WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Міжнародний менеджмент, інтернаціоналізація та транс націоналізація фірм - Курсова робота

Міжнародний менеджмент, інтернаціоналізація та транс націоналізація фірм - Курсова робота

продукції і послуг (у порівнянні з 5% у 1982 році), однієї третини в країнах базування материнських компаній ТНК.
У транснаціональних корпораціях працює більш 70 млн. співробітників, тобто кожен десятий зайнятий у світі, крім сільського господарства. Причому за даними за 2000 рік чисельність персоналу іноземних філій ТНК досягла 45,6 млн. чоловік, що майже в два рази перевищує дані за 1990 рік і в три рази - за 1982 рік. При збереженні сумарної чисельності працівників материнських компаній практично незмінної кількість співробітників іноземних філій зростає постійно: у 2000 році в порівнянні з 1998 роком число працівників зросло на 30%. Чисельність працюючих у транснаціональних фірмах дуже велика. Приведемо лише окремі приклади: у компанії "Dаімlеrсhrуslеr AG" працює близько 467 тис. чоловік, "General Motors" - 398 тис. чоловік, "Ford Motor" - 364,5 тис., "Siemens" - 443 тис. і т.п.
На кінець 80-х - початок 90-х років нараховувалося 600 корпорацій із сумою продажів більш 1 млрд. доларів, що утворювали так називаний "Клуб мільярдерів". У середині 90-х років кількість мільярдерів значно перевищила 1000. У лідера по обсягу продажів серед усіх ТНК у 2000 році - "ExxonMobil Corporation" - цей показник склав 206 млрд. доларів, у "General Motors" - 178,8 млрд. И ще 11 компаній у світі в 2000 році з 500 найбільших ТНК перевищили рубіж продажів у 100 млрд. доларів (з них: 5 компаній США, 2 - Японії й інші з Європи).
Галузева структура виробництва ТНК досить широка. 60% міжнародних компаній зайняті в сфері виробництва (насамперед, в електроніці, автомобілебудуванні, хімічної і металургійної промисловості), 37% у сфері послуг і 3% у видобувній промисловості і сільському господарстві. Спостерігається тенденція збільшення закордонних інвестицій у сферу послуг і технологічно інтенсивне виробництво. Одночасно знижується їхня частка у видобувній промисловості, сільському господарстві і ресурсномісткому виробництві.
ТНК є, як правило, багатономенклатурними корпораціями, їхня діяльність досить диверсифікована. Кожна з 500 найбільших транснаціональних корпорацій США має в середньому підрозділи в 11 галузях, а найбільш могутні охоплюють по 30-50 галузей. У групі 100 ведучих промислових фірм Великобританії багатогалузевими є 96, у Німеччині - 78, у Франції - 84, в Італії - 90. Шведський автомобільний концерн "Вольво", наприклад, крім широко відомих в усьому світі автомобілів робить мотори для катерів, авіаційні двигуни. Ця корпорація нараховує більш 30 великих дочірніх компаній різного профілю у Швеції і кілька десятків за рубежем.
Багато інформації про рівень інтернаціоналізації можна почерпнути з досліджень, присвячених ранжируванню компаній. У закордонній печаті щорічно публікуються рейтинги найбільших компаній, складені в залежності від різних факторів. Досить представницьким є ранжирування компаній, відбиване в газеті "Financial Тімеs", журналах "Industry Week" і "Business Week". Так, рейтинги, випускаємі газетою "Financial Тімеs" (до речі, уже майже протягом двадцяти років), заслужено визнаються одними із самих повних. У цих рейтингах щорічно виділяється 500 лідерів світової економіки в залежності від розміру ринкової капіталізації, тобто вартості, отриманої як добуток числа випущених акцій компанією і їхньою ринковою ціною.
Основна частина ТНК зосереджена в розвинутих країнах: у США, країнах ЄС і Японії. Розподіл найбільших компаній по країнах відповідно до рейтингів "Financial Тімеs" і "Business Week" представлене в табл. 3.7.
Таблиця 3.7.
Розподіл найбільших компаній по країнах (питома вага до загальної кількості країн, що беруть участь у рейтингу, %)
Країна Рейтинг "BusinessWeek" Рейтинг "Financial Тімеs"
США 48,5 47,8
Японія 13,9 12,8
Великобританія 9,0 8,0
Франція 4,9 5,6
Німеччина 3,8 4,2
Канада 3,6 2,2
Італія 2,8 3,0
Швейцарія 2,0 2,2
Нідерланди 1,9 2,0
Австралія 1,6 1,6
Інші країни 8,0 10,6
У закордонних же рейтингах переважають компанії, зв'язані з електронікою, виробництвом комп'ютерів і програмного забезпечення, телекомунікаціями й Інтернет-бізнесом.
Сподіваючись на структурні зміни в нашій економіці в найближчому майбутньому, слід зазначити, що незважаючи на те, що українські компанії поки не претендують на світове лідерство, їх усе-таки стали помічати закордоном, хоча і не завжди це знаходить гідне відображення в рейтингах [3,9,6].
Висновок.
Ефективне становлення ринкових відносин в Україні багато в чому визначається формуванням сучасної стратегії розвитку підприємств. Адже кожна фірма на певному етапі своєї діяльності буде ставити перед собою мету: розширювати свою діяльність за межі вітчизняного ринку.
В ході курсової роботи я намагався розкрити основні напрямки по яких фірма може виходити на ринки інших країни та причини що спонукають компанії розширювати свою діяльність на міжнародні ринки.
В сучасних умова міжнародної торгівлі значну роль відіграють великі ТНК, що розпоряджаються активами які перевищують розмір національного доходу багатьох суверенних національних держав, а міжнародний характер операцій ставить їхній практично поза контролем будь-яких національних органів влади.
Транснаціональні корпорації в усе більшому ступені стають визначальним фактором для рішення долі тієї чи іншої країни в міжнародній системі економічних зв'язків. Активна виробнича, інвестиційна, торгова діяльність ТНК дозволяє їм виконувати функцію міжнародного регулятора виробництва і розподілу продукції.
Тому фірмам що намагаються зайняти позицію на міжнародному ринку треба ураховувати всі загрози та можливості ринку,і вчасно впроваджувати всі заходи по адаптації до ринку, щоб забезпечити ефективний розвиток фірми або запобігти банкрутству чи поглинанню іншою ТНК.
Якщо в найближчому часі в економіці України відбудуться структурні зміни можна сподіватись на те що й українські компанії можуть претендувати на світове лідерство.
Література
1. Белоусов А.С. Международный менеджмент. - К.: МАУП, 1999 - 348с.
2. Борманн Д., Вороніна Л., Федерманн Л. Менеджмент. Підприємницька діяльність у ринковій економіці. Гамбург: S+W, 1992 .
3. Боумэн К. Основы менеджмента./Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 175 с.
4. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 850с.
5. Завадський Й.С. Менеджмент: Management. - У 3т. - Т.1. - 3.вид., доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту. - 2001 - 542с.
6. Международный менеджмент - СПб: Питер, 2000 - 256с.: ИЛ - (серия "краткий курс")
7. Ноздрева Р.Б. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью. - М.: Инфра-М, 1999 - 432с.
8. РодченкоВ.В. Международный менеджмент: учебное пособие. - К.: МАУП, 2000 - 240с.
9. Владимиров И.Г.//Менеджмент в России и за рубежом №6/2001 (Источник: World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations (UNCTAD), New York and Geneva, 2001)
Таблиця
Основні напрямки зміни окремих елементів управління
[6]

 
 

Цікаве

Загрузка...