WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення - Курсова робота

Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення - Курсова робота

році - на 64,7 тис. грн. або на 19,7 %, що є позитивним в роботі підприємства. В структурі валового доходу закладу найбільшу питому вагу займають доходи від реалізації продукції та послуг харчування - більше ніж 70 %. Ця частина доходів за період з 2003 по 2004 рік аналізованого періоду трохи зростає. Так, в 2003 році питома вага доходів від реалізації складає 74,1 %, а в 2004 році - вже 74,3%, що говорить про збільшення обсягів реалізації та підвищення попиту на продукцію ТОВ "Плазма-Плюс".Проте в 2005 році спостерігається невелике зменшення даного показника на 0,4 %. Зростають також і доходи від надання додаткових послуг, таких як надання послуг офіціантів та кухарів для проведення бенкетів в інших підприємствах, установах, організаціях, продаж квітів та сувенірів. З кожним роком цей показник в структурі валового доходу зростає приблизно на 1,3 - 1,4 %. Частка позареалізаційних доходів в структурі валових доходів кафе "Плазма-Плюс" за 2003 - 2005 роки, а саме доходи від реалізації майна, що не потрібно підприємству (частина застарілого устаткування) трохи знизилась на 2,6 %.
Наступним кроком нашого аналізу буде характеристика динаміки і структури витрат, яка наведена в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5.
Динаміка і структура витрат виробництва та обігу ВАТ "Плазма-Плюс"за 2002-2004 рр., тис. грн.
Показник 2003
рік 2004 рік 2005 рік Відхилення,
(+) Темп росту, %
03-04
роки 04-05
роки 03-04 04-05
Амортизація основних засобів
26,91
29,35
41,92 2,44 12,57 109,1 142,8
Податок на майно 16,13 23,58 43,98 7,45 20,4 146,2 186,5
Процент за кредит 1,05 1,25 1,28 0,2 0,03 119,1 102,4
Інші операційні витрати
15,27
18,0
38,9 2,73 20,9 117,9 216,1
Транспортні 13,78 15,23 29,35 1,45 14,12 110,5 192,7
Витрати на оплату праці
30,08
39,13
54,83 9,05 15,7 130,0 140,1
Знос спецодягу, столової білизни
15,48
16,7
20,95 1,22 4,25 107,8 125,4
Електроенергія 17,25 18,1 27,65 0,85 9,55 104,9 152,8
Опалення і гаряча вода
10,33
14,05
23,95 3,72 9,9 136,0 170,5
Адміністративні витрати
16,38
18,6
29,83 2,22 11,23 113,5 160,4
Інші витрати:
15,43
25,55
49,4 10,12 23,85 165,5 193,3
Витрати на збут 35,21 42,56 75,36 7,35 32,8 120,8 177,1
Валові витрати, тис.грн
213,3
262,1
437,4 +48,8 +175,3 122,9 166,8
Провівши аналіз динаміки витрат кафе "Плазма-Плюс" видно, що за проаналізований період сума витрат зросла. Причому, якщо за період з 2003 по 2004 рік спостерігається помірне зростання витрат, то за наступний рік витрати по деяких показниках зросли майже вдвічі. Загалом за період з 2003 по 2005 рік валові витрати збільшилися на 224,1 тис. грн., що пов'язано не тільки зі збільшенням обсягів діяльності. Хоча, найбільш суттєво зросли витрати на збут - на 40,15 тис. грн.. На збільшення витрат вплинули такі фактори: збільшення обсягів товарообороту та обороту по ПВВ; збільшення амортизаційних відрахувань за рахунок збільшення вартості основних фондів; збільшення суми податку на майно; підвищення заробітної плати працівникам; підвищення транспортних тарифів, тарифів на електроенергію і опалення; інші фактори.
Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність даного підприємства ресторанного господарства можливо зробити висновки, що:
- товарооборот та дохід підприємства за досліджувальний період має тенденцію до збільшення.
- більшу частину у роздрібному товарообороту кафе займає реалізація страв власного виробництва, що свідчить про позитивні тенденції розвитку підприємства.
Негативні тенденції:
- зростання абсолютної суми витрат більш високими темпами, ніж товарообороту та валового доходу, що в свою чергу призвело до збитків;
- за аналізований період заклад отримав збитки на суму 59,1 тис. грн.
Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства ресторанного господарстваі і є основним показником ефективної роботи підприємства в умовах ринку. Фінансовий результат до оподаткування кафе "Плазма-Плюс" в 2004 році збільшився на 7,2 тис. грн., тобто більш ніж в 2 рази, в результаті чого підвищилась ефективність діяльності підприємства. Проте в 2005 році, в результаті надто швидко зростання витрат, заклад не отримав прибутку, а сума збитків становила 45.9 тис. грн. Таким чином, в 2005 році діяльність аналізованого підприємства нерентабельна. Не дивлячись на це, підприємство ще має резерв підвищення своєї рентабельності, відновлення прибутків на основі вмілого оперативного управління, удосконалення виробничо-торгівельної діяльності.
Достатня забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення об'ємів продукції та підвищення ефективності виробництва. Наприклад, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежить об'єм та своєчасність виконання роботи, ефективність використання обладнання, машин, механізмів, i як результат - об'єм виробництва продукції, її собівартість, прибуток i рядінших економічних показників. Отже, аналізуючи господарську діяльність підприємства доцільно буде розглянути ефективність використання його трудових ресурсів.
Проаналізуємо основні показники з праці в ТОВ "Плазма-Плюс" (табл. 2.6).
Таблиця 2.6.
Динаміка показників з праці ТОВ "Плазма-Плюс"
за 2003 - 2005 роки.
Показники
од. вимі- ру
2003
рік.
2004 рік.
2005 рік. Абсол. відхил., (+/-)
04-03 року 05-04 року
Середньоспискова чисельність
чол.
13
11
12
-2
+1
Фонд оплати праці тис.
грн.
30,08
39,13
54,83 +9,05 +15,7
Середньорічна заробітня платня
тис. грн.
2,31
3,56
4,57
+1,25
+1,01
Продуктивність праці тис. грн. /чол. 20,3 29,7 32,6 +9,4 +2,9
Працемісткість тис. грн. /чол. 0,05 0,03 0,03 -0,02 -
Фонд оплати праці в кафе за аналізований період збільшився майже в 2 рази, хоча чисельність працівників закладу зменшилась. Так, в 2004 році середньоспискова чисельність працівників зменшилась на дві особи і становила 11 чоловік. У 2005 році до підприємства було прийнято одного працівника, таким чином за період з 2003 по 2005 рік чисельність працівників підприємства зменшилась на одну особу. Фонд оплати праці за період з 2003 по 2004 рік зріс на 9,05 тис. грн., і склав 39,13 тис. грн.. Особливо помітне зростання фонду оплати праці спостерігається в 2005 році, в якому він зріс на 15,7 тис.грн., і склав 54,83 тис. грн.. Це пов'язано з тим, що в 2005 році керівництво збільшило суми тарифних ставок та посадових окладів працівників. Так, якщо середньорічна заробітня платня у 2003 році складала 2,31 тис. грн., то у 2005 році вона вже була вищою на 2,26 тис. грн., і складала 4,57 тис. грн.. Підвищення заробітної плати проводиться на основі підвищення продуктивності праці працівників. Так, в 2004 році вона зросла на 9,4 тис. грн../чол. в порівнянні з 2003 роком, а в 2005 році продуктивність праці працівників збільшилась на 2,9 тис. грн../чол., і склала 32,6 тис. грн../чол., порівняно з 29,7 тис. грн../чол. у 2004 році.
2.2. Оцінювання

 
 

Цікаве

Загрузка...