WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз та планування основніх фондів підприємства. - Курсова робота

Аналіз та планування основніх фондів підприємства. - Курсова робота


Курсова робота
Аналіз та планування основних фондів підприємства
(на прикладі АТ "Українські тканини")
ПЛАН
ВСТУП - ст. 3
1. Економічно - правові основи організації господарської діяльності на підприємстві. - ст. 4
1.1 Характеристика діяльності підприємства. - ст. 4
1.2 Динамічний та структурний аналіз балансу АТ "Українські тканини" - ст. 7
2. Аналіз та планування основних фондів підприємства. - ст. 10
2.1 Економічна сутність та планування основних фондів. - ст. 10
2.2.Класифікація основних фондів - ст. 13
2.3 Структура основних фондів - ст. 15
2.4 Амортизація основних фондів та методи її нарахування. - ст. 17
2.5 Аналіз основних фондів - ст. 20
3. Шляхи поліпшення використання основних фондів і виробничих
потужностей - ст. 28
ВИСНОВОК - ст. 35
Використана література - ст. 36
Додатки - ст. 37
ВСТУП
Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб'єкту (називатимемо його "підприємством") надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції.
Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.
Для нормального функціонування підприємства, необхідна наявність визначених устаткування, транспорту, будівель і т.п.. Основні виробничі фонди, що складаються з будинків, споруджень, машин, устаткування й інших засобів праці, що беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи змогло б підприємство розпочати свою діяльність.
Раціональне й ощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством.
Мета даної курсової роботи полягає в дослідженні складу, структури, планування і аналізу основних виробничих фондів.
Предметом виступають основні виробничі фонди підприємства, а об'єктом дослідження є підприємство.
Курсова робота складається з трьох частин. В першій частині, на прикладі діючого підприємства, аналізуємо його господарську діяльність за 2000 рік. В другій частині розкривається економічна суть основних виробничих фондів підприємства, наводиться їх структура і класифікація, проводиться структурний та динамічний аналіз основних фондів підприємства. Третя частина робота описує шляхи поліпшення використання основних фондів підприємства.
Основні завдання курсової роботи:
" розкрити економічну суть основних виробничих фондів підприємства;
" дослідити структуру основних фондів підприємства;
" освітити питання планування та налізу основних виробничих фондів підприємства;
" дослідити шляхи ефективного використання основних фондів підприємства.
1. Економічно - правові основи організації господарської діяльності на підприємстві
1.1 Характеристика діяльності підприємства.
Торгово-промислове підприємство "Українські тканини" за своєю організаційно-правовою формою є акціонерним товариством закритого типу. Підприємство розташоване у м. Тернопіль.
У 1993 р. колишній текстильний цех був приватизований, а у 1994р. реорганізований .
Акціонерне товариство - це товариство, статутний капітал якого розділений на визначене число акцій; учасники АТ (акціонери) не відповідають по його зобов'язаннях і не несуть ризик збитків, зв'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості придбаних ними акцій .
Як юридична особа підприємство може мати цивільні права, що відповідають цілям діяльності, передбаченим у його статутних документах, і нести зв'язані з цією діяльністю обов'язку.
АТ "Українські тканини" займається випуском тканин, а також готової продукції з даних тканин, крім того при підприємство діє ательє.
Види тканин, що випускаються АТ "Українські тканини":
- шовк, шириною 140 см. (10 відтінків);
- вовна, шириною 110 см. (4 відтінки);
- льон, шириною 150 см. (5 відтінків);
- трикотаж, шириною 140 см. (7 відтінків);
- ситець, шириною 80 см. (6 відтінків);
- фланель, шириною 80 см. (6 відтінків);
- бязь, шириною 80 см. (5 відтінків);
До готової продукції, що випускається АТ "Українські тканини", відносяться:
- комплекти постільної білизни (2 простирадла, 2 наволочки, 2 підодіяльники) - 8 різновидів;
- кухонні комплекти (фартух, 2 прихватки, рушник, скатертина) - 4 різновиду;
- кухонні подарункові комплекти ( 2 фартухи, рушник, скатертина, 4 серветки) - 4 різновиду;
- рушник, розмір 30х50 см. - 4 різновиду;
- серветки, розмір 14х20 см. - 4 різновиду;
- фартух, 2 види - 4 різновиду;
- халат домашній - 8 різновидів.
Основні дані, що характеризують діяльність підприємства, наведені в таблиці 1.1 (див. Додатки).
1.2 Динамічний та структурний аналіз балансу АТ "Українські тканини"
Стабільність фінансового положення підприємства в значній мірі залежить від того наскільки раціонально та правильно підприємство вкладає свої фінансові ресурси в активи. В процесі функціонування підприємства і величина активів і їх структура постійно зазнають якісь зміни. Найбільш загальне уявлення про зміни, які мають місце в структурі засобів та їх джерел, а також динаміку цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.
Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства та його джерел. Є дві причини, що обумовлюють необхідність і доцільність проведення такого аналізу: з одного боку - перехід до відносних показників дозволяє проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності підприємств, які відрізняються по величині використовуваних ресурсів і інших об'ємних показників; з іншого боку - відносні показники деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, що можуть істотно спотворювати абсолютні показники фінансової звітності і тим самим затрудняти їхнє зіставлення в динаміку. Вертикальному аналізу можна піддати або вихідну звітність, або модифіковану звітність.
Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту (зниження). Як правило, беруться базисні темпи росту за суміжні періоди (роки), що дозволяє аналізувати не тільки зміни окремих показників, але і прогнозувати їхні значення.
Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції. Проте ці дані можна використовувати в міжгосподарських порівняннях.
Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного, тому на практиці нерідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру, так і динаміку окремих показників бухгалтерськоїформи. Ці види аналізу ціняться при міжгосподарських порівняннях, тому що дозволяють порівнювати звітність зовсім різних за родом діяльності й обсягам виробництва підприємств.
На основі проведеного горизонтального і вертикального аналізу АТ "Українські тканини" (див. Таблицю 1.2 (Додатки)) можна зробити слідуючи висновки.
Спостерігається збільшення

 
 

Цікаве

Загрузка...