WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення - Курсова робота

Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення.
Зміст
Вступ……………………………………………………….…………………………3
Розділ 1. Науково-теоретичні засади управління господарською діяльністю підприємств ресторанного господарства...............................................................5
1.1 Система управління підприємством: сутність та ключові складові..................5
1.2 Показники та методи оцінювання результатів господарської діяльності підприємства ...............................................................................................................11
Розділ 2. Дослідження ефективності управління господарською діяльністю кафе "Плазма-Плюс", м.Київ.................................................................................17
2.1 Аналіз результатів господарської діяльності підприємства ............................17
2.2 Оцінювання впливу різних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на управління господарською діяльністю підприємства........................................28
Розділ 3. Вдосконалення управління господарською діяльністю кафе "Плазма-Плюс".........................................................................................................35
3.1 Визначення основних недоліків управління господарською діяльністю підприємства та підходів щодо їх подолання..........................................................35
3.2 Етапи та прогнозне оцінювання впровадження підходів щодо удосконалення управління господарською діяльністю у кафе "Плазма-Плюс"............................40
Висновки та пропозиції.............................................................................................46
Список використаних джерел...................................................................................48
Додатки …..................................................................................................................50
Вступ.
Актуальність роботи. Перебудова системи управління національною економікою створила якісно нові умови функціонування підприємств ресторанного господарства, що потребує реформування системи управління, підвищення ефективності діяльності закладів ресторанного господарства в нових умовах. На сьогодні значно сповільнились темпи зростання обсягів господарської діяльності підприємств харчування, нижчою стала ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів, повільно впроваджуються досягнення науково-технічного прогресу. Та завжди необхідно прагнути підвищення економічних показників і соціальної ефективності. Для цього необхідно вдосконалити роботу підприємства ресторанноого господарства за такими показниками:
" вдосконалення системи обслуговування;
" вдосконалення виробничої системи;
" впровадження нових технологій управління
" вдосконалення системи якості ;
" підвищення конкурентоспроможності закладу.
Це забезпечить підприємству ресторанного господарства стабільність в умовах ринкової економіки, підвищення соціально-економічних показників.
Ресторанне господарство виконує три функції: виробництво готової продукції, реалізацію і організацію споживання. Стан та перспективи розвитку закладів ресторанного господарства залежать від умов оточуючого середовища: кон'юнктури макро і мікрофакторів. Тому, щоб "вижити в сучасних умовах" підприємства повинні підвищувати свою конкурентоспроможність і фінансову стійкість шляхом розширення кола своїх послуг, підвищення їх якості, вдосконалення організації системи управління, організації та обслуговування.
Теоретичною та методологічною основою є праці вітчизняних та закордонних вчених: П'ятницької Н.О., П'ятницької Г.Т, Андрійчука В.Г., Валуєва С.А., Войчака А.В., Галушка З.І., Карсекіна В.І., Лафта Д.К., Макаренка М.В., Беляєва М.І. тощо з питань управління закладами ресторанного господарства, конкурентоспроможності, нормативні документи, аналітичні узагальнення, що характеризують стан розвитку закладів ресторанного господарства в місті Києві.
Мета і завдання дослідження. Метою є дослідження ефективності управління господарською діяльністю ТОВ "Плазма-Плюс", м.Київ та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності його діяльності.
Відповідно до мети в курсовій роботі вирішені наступні завдання:
- визначено сутність системи управління підприємством, основні концептуальні підходи до її формування у ресторанному господарстві;
- розглянуто показники та методи оцінювання результатів господарської діяльності підприємства;
- досліджено ефективність управління господарською діяльністю ТОВ "Плазма-Плюс", м.Київ
- проведено аналіз результатів господарської діяльності кафе "Плазма-Плюс" , м.Київ
-здійснено оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища закладу ресторанного господарства
- визначені основні недоліки та обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення управління господарською діяльністю ТОВ "Плазма-Плюс", м.Київ
Об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є підприємство ресторанного господарства ТОВ "Плазма-Плюс".Предметом курсової роботи є дослідження ефективності управління господарською діяльністю даного підприємства.
Розділ1. Науково-теоретичні засади управління господарською діяльністю підприємств ресторанного господарства
1.1 Система управління підприємством: сутність та ключові складові
Поняття "менеджмент" має широке тлумачення у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Менеджмент - це управління в умовах ринку, ринкової економіки, що означає:
" орієнтацію фірми на попит і потреби ринку, на запити конкретних споживачів і організацію виробництва тих видів продукції, що користуються попитом і можуть принести фірмі намічуваний прибуток;
" постійне прагнення до підвищення ефективності виробництва: з меншими витратами, одержання оптимальних результатів;
" господарська самостійність, що забезпечує волю прийняття рішень тим, хто несе відповідальність за кінцеві результати діяльності фірми або її підрозділів;
" постійне коректування цілей і програм у залежності від стану ринку;
" кінцевий результат діяльності фірми або її господарчо самостійних підрозділів виявляється на ринку в процесі обміну;
" необхідність використання сучасної інформаційної бази з комп'ютерною технікою для різноманітних розрахунків при прийнятті обґрунтованих і оптимальних рішень [4, c.17].
Система управління підприємством - це принципи та механізми прийняття рішень, проходження інформації, планування, а також системи мотивації та матеріального стимулювання. Стандартна система управління включає: опис діяльності, що необхідна для реалізації політики підприємства, у вигляді процесів; опис послідовності та взаємодії цих процесів; організаційну структуру, розподіл повноважень та відповідальності у системі; методики та методи здійснення процесів; опис ресурсів, щонеобхідні для адекватної реалізації процесів; встановлення критеріїв та методів, що будуть необхідними для моніторингу процесів; встановлення інформаційних каналів, що необхідні для моніторингу прцесів. Таким чином, виходячи з сучасних підходів до управління, діяльність підприємства моделюється як сукупність процесів, кожний з яких знаходиться під

 
 

Цікаве

Загрузка...