WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Моделі процесу прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві (на прикладі хлібокомбінату) - Курсова робота

Моделі процесу прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві (на прикладі хлібокомбінату) - Курсова робота

прибутку , прибутковість, рівень якості, частка ринку, рівень зайнятості, термін реалізації і т.п.
В практиці на підприємстві(АТ "Коломия - хліб") все частіше зустрічаються складні ситуації і проблеми, рішення яких вимагає всебічного, комплексного аналізу, тобто участі групи менеджерів і фахівців. Тому на даному підприємстві проводиться активна робота по залученню передових менеджерів, а також здійснюється якісне планування діяльності підприємств і передбачення можливих проблемних ситуацій в його функціонуванні.
1.4. Моделі управлінських рішень
Вміння приймати рішення необхідно для реалізації управлінських функцій, тому процес прийняття рішень є основою теорії управління. Як наука, цей напрямок зародився в Англії, під час Другої світової війни, коли група вчених мала вирішити складну військову проблему - проблему оптимального розміщення різних підрозділів цивільної оборони і вогневих позицій своєї армії. У 50-х роках ця теорія була модернізована, і застосовувалась для рішення проблем цивільної промисловості.
її відмінними рисами є :
1. Використання наукового методу, тобто спостереження, формулювання гіпотези, підтвердження вірогідності гіпотези.
2. Системна орієнтація.
3. Використання різних моделей.
Процес моделювання часто використовується для вирішення складних проблем в управлінні, тому що дозволяє уникнути значних труднощів і витрат при проведенні експериментів у реальному житті. Основою моделювання є необхідність відносного спрощення реальної життєвої ситуації або події, разом з тим це спрощення не повинне порушувати основних закономірностей функціонування досліджуваної системи.
Типи моделей: фізична, аналогова (організаційна схема, графік), математична (використання символів для опису дії або об'єктів).
Процес побудови моделей складається з декількох етапів: постановка задачі; побудова моделі; перевірка моделі на вірогідність опису даного процесу, об'єкта або явища; застосування моделі; відновлення моделі в процесі дослідження або реалізації.
Ефективність моделі може бути знижена за рахунок ряду потенційних погрішностей, до яких можна віднести недостовірні вихідні допущення, інформаційні обмеження, нерозуміння моделі самими користувачами, надмірна вартість створення моделі і т.п.
Часто при моделюванні застосовується теорія ігор. Вона спочатку розроблялася військовими, щоб врахувати можливі дії супротивника. У бізнесі вона застосовується при моделюванні поводження конкурента, особливо часто в зв'язку з проблемами зміни цінової політики.
Модель теорії черг (модель оптимального обслуговування). Ця модель використовується для визначення оптимального числа каналів обслуговування стосовно потреб у цих каналах.
Модель керування запасами. Ця модель часто використовується для оптимізації часу виконання замовлень, а також для визначення необхідних ресурсів і площ для збереження тієї або іншої продукції. Ціль цієї моделі звести до мінімуму негативні наслідки при нагромадженні або дефіциті тих або інших запасів продукції або ресурсів.
Модель лінійного програмування. Ця модель застосовується для визначення оптимального розподілу дефіцитних ресурсів при наявності конкуруючих між собою потреб.
Імітаційне моделювання. Часто застосовується в ситуаціях занадто складних для використання математичних методів (маркетолог може створити модель модифікації купівельних потреб у зв'язку зі зміною цін товарів на ринку, і їхнього дизайну).
На підприємстві АТ "Коломийський хлібокомбінат" моделювання впливає на прийняття управлінських рішень , визначає оптимальне число каналів обслуговування, забезпечує оптимальний спосіб розподілу ресурсів за наявності конкретних потреб, забезпечує наявність певної кількості замовлень та обсягу готової продукції на складі . Тому тут частково і найбільш характерно помітні такі моделі, як модель керування запасами та модель лінійного керування.
2. Характеристика об'єкта дослідження
2.1 Загальна характеристика АТ "Коломийський хлібокомбінат"
Об'єктом дослідження обрано акціонерне товариство "Коломийський хлібокомбінат".
Акціонерне товариство "Коломийський хлібокомбінат" є колективною формою власності, знаходиться за адресою: вул. Пекарська,26.
Метою дослідження є прийняття управлінських рішень на підприємстві харчової промисловості - АТ "Коломийський хлібокомбінат".
Відповідно сформульованій меті курсової роботи передбачається виконання наступних завдань:
ў вивчити теоретичні основи розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень;
ў надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства харчової промисловості;
ў провести аналіз досліджуваної проблеми на промисловому підприємстві АТ "Коломийський хлібокомбінат";
ў розробити та обґрунтувати заходи щодо реалізації управлінських рішень на підприємстві АТ "Коломийський хлібокомбінат";
Ринок хлібопродуктів характеризується найбільш тісною взаємодією попиту і пропозиції. Пропозиція хлібних товарів є під впливом таких чинників, як зміна суспільних потреб, попиту населення і прискорення НТП. Крім того, в умовах все більшого насичення ринку різноманітними продовольчими товарами, зростають вимоги споживачів до їхнього асортименту і якості; посилюється об`єктивна необхідність більш повного задоволення попиту не населення взагалі, а конкретних соціально-економічних груп споживачів, має використовуватися маркетинговий принцип сегментації ринку. І тоді пропозиція буде строго орієнтована на відповідність соціально-економічним, національним, віковим, психологічним і ін. характеристикам визначеного контингенту споживачів.
2.2 Історична довідка АТ "Коломийський хлібокомбінат".
Коломийський хлібозавод по випуску формового хліба та хлібобулочних виробів став до ладу у квітні 1930 року. Пізніше перейменовано в хлібокомбінат. В 1974 році став Булочно - кондитерським комбінатом. 27 червня 1996 року. Дочірнє підприємство АТ "Коломийський хлібокомбінат" "Булочно-кондитерський комбінат" перейшло з державної форми власності на колективну.
Під час вводу в експлуатацію підприємство було обладнане трьома печами, однією піччю Вернера і Порлейдера потужністю 20 тонн за добу хлібобулочних виробів. Пізніше було прибудовано цех, в якому випікалось біля 1,2 тон /добу печива масових сортів.
В 1964 році почалось будівництво чотириповерхового корпусу з картонажним, кондитерським цехами та складом безтарного зберігання борошна. Проводилась стрімкими темпами механізація і автоматизація процесів. Полегшенням праці став перехід з вугілля на природний газ.
В 1975 році була пущена лінія по виробництву тістечок "Еклер" до 7200 штук за зміну.
В 1979 році комбінат виробляв 40 найменувань продукції. На сучасному етапі асортимент продукції налічує близько 80 видів.
На комбінаті постійно впроваджуються заходи, спрямовані на вдосконалення організації та нормування праці, покращення умов праці, усунення

 
 

Цікаве

Загрузка...