 3.1) Для побудови кривої відкладемо на осі абсцис точки, що відбивають кількість товару, на який пред'явлено попит, а на осі ординат - відповідну йому ціну. Дана крива дозволяє графічно відобразити функцію попиту від ціни.
Рис. 3.1. Крива попиту на комп'ютери "Філіпс" у 2002 р.
3. Аналітичне. Наприклад, вираз:
Q(C),=a + bP1
де Q(C) - обсяг попиту на /-й товар (7 =1,2, ..., k)
Р1 - ціна 1-го товару.
Варто розрізняти зміну величини попиту і зміну попиту. Величина попиту відображається в конкретних кількісних показниках продукції, на яку пред'явлений попит, її зміна виникає під дією ціни. Графічно це означає пересування точки на кривій попиту без зміни положення самої кривої. Наприклад, на графіку (рис. 1) показано, що при зниженні ціни з Р1 до Р2 величина, чи обсяг попиту, збільшується з Q1 до Q2.
Вплив на попит, окрім ціни, інших факторів викликає зрушення лінії попиту від DD до D1D1 таким чином, що при збереженні ціни на рівні РІ відбувається збільшення попиту з величини Q1 до Q3, а при зниженні ціни до рівня Р2 попит зростає з Q2 до Q4. Зміщується положення попиту, що і називається зміною попиту.
Найважливіша властивість попиту полягає в зворотній (негативній) залежності між ціною продукції і попитом на неї при незмінності всіх інших факторів. Ця залежність називається законом попиту. Інакше кажучи, за інших рівних умов зниження ціни приводить до збільшення величини попиту і, навпаки, зростання ціни веде до зниження величини попиту на продукцію.
Рис. 3.2. Зміна величини попиту і зміна попиту
3. Аналіз попиту на інновації
Аналіз попиту на інноваційну продукцію - один з найважливіших напрямків у діяльності організацій, що займаються інноваційною діяльністю.
В умовах ринкової економіки аналіз попиту на інноваційну продукцію має першорядне значення. Він проводиться у таких напрямках:
1) аналіз потреби в нововведенні, що випускається, чи в новій послузі;
2) аналіз попиту на нововведення і пов'язані з ним послуги і впливу на них різних факторів;
3) аналіз впливу попиту на результати діяльності підприємства;
4) визначення максимальної можливості збуту й обґрунтування плану збуту з урахуванням вирішення перших трьох завдань, а також виробничих можливостей фірми.
Особливості розвитку нововведень і їхні різновиди багато в чому визначають специфіку аналізу попиту на них у кожному конкретному випадку. Насамперед необхідно уточнити, до яких нововведень - базисних чи удосконалених - відноситься продукція, попит на яку підлягає вивченню. Таку ідентифікацію можна здійснити двома способами. По-перше, за допомогою побудови кривих життєвих циклів продукції на основі даних про обсяги тривалості її чи пропозиції збуту на ринку. Якщо циклічна хвиля укладається в більш високу і термін життя продукції невеликий відносно "великої" хвилі, йдеться про еволюційні чи часткові нововведення.
По-друге, підприємство, що вироблює інноваційну продукцію, має провести порівняльний аналіз параметрів раніше виробленої і нової продукції за певною схемою. При цьому виявляються:
o наявність у конструктивній розробці нового виробу в порівнянні зі старим, принципово інших підходів, наприклад, не відомих раніше законів і закономірностей;
o кількість нових деталей, вузлів у виробі чи операцій у технології;
o додаткова сума витрат на зміну виробу і її частка у витратах на новий виріб.
4.Закон попиту.
В основі закону попиту лежить, по-перше, психологія покупця, яка полягає у тому, що великі обсяги конкретного товару купуються за більш низьку ціну, ніж за високу. Підтвердженням цього служить крива попиту.
По-друге, споживання підкоряється принципу убутної граничної корисності, відповідно до якого наступні одиниці конкретного товару приносять усе менше і менше задоволення. Наприклад, другий телевізор вдома сприймається як менш "корисний", ніж перший, тому що основні потреби задоволені, третій - ще менше і т. д. Тому покупець придбаває додаткові одиниці за умови зниження їхньої ціни.
По-третє, чинність закону попиту пов'язана з ефектом доходу, який відображається в можливості для покупця при постійному доході й інших рівних умовах придбавати більше даного товару. І навпаки, більш висока ціна спричиняє зниження купівельного попиту.
З ефектом доходу пов'язаний ефект заміщення. Він полягає в тому, що високі ціни на товар спонукають покупця заміняти його придбання покупкою більш дешевих аналогічних за призначенням товарів. Причини, що викликають дію закону попиту, особливо актуальні під час виробництва і пропозиції реалізації нової продукції. За високої ціни на неї, наявності в покупця і на ринку аналогічної за призначенням продукції, а також зниженні реальних доходів як населення, так і виробничих підприємств-споживачів продукції виробничо-технічного призначення, попит на нову продукцію може або не виникнути, або опуститися нижче критичної величини, що покриває витрати на її виробництво, які на початковому етапі виробництва звичайно досить високі в порівнянні з витратами на виробництво традиційної продукції.

 
 

Цікаве

Загрузка...