WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Моделі процесу прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві (на прикладі хлібокомбінату) - Курсова робота

Моделі процесу прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві (на прикладі хлібокомбінату) - Курсова робота

-К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2001;
6. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посіб._ К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001;
7. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999;
8. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. -Львів: Центр Європи,1995.
9. Кузьмін О.Є. Формування органів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Регіональна економіка. - 1997;
10. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. Навч. посіб., Львів 2002;
11. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р., ВВР.№14;
12. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991р. №24;
13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. с англ.. - М.: Дело, 1992;
14. Практична психологія менеджменту: Як зробити кар'єру. Як будувати організацію: науково практичний посібник.-К.: Україна, 1994.-399с.
15. Мартиненко Н.М. Менеджмент фірми, 1995.
16. Немцов В. Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій 2000.
17. Піддубна Л.П. ,Менеджмент 2000.
18. Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент 2002.
Додатки
Додаток 1
Виробнича програма АТ "Коломийський хлібокомбінат "
Показники Один.
Вимір. 2005 рік 2006 рік 2006 в %
до 2005 р.
1. Обсяг продукції в діючих Тис. грн. 22472 25002 111.2
цінах (без ПДВ)
2. Обсяг продукції в
Порівняльних цінах (без Тис. грн. 21528 24162 104.7
ПДВ) на 1.01.05р.
3. Виробництво основних видів:
o хлібобулочних виробів Тон 14189 14220 100.2
o кондитерських виробів Тон 1440 1814 128.3
4. Темп росту в груповому
Асортименті:
4.1. Хлібобулочних виробів: Тон 14189 14220 100.2
o булочні та здобні вироби Тон 11765 10755 91.4
0,5 кг і менше
o булочні та здобні вироби Тон 426 454 106.6
0,3 кг і менше
o булочні та здобні вироби Тон 290 294 101.4
0,2 кг і менше
o бубликові вироби Тон 1530 868 56.7
здобні вироби Тон 406 121 в 3,3 рази
o дієтичні вироби Тон 135 116 86,0
5. Кондитерські вироби : тон 1848 1440 128,3
o торти і тістечка тон 1758 1404 125,2
o кекси тон 76 27 в 2,8 рази
o східні солодощі тон 1 2 50,0
o печиво тон 13 7 185,7
6. Конд. вироби в розфасовці тон 1761 1411 124,8
Загальний обсяг продукції збільшився, але зменшився обсяг виробництва булочних та здобних виробів вагою 0,5 кг і менше, це сталося за рахунок зупинення печей №1 та №2 на ремонт. Зменшення виробітку бубликових виробів сталося з причин зниження купівельної спроможності населення.
Додаток 2
Виконання плану з асортименту за 2006 рік
Вид виробів
Вартість
продукції,
тис. грн. Виконання
плану Зараховано
планом Відносне
Відхилення
План Факт % %
1. Хлібобулочні 12100 13129,3 118,2 11534,5 95,3
вироби, всього
o хліб житньо -обдир. - 220,7 - - -
o хліб пшенич. з бор. 2г - 1067,4 - - -
o хліб пшен. з бор. в/г 5 5,9 14,0 0,7 14,0
o булочні вир. З бор. 1г 120 181,4 240,8 120 100,0
o булочні вир. З бор.в/г 8780 8937,7 112,8 8780 100,0
o бублики 2243 1639,2
127,6 2243 100,0
o здобні вироби 201 817,3 359,3 201 100,0
2.Кондитерські вироби 5391 11847,7 151,1 5348,6 99,2
o торти і тістечка 5962 11522,6 152,6 5269 100,0
o кекси 59 280,9 146,9 59 100,0
o східні солодощі 13 6,1 46,2 6 46,2
o печиво 50 38,2 29,2 14,6 29,2
3.Сухарі паніровочні 8 25,3 253,0 8 100,0
Всього 17499 25002,3 128,4 16891,1 96,5
Як видно з таблиці, в 2005 році план з асортименту продукції не довиконано на 3,5 % при загальному виконанні плану по обсягам виробництва на 128,4 % за рахунок недовиконання плану по:
o хлібобулочним виробам на 4,7 %,
o кондитерським виробам на 0,8 %.
Додаток 3
Ефективність використання сировини і матеріальних ресурсів
Показники
Один. вим.
2005 рік
2006 рік Відносне
відхилення, %
1. Товарна продукція в пор. цінах тис. грн. 24162 21528 112,1
2. Вартість борошна тис. грн. 5464,6 5455,1 100,1
3. Вартість іншої сировини і
матеріалів тис. грн.
7410,2 4480
165,4
.
4. Вартість паливно-
енергетичних ресурсів тис. грн.
965,8 803,3
120,2
.
5. Матеріальні затрати тис. грн. 14024,0 10738,4 1305,5
6.Вартість зворотних відходів тис. грн. -0,8 -0,8 ---
7.Вартість чистих матеріальних
ресурсів тис. грн.
140232 10737,6
130,5
8. Фондомісткість грн./грн. 0,623 0,499 80,1
9. Фондовіддача грн./грн. 1,606 2,005 124,8
Як видно з наведених даних, в 2006 році в порівнянні з 2005 роком фондомісткість продукції зменшилась за рахунок значного зменшення вартості іншої сировини і матеріалів при менш значному зростанні вартості борошна і паливно-енергетичних ресурсів, що вплинуло на загальне зниження вартості матеріальних . ресурсів. Як наслідок, спостерігається зростання фондовіддачі продукції. Це свідчить про те, що в 2005 році сировина і матеріальні ресурси використовувались ефективніше.
Додаток 4
Використання прибутку
Показники
2005 рік 2006 рік Відхилення
тис.
грн. питома
вага, % тис.
грн. питома
вага, % абсолют
не, (+/-) питомої
ваги, %
1. Балансовий 4184,0 100,0 4002,2 100,0 -181,6 -
прибуток
Використання
прибутку:
2. Платежі до 1006,8 24,1 969,8 24,2 -37 +0,1
бюджету
в т. ч. Податок на 841,3 20,1 901,1 22,5 +59,8 +2,4
прибуток
3.Відрахування в резервний фонд
3. рез. 159,0 3,8 151,6 3,78 -7,4 -0,02
4. Використано на:
o виробничий розвиток 953,7 22,8 1003,1 25,0 +49,4 +2,2
o соціальний розвиток 293,0 7,0 204,7 5,11 -88,4 -1,89
o заохочування 1152,5 27,5 1203,2 30,06 +50,7 +2,57
o дивіденди 127,1 3,0 60,7 1,51 -66,4 -1,49
o інші цілі 174,0 4,2 409,3 10,22 +235,3 +6,02
В 2006 році відбулися наступні зміни в структурі використання прибутку: збільшилась питома вага платежів до бюджету на 0,1%, зменшилась питома вага відрахувань в резервний фонд на 0,02%, на соціальний розвиток - на 1,89%, на інші цілі - на 6,02%; збільшилась питома вага використаного прибутку на виробничий розвиток на 2,2%, на заохочування - на 2,56%. Крім того частину прибутку було використано на дивіденди, що є позитивним фактором в ринкових умовах.
Додаток 5
Аналіз рентабельності продукції
Показники Один.
вим. 2005 рік 2006 рік Абсолютне
відхилення, (+/-)
1. Обсяг реалізованої продукції тис. грн. 22472 25002 +2530
2. Повна собівартість продукції тис грн. 18577 21383,8 +2806,2
3. Прибуток від реалізації продукції тис. грн. 3895 3618,2 -2768
4. Рентабельність продукції % 20,96 16,9 -4,06
Зменшення рентабельності продукції на 4,06% сталося за рахунок зменшення прибутку на 276,8 тис. грн. при збільшенні собівартості на 2806,2 тис. грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...