WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення - Курсова робота

Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення - Курсова робота

"Плазма-Плюс" має регулярно контролюватися якість продукції та наданих послуг, використовуючи порівняльне вивчення діяльності конкурентів, вивчення складу споживачів, системи скарг та пропозицій. Так як відношення споживачів до підприємства у багатому залежить від настрою персоналу, пропонується розробити системи підтримки та винагороди персоналу за високу якість обслуговування.
Отже, для збільшення ефективності діяльності кафе "Плазма-Плюс" та для відновлення його рентабельності запропоновані наступні напрямки:
" Розширення асортименту конкурентоспроможної продукції в меню;
" Відкриття структурного підрозділу кафе - бару "Вітамінний";
" Збільшення додаткових послуг закладу;
" Застосування стратегії диференціації;
" Мінімізація витрат;
" Проведення гнучкої цінової політики (впровадження системи знижок);
" Підвищення культури обслуговування та постійний контроль якості;
" Аналіз потенційних постачальників та підбір найбільш привабливих пропозицій, з метою придбання сировини за більш вигідними цінами;
" Розробка рекламної компанії.
Передбачається, що запропоновані заходи дозволять залучити більшу кількість клієнтів, підвищити популярність послуг кафе серед споживачів і, таким чином, підняти імідж закладу та його конкурентоспроможність. А також, уникнути зростання витрат, збільшити дохід закладу, що зробить діяльність підприємства рентабельною.
Висновки та пропозиції
У представленій курсовій роботі розглядається організація управління господарською діяльністю підприємств на прикладі конкретного закладу ресторанного господарства ТОВ "Плазма-Плюс". В даній роботі ми визначили певні позитивні та негативні тенденції розвитку закладів ресторанного господарства та можливі шляхи удосконалення їх діяльності. За результатами проведеного дослідження сформовані наступні висновки.
У першому розділі ми розглянули науково-теоретичні засади управління господарською діяльністю підприємств, з"ясували сутність системи управління та різноманітні показники і методи оцінювання результатів господарської діяльності підприємств. Визначили, що для будь-якого підприємства ресторанного господарства , що функціонує в умовах ринку, головною проблемою є підвищення ефективності господарської діяльності. В залежності від внутрішніх резервів закладу та кон'юнктури зовнішніх умов функціонування, дана проблема вирішується різними підприємствами ресторанного господарства по різному, але в основі лежить працемістка робота управлінського персоналу по створенню та реалізації конкурентних переваг. Процеси трансформації економіки України висунули нові вимоги до управління закладами ресторанного господарства та організації їх господарської діяльності, що обумовило створення нових підходів у вивченні умов, які направлені на удосконалення системи управління підприємств ресторанного господарства в цілому та ТОВ "Плазма-Плюс" зокрема.
Системний підхід орієнтує на вивчення системи управління в цілому та дослідження складових її компонентів: цілей, функцій, організаційної структури, кадрів, технічних засобів управління, інформації, методів управління людьми, технології управління, управлінських рішень; на виявлення різних типів зв"язків цих компонентів між собою та зовнішнім середовищем і зведення їх в єдине ціле. Здатність організації реагувати і справлятися з цими змінами внутрішнього та зовнішнього середовища є однією з найбільш важливих складових її успіху.
Метою другого розділу було дослідження ефективності функціонуванняпідприємства ресторанного господарства - ТОВ "Плазма-Плюс". Провівши аналіз діяльності даного кафе ми визначили ряд позитивних та негативних чинників, що впливають на його функціонування. В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що в цілому ТОВ "Плазма-Плюс" ефективно використовує свій виробничий потенціал і зростає обсяг товарообігу, частка обороту по ПВВ, валові доходи підприємства, продуктивність праці його працівників та їх заробітна плата. Діяльність ТОВ "Плазма-Плюс" за 2003 та 2004 рік можна охарактеризувати як ефективну - підприємство здійснює ефективну, рентабельну (хоча й не високорентабельну) діяльність проте в 2005 році за рахунок значного підвищення витрат - на 175,3 тис. грн., підприємство не отримало прибутку, тобто перетворилось на збиткове. Не дивлячись на це, підприємство має ще резерви підвищення своєї рентабельності, відновлення прибутковості на основі вмілого оперативного управління, удосконалення діяльності ресторану. Можливі варіанти вдосконалення діяльності досліджуваного підприємства, підвищення ефективності його функціонування та шляхи отримання прибутку з мінімальними ватратами розглядались нами в розділі третьому даної курсової роботи. Проаналізувавши діяльність підприємства, ми визначили, що для збільшення ефективності його діяльності та для відновлення рентабельності кафе доцільно буде запропонувати наступні напрямки: розширення асортименту конкурентоспроможної продукції в меню закладу, а саме збільшення асортименту гарячих напоїв та поповнення асортименту різноманітними десертами; відкриття структурного підрозділу кафе - бару "Вітамінний"; розробка рекламної компанії; збільшення додаткових послуг закладу; мінімізація витрат; проведення гнучкої цінової політики (впровадження системи знижок); підвищення культури обслуговування та постійний контроль якості; аналіз потенційних постачальників та підбір найбільш привабливих пропозицій, з метою придбання сировини за більш вигідними цінами.
Список використаних джерел
1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. -2003.- №18, 19, 20, 21, 22.
2. ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення і словник.
3. ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація.
4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту.-Київ, Академвидав, 2003.
5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія экономического анализа. Москва, "Финансы и статистика", 2002.
6. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. -
М.: Аспект-Пресс, 1995. - 382 с.
7. Веснин Р.В. Основы менеджмента. - М.: Триада Лтд., 1996.
8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд. - М.: Банки и
биржи: ЮНИТИ, 1997. - 336 с.
9. Глухов В.В. Основы менеджмента. - СПб.: Спец. лит-ра, 1995. -326с.
10. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. Минск,
2000.
11. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. - Мнинск:
БГЭУ, 1999.-644с.
12. Блехман В. Экономика фирмы. Учебное пособие. - СПб. - Изд-во Михайлова, 1999.
13. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002.
14. Горфиннель В.Я. и др. Экономика предприятия. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000.
15. Економіка виробничого підприємства. Навчальний посібник. / За редакцією Й.М. Петровича. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002.
16. Економіка підприємства. Навчальний посібник. / За редакцією А.В. Шегди. - К.: Знання-Пресс, 2001. - 335 с.
17. Єфимова О.П. "Экономика общественного питания" / Под ред. Н.И. Кабушкина. - Минск: 000 "Новое знание", 2000.
18. Кравченко Л.И. Экономический анализ в общественном питании. - Мінськ: Вища шк., 1999.
19. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М., Економіка торго-вельного підприємства. - К. 1999.
20. П?ятницька

 
 

Цікаве

Загрузка...