WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення - Курсова робота

Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення - Курсова робота

націнки 100%
3 Кількість місць 60 місць
4 Характеристика виробництва з повним виробничим циклом
5 Асортимент продукції широкий, 69 найменувань
6 Форма обслуговування обслуговування офіціантами
7 Види меню - меню з вільним вибором страв;
- банкетне меню.
8 Режим роботи тривалість робочого тижня:
7 днів на тиждень;
тривалість робочого дня:
з 10.00 до 24.00.
9 Контингент споживачів: службовці;
студенти та молодь;
бізнесмени;
10 Зона міста Святошинський р-н
11 Адреса м. Київ, вулиця Підлісна, 1А
12 Форма власності колективна.
13 Джерела постачання фірма ООО Громада (горільчані вироби); фірма "Шкарбан" (рибна гастрономія); фірма ООО "Антарес" (м'ясо птиці, свіжа риба); фірма ООО "Джерело" (м'ясна гастрономія);
СП "Смачного-Bon-Appetit" (мучні вироби);ООО "Малятко" (овочі, зелень);ООО"Слобода"(кондитерські вироби).
14 Склад приміщень:
- приміщення для споживачів;
- виробничі приміщення;
- складські приміщення.
Аванзал, туалетні кімнати, зал.
гарячий цех; м'ясо-рибний цех, приміщення для миття столового та кухоного посуду, сервізна.
охолоджувальні камери: м'ясо-рибна, молочно-жирова і гастрономії; неохолоджувальні: сипучих товарів.
Розпочнемо аналіз з дослідження динаміки основних економічних показників таких як: товарооборот, валові доходи, валові витрати та фінансові результати від звичайної діяльності.
Таблиця 2.2
Динаміка основних економічних показників діяльності ТОВ "Плазма-плюс" за 2003-2005 рр.
Показники
2003 рік
2004 рік
2005
рік Відхилення
(+/-) Темп росту, %
04р. від 03 року 05р. від 04 року 03-04 роки 04-05 роки
1. Валовий товарооборот, тис.грн
312,2
401,1
496,6 +88,9 +95,5 128,5 123,8
2. Валовий дохід, тис.грн
263,6
326,8
391,5
+63,2
+64,7 124,8 119,7
4. Валові витрати, тис.грн
213,3
262,1
437,4 +48,8 +175,3 122,9 166,8
6. Фін.результат до опод., тис.грн
8,6
18,8
-45,9 +10,2 -64,7 218,6 -244,1
7. Податок на при-буток, тис.грн
2,6
5,6
- +3 - 215,4 -
8. Фін. результат після опод.,тис.грн
6
13,2
-45,9 +7,2 -59,1 220,5 -347,7
Провівши аналіз динаміки основних економічних показників кафе "Плазма-Плюс" за 2003-2005 роки, ми бачимо, що товарооборот підприємства з кожним роком зростає. Так за період з 2003 по 2004 рік він збільшився на 88,9 тис. грн. і склав 401,1 тис. грн. , а за період з 2004 по 2005 рік - на 95,5 тис. грн., що склало 496,6 тис. грн.. Аналіз валового доходу підприємства також показав тенденцію до постійного збільшення. У 2003 році дохід кафе складав 263,6 тис. грн.., а в 2004 році - вже 326,8 тис. грн.. У 2005 році дохід збільшився ще на 64,7 тис. грн.. і склав 391,5 тис. грн.. Збільшення доходу протягом 2003-2004 років призвело до зростання прибутку підприємства. Так, якщо у 2003 році прибуток ТОВ "Плазма-Плюс" до оподаткування складав 8,6 тис. грн., то в 2004 році він зріс на 10,2 тис. грн. і склав 18,8 тис. грн.. Сума податку на прибуток у 2003 році склала 2,6 тис. грн.. Отже, фінансовий результат підприємства після оподаткування становив 6 тис. грн.. Зі збільшенням у 2004 році прибутку відповідно зріс і податок на нього і склав 5,6 тис. грн., а сума фінансового результату після оподаткування склала 13,2 тис. грн.. Проте зросли також за цей період і витрати, причому протягом 2004-2005 років витрати зростали більш високими темпами, ніж товарооборот та валовий дохід. В результаті цього в 2005 році кафе "Плазма-Плюс" не отримало прибутку, а сума збитків становила 45,9 тис. грн. Розмір витрат підприємства у 2003 році складав 213,3 тис. грн., у 2004 році цей показник збільшився на 48,8 тис. грн., а в 2005 році витрати зросли ще на 175,3 тис. грн. і склали 437,4 тис. грн., що й призвело до збитків.
Наступним кроком у аналізі фінансового стану кафе "Плазма-Плюс" є аналіз динаміки складу товарообороту підприємства, що представлений у таблиці 2.3.
Таблиця 2.3.
Динаміка складу товарообороту кафе "Плазма-плюс" за 2003-2005 роки.

Показники од. ви-міру
2003 рік
2004 рік
2005
рік Відхилення
(+/-) Темп росту, %
04-03 року 05-04 року 03-04 роки 04-05 роки
1 Валовий товарооб. тис. грн.
312,2
401,1
496,6 +88,9 +95,5 128,5 123,8
2 Роздрібн. Товароооб. в т.ч.: тис. грн.
312,2
401,1
496,6
+88.9
+95,45
128,5
123,8
2.1 Товарооб. по ПВВ; тис. грн. 268,9 346,7 453,6 +77,8 +106,9 128,9 130,8
2.2
Товарооб. по КТ; тис. грн. 43,3
54,4
43
+11,1 -11,4
125,6
79,0
2.3 Питома вага ПВВ у загальному
товарооб.; %
86,1
86,4
91,4
0,3
5
-
-
2.4 Питома вага КТ у загальному товарооб.; %
13,9
13,6
8,6
- 0,3
- 5
-
-
Як видно з даних таблиці 2.3. у кафе "Плазма-Плюс" спостерігається стійка тенденція до зростання валового товарообороту. Так, за період з 2003 по 2004 рік він збільшився на 88,9 тис. грн. або на 28,5%, а за період з 2004 по 2005 рік - на 95,5 тис. грн. або на 23,8%. Це відбулося в основному за рахунок збільшення товарообороту по продукції власного виробництва (ПВВ). Так, за період з 2003 по 2004 рік товарооборот по ПВВ зріс на 77,8 тис. грн. і склав 346,7 тис. грн., а за період з 2004 року по 2005 товарооборот по ПВВ зріс ще на 106,9 тис. грн. і становив 453,6 тис. грн.. Що стосуєтьсятоварообороту по купівельних товарах (КТ), то протягом 2003-2004 років тут також спостерігається тенденція до збільшення. У 2004 році товарооборот по КТ зріс на 11,1 тис. грн. і склав 54,4 тис. грн.. Але вже пртягом наступного року спостерігається його зменшення. Так, за наступний рік він знизився на 11,4 тис. грн. і становив лише 43 тис. грн. Також і питома вага обороту по ПВВ у валовому товарообороті за аналізований період суттєво зростає. Якщо у 2003 році питома вага обороту по ПВВ складала 86,1 %, а на оборот по КТ припадало 13,9 %, в 2004 році обороти по ПВВ у валовому товарообороті збільшились на 0,3 %, то вже в 2005 році на товарооборот по ПВВ припадало 91,4 % від загального товарообороту.
Розглянемо динаміку та структуру доходу ТОВ "Плазма-Плюс" за 2003 -2005 роки. Даний аналіз приведено у таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Динаміка та структура валового доходу ВАТ "Плазма-плюс"за 2002-2004 роки.
Показники 2003рік 2004рік 2005рік Абс. відхил., +/- Темп росту, % Структура, %
04-03 05-04 04-03 05-04 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Валовий до-хід,тис. грн в т.ч.:
263,6
326,8
391,5
+63,2
+64,7 124,8 119,7
100
100
100
- доходи від реалізації продукції, тис.грн.
195,2
242,7
289,2 47,5 46,5 124,3 119,2 74,1 74,3 73,9
- доходи від надання додаткових послуг, тис.грн.
26,6
37,2
50,1 10,6 12,9 139,8 134,7 10,1 11,4 12,8
позареаліза-ційні доходи, тис.грн.
41,8
46,9
52,2 5,1 5,3 112,2 111,3 15,9 14,4 13,3
З таблиці 2.4. видно, що валовий доход ТОВ "Плазма-Плюс" на протязі 2003 - 2005 років постійно збільшується: в 2004 році - на 63,2 тис. грн. або на 24,8 % в порівнянні з 2003 роком, в 2005

 
 

Цікаве

Загрузка...