WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управлінські рішення : засоби, мета, метод ICO, методологія оцінки - Курсова робота

Управлінські рішення : засоби, мета, метод ICO, методологія оцінки - Курсова робота

управлінських рішень.
3.3. Принципи вирішення завдань ефективності
До основних принципів вирішення завдань ефективності варто віднести такі категорії, як системність, комплексність, динамічність, сполучення народногосподарських і госпрозрахункових інтересів, облік неповноти інформації [26].
Системність. Цей принцип припускає облік місця розглянутих заходів у багаторівневій системі планування і керування. Поліпшення показників на більш низькому рівні ієрархії повинно супроводжуватися поліпшенням відповідних характеристик на більш високих рівнях. Однак такі показники, як рентабельність, фондовіддача, продуктивність праці, зазначеними вла-стивостями можуть не володіти (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 Зміна показників в об 'єднанні при передачі частини основних фондів з одного підприємства іншому
Підприємства П о к а з н и к и
Виробничі Фонди, мли. грн Прибуток,
МЛН. грн Рентабельність фондів, %
варіант 1 варіант
2 варіант 1 варіант
2 варіант 1 варіант
2
№1 20 10 8.0 4.5 40 45
№2 10 20 2.0 4.4 20 22
Об'єднання 30 30 10.0 8.9 33 29
Пояснимо наведену таблицю. Об'єднанню підлеглі два підприємства (№ 1 і № 2), характеристики яких представлені варіантом 1. Якщо передати фонди вартістю 10 млн. грн. з першого підприємства на друге (варіант 2), то показники прибутку і рентабельності, природно, зміняться. Причому, рентабельність кожного з підприємств зростає, а рентабельність по об'єднанню зменшиться. Аналогічне положення може бути з показниками фондовіддачі, продуктивності праці й інших приватних показників.
Звичайно, непридатність цих показників як критеріїв порівняння не применшує їхньої ролі при вирішенні завдань аналізу.
Тут доречно сказати про важливість обліку синергетичних* ефектів для завдань оптимізації внаслідок незведення властивостей і характеристик системи в цілому до суми властивостей складових підсистем.
Комплексність. Відповідно до цього принципу необхідний всебічний аналіз наслідків проведення розглянутого заходу у всіх сферах, де виявляється його вплив. Важливо також сполучення розрахунків абсолютної і порівняльної ефективності (тобто вибір не тільки кращого з порівнюваних, але і перевірка на його абсолютну ефективність).
Дане твердження легко продемонструвати на такому жартівливому прикладі. Верблюд працює в Новгородській області на перевезенні важких вантажів. Його необхідно годувати спеціальною колючкою. Запитується, що вигідніше: привозити раз у два тижні колючку із Середньої Азії чи самого верблюда возити в рідні краї? Допустимо, що розрахунки показали - краще возити колючку. Але перш ніж вибрати цей варіант, треба пе-ревірити, який же буде абсолютний ефект, чи виправдаються навіть мінімальні витрати? Тут неважко помітити, що навіть за кращого варіанту використовувати тварину економічно невигідно, тобто необхідно його замінити чим-небудь сучасним.
Але в житті усе складніше, і обраний варіант повинен бути, по-перше позитивним і, по-друге, необхідно забезпечити повний облік результатів економічного і соціального плану (як зовнішнього так і внутрішнього). Наприклад, розвиток доріг у сільській місцевості знижує собівартість сільськогосподарської продукції, поліпшується медичне обслуговування, стиль життя населення.
Сполучення народногосподарських і госпрозрахункових інтересів. В умовах, коли той чи інший захід фінансується з різних джерел, то розраховується вигода його для кожного учасника і для народного господарства в цілому з урахуванням витрат.
Динамічність. При оцінці ефективності необхідно враховувати, що всі основні показники соціально-економічного характеру (обсяг продукції, капітальні вкладення, поточні витрати і т.д.), як правило, змінюються в часі. Причому різночасні (несинхронні) витрати і результати економічно нерівнозначні.
Тому всі несинхронні витрати і результати приводяться до порівнянного виду, тобто до масштабу деякого розрахункового року tр. Для цього всі витрати і результати кожного розглянутого t-го року перед підсумовуванням збільшуються на коефіцієнт наведення вигляду
tр-t
(1+Ен ) (2.1)
де Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень (Ен = 0,16).
По даній моделі розраховуються величини сумарних витрат за період Т років наведених результатів (Рт) і витрат (Зm), а потім відбирається той варіант, для якого буде найбільший ефект
Эm=Рт-Зт. (2.2)
В окремих випадках правомірно застосовувати і спрощені статистичні моделі.
Якщо при порівнюваних варіантах виконуються умови:
а) усі результати із заходів однакові,
б) одноразові витрати Кj (капітальні вкладення) здійснюються один раз у рік, що передує початку експлуатації (t=0),
в) поточні витрати (собівартість) Сj за роками не міняються, тоді неважко показати, що найкращий варіант може бути знайдений з умови мінімізації річних приведених витрат тіп 3j = тіп (ЕH Кj+ Сj). (2.3)
Приклад. Потрібно знайти кращий з п'яти варіантів, характеристики яких наведені в таблиці 2.
Кращим тут є четвертий варіант, тому що йому відповідають найменші річні наведені виграти (34 = 580).
Існує помилкова думка, що чим менше строк окупності капітальних вкладень, тим краще. За інших рівних умов (яких звичайно немає) це так. Але в загальному випадку це невірно, тому що фактор часу і рівень інфляції, наприклад, не враховуються.
Облік неповноти інформації. При проведенні розрахунків ефективності варто не забувати, що вихідна інформація відома, як правило, неточно, а деякі дані взагалі можуть бути відсутні. Тому необхідно застосовувати спеціально розроблені методи на вибір рішень і їхню оцінку при наявності невизначеності.
Таблиця 2.2 Порівняння варіантів за наведеними витратами
Характеристики
варіанти
1 (базовий) 2 3 4 5
Сj
Kj
3j= ЕHKj + Сj 1000
0
1000 800
200
820 600
800
680 400
1800
580 200
4000
600
При використанні цих методів надійність отриманих результатів значно підвищується і є досить високою.
При неповноті інформації дуже важлива реалізація принципу повного використання корисної інформації (тієї витрати, на одержання якої менше ефекту від її одержання).
На закінчення можна зробити висновок, що вирішення завдань оцінки ефективності повинні спиратися як на здоровий глузд, досвід, інтуїцію, так і на теорію прийняття рішень і її принципи.
3.4 Організаційна сутність прийнятих рішень
Ухвалення обґрунтованого рішення базується на знанні об'єктивних закономірностей функціонування і розвитку керованих систем з урахуванням обставин, за яких приймається це рішення.
Керівник повинен завжди орієнтуватися на те, що організація ухвалення управлінського рішення не означає твердої регламентації дій і встановлення єдиних процедур, придатних на всі випадки життя. Ухвалення рішення -складний і творчий процес, результатом якого можуть бути різні наслідки. Керівник завжди знаходиться під тиском важкого морального тягаря і тому при пошуку рішення йому необхідно переглядати всі

 
 

Цікаве

Загрузка...