WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Портфель проектів, аналіз попиту на інновації - Реферат

Портфель проектів, аналіз попиту на інновації - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Портфель проектів, аналіз попиту на інновації
ПЛАН
1. Портфель проектів.
2. Ступінь попиту і способи його відображення.
3. Аналіз попиту на інновації.
4. Закон попиту.
1. Портфель проектів
Організація і управління інноваційною діяльністю здійснюється в умовах постійної мінливості, і це обумовлює необхідність невпинного удосконалення інноваційних програм. Адже в будь-який момент можуть виникнути непередбачені економічні, фінансові чи технічні проблеми, змінитися вимоги споживача, а також попит на дану інновацію.
Інвестиційний механізм інноваційної сфери в Україні ще не відлагоджений з огляду на цільові призначення інноваційних проектів, але і на самоплив цей процес пускати неприпустимо.
Керуючи інноваційною програмою, менеджер повинен пам'ятати, що він працює з динамічним проектом. Система планування і управління інноваційного проекту має бути досить гнучкою, щоб можна було припускати необхідні модифікації.
Ефективність здійсненого інноваційного проекту виявляється на ринку. Вона залежить від того, наскільки під час постановки мети була врахована ринкова потреба. Розглядаючи той чи інший проект на предмет включення до портфеля, слід враховувати цілу низку показників як додатних, так і від'ємних з однієї й тієї самої позиції. Незважаючи на досить високу непередбачуваність кінцевої мети здійснення проекту, на етапі його опрацювання слід виробити структуру проекту, і вона має містити викладені нижче відомості за чотирма основними параметрами.
І. Загальні відомості про проект та його вихідні дані.
1. Мета проекту.
2. Основні параметри (проектна потужність, загальна вартість, строки здійснення, номенклатура продукції та послуг, потреба у фінансуванні).
3. Орієнтація на ринок.
4. Підтримка інвесторів.
5. Інші аспекти проекту (соціальні, екологічні та ін.). II. Маркетингове дослідження.
1. Мотивація проекту.
2. Стан справ щодо проекту в області маркетингу та реклами на очікуваних ринках збуту.
3. Програма маркетингу.
Ш. Загальна характеристика проекту (врахувати, де саме та якими засобами буде здійснюватися, якими будуть затрати електроенергії, які задіяні трудові ресурси, хто здійснюватиме управління, на якому обладнанні здійснюватиметься проект, яким може бути ризик, якщо можливо хоч приблизно визначити його.
IV. Фінансова та економічна оцінка (передбачати як можливий зиск, так і можливий збиток та намітити заходи щодо стабілізації фінансового стану).
Тільки після таких обрахувань і їх позитивного результату слід включати інноваційний проект до портфеля.
У сучасних умовах розробка інноваційного проекту в галузі промисловості має бути сфокусована на конкретних ринкових потребах. Вибір проекту пов'язаний з активним пошуком альтернативних рішень. Механізм управління процесом НДДКР унаочнено на рис. 1.1.
Рис.1. 1. Механізм управління інноваційним процесом
Інноваційний портфель може складатися з різноманітних проектів: великих і дрібних; близьких до завершення і таких, що починаються. Однак кожний проект вимагає виділення ресурсів залежно від його особливостей (складності, трудомісткості й т. п.).
Портфель повинен мати означені контури, бути стабільним, щоб робоча програма могла здійснюватися рівномірно. Кількість проектів, що знаходяться в портфелі в конкретний період часу, залежить від розмірів проектів, що вимірюється загальним обсягом ресурсів, необхідних для розробки, і витратами на реалізацію одного проекту.
Якщо, наприклад, на проведення досліджень і розробок виділено 4000 у. о., а витрати на реалізацію одного проекту складають 2000 у. о., то до портфеля можна включити два проекти.
Таким чином, число проектів у портфелі (п) визначається наступним співвідношенням:
Менеджеру необхідно вирішити, якою кількістю проектів він може одночасно керувати, якщо
o сконцентрує зусилля на декількох проектах;
o розподілить наявні ресурси на більше число проектів.
Портфель, що складається в основному з великих проектів, більш ризикований у порівнянні з портфелем, де ресурси розподілені між невеликими проектами.
Перевага невеликих проектів у тому, що вони краще адаптуються відповідно до наявних ресурсів. Великий проект вимагає великого обсягу дефіцитних ресурсів.
Однак невеликі проекти, як правило, реалізуються в нових продуктах, що мають скромний потенціал з обсягу продаж. Портфель невеликих проектів може привести до рівномірного .потоку нововведень, більша частина з яких має обмежений ринковий потенціал, що небажано з позицій номенклатури продукції, сформованої відділами маркетингу.
2. Сутність попиту і способи його відображення
Попит відбиває обсяг продукції, що споживач хоче й у змозі придбати за якусь з можливих цін протягом певного часу на конкретному ринку. З цього визначення видні основні напрямки аналізу попиту. Це:
o обсяг попиту;
o наявність потенційних покупців;
o потреба в товарі;
o можливість придбання товару;
o ціна пропонованої продукції;
o час реалізації (пропозиції для реалізації) продукції на ринку;
o напрямки, ринки збуту продукції.
Оскільки умови роботи російських інноваторів найбільш адаптовані до українського середовища, доцільно розглянути методику й організацію процесу визначення попиту на інноваційну продукцію саме російських дослідників. Досить детально - і методично і організаційно - визначення попиту на інноваційну продукцію розглядається Ільєнковою. За Ільєнковою, попит можна представити одним із трьох способів:
1. У вигляді таблиці (табл. 2.1):
Таблиця 2.1
СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІПИ І КІЛЬКОСТІ

 
 

Цікаве

Загрузка...