WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Міжнародний менеджмент, інтернаціоналізація фірм - Курсова робота

Міжнародний менеджмент, інтернаціоналізація фірм - Курсова робота

обмежені у фінансових і інших ресурсах, змушені починати розвиток вітчизняного машинобудування з будівництва складальних підприємств за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Багато хто з таких підприємств чи частково цілком належать іноземному капіталу. Для залучення необхідних капіталів країни, що розвиваються, уводять ряд пільг для фірм, що будують машинобудівні підприємства, зокрема, скасовують чи цілком частково мита і податки на ввіз устаткування і матеріалів для таких підприємств; обмежують імпорт готової продукції, аналогічної тієї, котру будуть випускати створювані підприємства; надають іноземним фірмам права повного чи часткового перекладу прибутків, одержуваних на складальних підприємствах; установлюють податкові пільги на визначений початковий період дії підприємства [6].
Постачання машин і устаткування в розібраному виді на складальні і виробничі дочірні підприємства промислових ТНК здійснюються шляхом прямих контактів між материнською і дочірньою компаніями і відбивається в балансі компанії часто як експорт із країни виробництва. Продаж готових виробів на ринку країни місцезнаходження дочірньої чи компанії на ринках третіх країн уже відноситься до закордонних операцій компанії і виробляється як через свої власні канали збуту, так і через посередників [4].
Розділ 3.
Дослідження рівня інтернаціоналізації фірм.
Глобалізація світової економіки - це найбільш висока, ефективна і перспективна ступінь розвитку інтернаціоналізації господарської діяльності, що сполучить два напрямки:
" створення і розвиток транснаціональних корпорацій, діяльність яких дозволяє обійти численні бар'єри (за рахунок здійснення трансферних постачань з використанням внутрішніх цін, сприятливих умов виробництва, кращого обліку ринкової ситуації, оптимального розподілу і використання прибутку і т.д.);
" погоджені міждержавні заходи для цілеспрямованого формування єдиного світового ринкового (економічного, правового, інформаційного, психологічного і політичного) простору.
Глобалізація економіки, розширення зовнішньоекономічних зв'язків виявляються насамперед у підвищенні ролі і збільшенні масштабів діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК).
У цілому ТНК - це досить складне явище що постійно розвивається в системі світогсподарських зв'язків, що вимагає пильної уваги, вивчення і міжнародного контролю. Транснаціональні корпорації в усе більшому ступені стають визначальним фактором для рішення долі тієї чи іншої країни в міжнародній системі економічних зв'язків. Активна виробнича, інвестиційна, торгова діяльність ТНК дозволяє їм виконувати функцію міжнародного регулятора виробництва і розподілу продукції.
Розмах діяльності транснаціональних корпорацій характеризується величезними масштабами. Деякі ТНК (наприклад, "General Electric", "ExxonMobil Corporation", "General Motors", "Ford", "Royal Dutch Shell") розпоряджаються засобами, що перевищують розмір національного доходу багатьох суверенних національних держав, а міжнародний характер операцій ставить їхній практично поза контролем будь-яких національних органів влади [3].
Найбільші у світі транснаціональні корпорації усе більше проникають на український ринок. Національний капітал у нашій країні також прагне структуруватись в могутні утворення, у тому числі у фінансово-промислові, адекватні міжнародним аналогам. Тому питання транснаціонализації компаній, критеріїв формування ТНК, їхніх масштабів і ролі є дуже актуальними для українських менеджерів [6].
Відповідно до Доповіді про світові інвестиції (2001 рік), підготовленої Конференцією Організації Об'єднаних Націй по торгівлі і розвитку - ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), що традиційно вивчає діяльність ТНК, у світі нараховується 63 тис. транснаціональних корпорацій з 800 тис. закордонних підрозділів. У середині 90-х років функціонувало 40 тис. таких корпорацій. Вони контролювали за межами своїх країн до 250 тис. дочірніх компаній. Кількість ТНК за останні тридцять років збільшилося в 9 разів (у 1970 р. було зареєстровано лише 7 тис. подібних фірм, у 1976 р. їх було 11 тисяч з 86 тис. закордонних філій, а в 1990 р. - 24 тис. ТНК).
На мал. 1 представлена динаміка кількості транснаціональних компаній і їх закордонних дочірніх підприємств і філій за останнє десятиліття. Графік складений на основі бази даних Організації Об'єднаних Націй. Інформація, що міститься в річних доповідях ЮНКТАД про світові інвестиції, звичайно характеризує картину, що склалася за один-два років до їхнього опублікування. Тому на малюнку, з огляду на деяку нерівномірність за часом представлених даних, рік відповідає року опублікування відповідного доповіді.
Мал.3.1. Динаміка кількості ТНК і їхніх закордонних філій
Аналіз даних, представлених на мал. 3.1., показує, що за останні два-три років спостерігається істотний ріст кількості закордонних філій ТНК у порівнянні зі збільшенням числа материнських компаній. Так, при темпі приросту транснаціональних компаній у 2001 році в порівнянні з даними 1999 року на 5%, кількість дочірніх компаній збільшилася на 60%. Дані, опубліковані по ТНК у 2001 році, збігаються з даними 2000 року, однак, кількість закордонних філій зрослася на 15,9%. Якщо в середині 90-х років у середньому до складу однієї транснаціональної корпорації входило 6 дочірніх компаній, то за даними 2001 року - уже майже 13.
Справедливості заради, слід зазначити, що на об'єктивність даних про кількість транснаціональних компаній впливає, насамперед, фактор, що полягає в тім, які компанії дослідники відносять до ТНК, за допомогою яких критеріїв визначається ступінь транснаціональності корпорації.
Термін "транснаціональна корпорація", "багатонаціональна компанія" (multinational corporation, multinational enterprise, MNC) як загальноприйнятий став застосовуватися тільки з 1960 року [9].
Транснаціональна корпорація - це комплекс, що використовує у своїй діяльності міжнародний підхід і що припускає формування транснаціонального виробничого, торгового і фінансового комплексу з єдиним центром прийняття рішень у країні базування і з філіями в інших країнах.
Характерною рисою ТНК є сполученняцентралізованого керівництва з визначеним ступенем самостійності вхідних у неї і юридичних осіб, що знаходяться в різних країнах, і структурних підрозділів (філій, представництв).
ТНК використовує комплексну глобальну філософію бізнесу, що передбачає функціонування компанії як усередині країни, так і закордоном. Звичайно компанії такого роду прибігають у своїй господарській діяльності практично до всіх доступних операцій міжнародного бізнесу.
Транснаціональні корпорації - це міжнародні компанії. Вони міжнародні за характером своєї діяльності: вони володіють чи контролюють виробництво продукції (чи послуг) поза межами країни базування, у різних країнах світу, розташовуючи там свої філії, що функціонують відповідно до глобальної стратегії, розроблювальною материнською компанією. Таким чином, "міжнародний підхід" ТНК визначається тією роллю, що займають закордонні операції у всіх аспектах економічного життя цих

 
 

Цікаве

Загрузка...