WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Моделі процесу прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві (на прикладі хлібокомбінату) - Курсова робота

Моделі процесу прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві (на прикладі хлібокомбінату) - Курсова робота

роботи;
ў розширювати соціальні гарантії й оплату праці за рахунок зароблених колективом коштів.
Заходи щодо вдосконалення методів прийняття управлінських рішень
Таблиця 1
Назва заходів Методи здійснення заходів Цілі, що досягаються Показники ефективності, щохарактеризують результат
Удосконалення принципів та методів управління Здійснюється оптимізація співвідношення між централізацією та децентралізацією в управлінні Посилюється програмно-цільове управління підприємства на основі досягнень науково-технічного прогресу і впровадження великомасштабних проектів
Здійснюється активізація ефективності взаємодії між підрозділами;
Розроблення системи економічних важелів Застосування планування й прогнозування, що ґрунтуються на використанні довгострокової економічної політики; Надання пріоритетного значення економічному аналізу діяльності на основі удосконалювання обліку і звітності на базі всебічного застосування електронно-обчислювальної техніки; вироблення ефективної політики в сфері трудових відносин
Пошук способів впливу на об'єкт управління Поліпшення взаємодії між підрозділами; виділення в самостійні господарські підрозділи програмно-цільових проектних груп чи створення на їхній базі нових підрозділів;
Оптимальний розподіл повноважень і відповідальності; реорганізація внутрішніх структур; Створення в апараті управління все більшого числа проміжних управлінських ланок - спеціалізованих підрозділів..
Єдність колективних інтересів Розроблення чітких планових показників, форм і систем оплати праці
Забезпечення єдності особистих і колективних інтересів
Удосконалення виробничого процесу
Використання адміністративних методів управління для здійснення організаційних змін на хлібокомбінаті Організаційно-розпорядчі дії керівництва хлібокомбінату та методи відбору персоналу Створення служби маркетингу, підвищення гнучкості поведінки хлібокомбінату на ринку Підвищення продуктивності праці, розширення сфер діяльності. Збільшення обсягів реалізації хлібобулочних виробів
Формування психологічного клімату, який сприяє згуртованості та активності працівників хлібокомбінату Анкетування, моніторинг психологічного стану працівників.
Формування принципів відносин між керівниками та підлеглими, зміна стилю керівництва Налагодження взаєморозуміння між працівниками підприємства, формування позитивної організаційної культури, підвищення зацікавленості працівників у реалізації стратегії підприємства Підвищення результативності роботи працівників хлібокомбінату, зміцнення конкурентних позицій підприємства
Методи управління на підприємстві АТ "Коломийський хлібокомбінат" ґрунтуються на дії законів і закономірностей управління, які одночасно враховують науково-технічний рівень розвитку виробництва і рівень розвитку відносин управління.
Методи менеджменту на підприємстві АТ " Коломийський хлібокомбінат " настільки ж різноманітні, як і інтереси людей, характер їхньої роботи. У них у конкретній формі, адаптованій до реальних ситуацій бізнесу, виражається сутність його принципів. Мета методів - забезпечення гармонії, органічного поєднання індивідуальних, колективних і суспільних інтересів.
Наприклад, методи менеджменту на підприємстві АТ " Коломийський хлібокомбінат" орієнтовані насамперед на високу продуктивність і ефективність діяльності персоналу, на злагоджену роботу підрозділів установи, на чітку організацію різноманітної діяльності установи й управління нею на рівні світових стандартів.
Висновок
У роботі була розглянута класифікація рішень за різними
класифікаційними ознаками. За цими ознаками рішення поділяються на
традиційні - нетипові, стратегічні - тактичні - операційні, глобальні -
локальні, довгострокові - короткострокові, формалізовані - неформалізовані
та ін.
В залежності від типу проблеми обирається відповідна технологія прийняття управлінських рішень. Серед найчастіше застосовуваних технологія "Управління за результатами", "Управління шляхом постійних перевірок та вказівок", "Управління в виняткових випадках", "Управління на базі штучного інтелекту", "Управління на базі активізації діяльності персоналу".
Запрограмовані рішення, типові для ситуацій, які повторюються, приймаються з дотриманням конкретної послідовності етапів. Нові або складні ситуації вимагають незапрограмованих рішень, у цьому випадку керівник сам обирає процедуру прийняття рішень.
Існує багато методів обробки та реалізації управлінських рішень, найбільш відомі з них були розглянуті в роботі : аналітичні, статистичні, метод сценаріїв, дерево рішень, евристичні, експертні, методи математичного програмування. В залежності в ступеня повторюваності проблеми, її складності, досвіду керівника та підлеглих обирається оптимальний для вирішення цієї проблеми метод.
Необхідність прийняття рішень пояснюється свідомим і цілеспрямованим характером людської діяльності, виникає на всіх етапах процесу керування і складає частину будь-якої функції менеджменту.
Прийняття рішень (управлінських) в організаціях має ряд відмінностей від вибору окремої людини, тому що є не індивідуальним, а груповим процесом.
Комплексний характер проблем сучасного менеджменту вимагає комплексного, усебічного їхнього аналізу, тобто участі групи менеджерів і фахівців, що призводить до розширення колегіальних форм прийняття рішень.
На прикладі АТ "Коломийський хлібокомбінат" було показано, що незважаючи на те, що менеджмент ще не настільки розвинутий в нашій країні, щоб застосовувати всі описані технології, моделі та методи свідомо, досвід керівників дозволяє застосовувати теорію менеджменту несвідомо . Кінцевий результат був досягнутий, але більш складним шляхом, ніж за умов свідомого застосування описаних методів, моделей та технологій.
Прийняття рішень є найважливішою справою в роботі менеджера. Тому вчитися приймати рішення потрібно ще в процесі навчання, а не тоді, коли від керівника вже залежить доля підприємства. Тому зараз можна вчитися не тільки на власних помилках, але і на досвіді інших людей і організацій. Приймаючи рішення, потрібно усвідомлювати, що керівник розпоряджається не тільки своєю долею, але і долями працюючих на нього людей.
Історія знає багато випадків, коли ухвалення відповідального рішення в критичний момент рятувало фірму від руйнування. Але з іншого боку, ухвалення невірного рішення може мати жахливі наслідки.
Список використаної літератури
1. Андрушкін Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. - Тернопіль: Лілея, 1997 ;
2. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: навч. посібник, Київ ЦУЛ, 2003;
3. Герчиков И.Н Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 1995;
4. Економіка та менеджмент: Навч. посібник/ Під редакцією О.Є.Кузьміна. - Львів: Державний університет "Львівська політехніка";
5. Іванова І.В. Менеджер - професійний керівник: Навч. посіб.

 
 

Цікаве

Загрузка...