WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Оцінка управління, його економічна та соціальна ефективність - Реферат

Оцінка управління, його економічна та соціальна ефективність - Реферат

визначається за такою формулою:
де Евч - економія за рахунок скорочення втрат робочого часу;
В - скорочені втрати і непродуктивні витрати часу протягом робочого дня, год.;
Ч - чисельність працівників, що скоротили втрати і непродуктивні витрати, чол.;
Ф - річний фонд робочого часу одного працівника управління, дні;
S-середня річна вартість однієї людино-години працівника управління.
Як відомо, великий збиток виробництву наносить плинність кадрів. Діяльність управлінського персоналу повинна бути спрямована на створення оптимальних умов роботи, організацію праці, задоволення особистих потреб і створення нормального соціально-психологічного клімату в колективі.
Економія за рахунок зменшення плинності кадрів розраховується за формулою:
де Еn - економія за рахунок зменшення плинності кадрів;
Кч1, Кч2 - фактичний і очікуваний коефіцієнт плинності, %;
- середньорічний збиток підприємства від плинності кадрів (зниження продуктивності праці протягом двох тижнів у працівників, що вирішили звільнитися; низька продуктивність праці в знову прийнятих на роботу; витрати, зв'язані з навчанням і ін.).
Ефективність управлінської праці можна визначити і за такими показниками, як розмір виробленої продукції на одного працівника апарату управління і величина співвідношення витрат на виробництво і на управління.
де Еуп - ефективність управлінського персоналу;
Оm.n. - річний обсяг товарної (валової) продукції;
Чy - середньоспискова чисельність управлінського персоналу, чол.
Ефективність витрат на управління:
де Еву- ефективність витрат на управління;
By- сумарні річні витрати на управління.
Річні витрати на управління складаються з заробітної плати ІТП і службовців, витрат на матеріали, витрат на експлуатацію засобів оргтехніки й ЕОМ, накладних і одноразових витрат (придбання управлінської техніки й устаткування, фінансування оргпроектів тощо).
Загальні річні витрати на управління виробництвом:
де By - приведені сумарні витрати на управління;
Вп - річні поточні витрати;
Ен - нормативний коефіцієнт ефективності;
Вод- одноразові витрати.
Річні поточні витрати визначаємо за формулою:
Вп=Вм+Взп(1+а),
де Вп - річні поточні витрати;
Вм - витрати наматеріали для потреб управління;
Взп - витрати на заробітну плату управлінського персоналу;
а - коефіцієнт накладних і інших витрат.
Накладні витрати складаються з витрат на відрядження, утримання транспорту, впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, охорону праці тощо.
Одноразові витрати (Вод) визначаються за формулою
де Втех. - сумарні витрати на техніку, що купується для управління;
ВНДР - витрати на проведення НДР, оргпроектування, розробку заходів щодо удосконалення роботи управління.
Як бачимо, економічну ефективність управлінської праці можна визначити стосовно кожного з великої кількості показників виробничої діяльності, але жоден з них не дозволяє оцінювати ефективність управління в цілому.
Як узагальнюючий критерій економічної ефективності підприємства може виступати функція обмеженого числа найважливіших показників. Він може бути виражений у такому вигляді:
де W- узагальнений критерій економічної ефективності фірми;
Пп; Ппр; Пуз; Пфзп - показники підприємства (приріст прибутку, продуктивність праці, умовно-змінні витрати, фонд заробітної плати).
4. Методика визначення економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення управління
Заходи щодо удосконалення управління виробництвом дозволяють скоротити апарат управління шляхом поліпшення його організаційної структури, збільшити обсяг виробництва. За цими напрямками варто визначати основні показники економічної ефективності раціоналізації систем управління виробництвом: річний економічний ефект; зростання продуктивності праці; строк окупності додаткових витрат капітальних вкладень.
При скороченні апарату управління заощаджується фонд зарплати з урахуванням відрахувань на соціальне страхування. А це, у свою, чергу приведе до зниження собівартості продукції:
де Езп - економія заробітної плати;
Чско - число одиниць управлінського апарату, що скорочується;
З - середньорічна зарплата на одного працівника апарату управління;
Пс- відсоток відрахування на соціальне страхування.
Річний економічний ефект розраховується на основі приведених витрат:
де Ен - нормативний економічний ефект (при впровадженні нової техніки 0,15).
Зростання продуктивності праці:
де ПП1, ПП2 - продуктивність праці до і після впровадження заходу.
де В1 - обсяг виробництва до впровадження заходу;
Ч1- чисельність працюючих до впровадження заходу;
Че - чисельність апарата управління після впровадження заходу (економія).
Строк окупності додаткових капітальних вкладень:
де К1, К2 - капітальні витрати до і після впровадження заходів щодо удосконалення управління виробництвом;
S1 - собівартість усієї продукції, що випускається, до впровадження заходів, перерахованої на обсяг виробництва після удосконалення управління.
Собівартість усієї продукції, що випускається, після впровадження заходу:
При збільшенні обсягу виробництва в умовах впровадження заходів щодо удосконалення управління виробництвом річна економія розраховується за формулою:
де а1 і а2 - умовно-змінні витрати в собівартості одиниці продукції до і після впровадження заходу;
У- річна сума умовно-постійних витрат у загальній собівартості всієї продукції, що випускається;
B1 і В2 - обсяг виробництва до і після впровадження заходів;
Кдкв - додаткові капітальні вкладення для впровадження заходу.
Якщо заходи щодо удосконалення управління одночасно скорочують чисельність і збільшують обсяг виробництва, то сума ефекту по обох напрямках сумується. Показники зростання продуктивності праці і строку окупності визначаються за приведеною вище формулою. Якщо для впровадження заходів щодо раціоналізації управління виробництвом розробляються кілька варіантів, то найбільш раціональний вибирається по мінімуму приведених витрат:
Удосконалення управління виробництвом дозволяє також підняти якісний рівень прийняття управлінських рішень, підвищити оперативність у вирішенні виробничо-господарських питань, що важко оцінити кількісно. Тому іноді в цих випадках використовуються експертні оцінки.

 
 

Цікаве

Загрузка...