WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Міжнародний менеджмент, інтернаціоналізація фірм - Курсова робота

Міжнародний менеджмент, інтернаціоналізація фірм - Курсова робота

рідної країни та в її різних філіалах. Незважаючи на те, чи це свої менеджери, чи зарубіжної країни, вони повинні успішно вирішувати проблеми та задачі компанії. Майже в усьому світі керівники розглядають головні рішення з глобальної перспективи, ставлячи питання: "Де в світі ми повинні заробляти гроші, будувати заводи, розробляти та запроваджувати нові ідеї для обслу-говування наших теперішніх та майбутніх клієнтів?" Це найбільш складний підхід тому, що він потребує знання як власного ринку, так і міжнародної кон'юнктури [6].
При організації міжнародного бізнесу можливі різні форму, розподілу обов'язків і власних повноважень вищих керівників: а) всесвітній функціональний поділ; б)світовий товарний поділ; в) міжнародний розподіл; г) географічний розподіл; д)використання глобальної матриці.
При міжнародному функціональному поділі (англ. Worldwide functional divisions) керівники вищого рівня в материнській компанії мають світову відповідальність за окремі функції: виробництво, маркетинг, фінанси, персонал, інжиніринг. Перевага цієї структури в тому, що вона забезпечує сильний функціональний контроль в іноземних філіалах, але потребує координації усіх функціональних підрозділів. Структура управління повинна швидко і чітко реагувати на зміну стану в різних країнах та забезпечувати диверсифікацію товару на ринку.
Світовий товарний поділ (англ. Worldwide product divisions) - керівники вищого ешелону відповідають за особливу товарну зону світу. При цьому виді структури існує тенденція до передачі всіх функцій філіалу або дочірньому підприємству, але із залишенням координаційних дій за центром.
Міжнародний поділ (англ. International divisions) - структура, за якої всі іноземні дочірні виробництва звітують відповідальному підрозділу в центрі компанії. Міжнародний поділ базується на географічному розподілі. Але стає більш складним, щоб керувати справами по видах продукції, які виробляються у власних країнах та на міжнародному ринку.
Географічний поділ (англ. Geographic regions) за цієї структури весь світ ділиться на регіональні частини і передбачається звіт філіалів перед відповідними відділами згідно із розташуванням. Така структура дуже зручна для збору інформації по регіонах, але утруднює обмін інформацією між регіонами. Вона в більшій мірі використовується європейськими країнами, ніж США.
Глобальна матриця (англ. Global matrix) - це така структура, в якій відповідальність та права розділені рівномірно таким чином, що одна частина з них належить до регіонів, а інша - до продукції або до відповідних функцій. За глобальної матриці середні керівники звітують двом їм, які наділені правом прийняття рішення по даному регіону та особливій товарній зоні бізнесової діяльності. Деякі міжнародні компанії експериментують із глобальною матрицею, вводячи зміни, за якими середні менеджери звітують трьом босам: по регіону, функції і продукту.
Вже тепер у країнах з ринковою економікою набула стійкого характеру передача функцій і прав управління менеджерам-професіоналам, які все частіше відходять від виконання тільки адміністративних обов'язків, залучаючись до підприємницької діяльності. Помітно зростає обсяг робіт, пов'язаних із розпорядництвом і пересуванням ресурсів, при цьому все ширше використовуються системна (управління в системі інпут - аутпут) і ситуаційна методологія.
На думку відомого американського вченого Пітера Друкера, в ХХІ столітті зміняться принципові основи діяльності підприємств від таких, що базуються на раціональній організації, до таких, що базуються на знаннях і інформації.
В сучасній організації переважно будуть працювати спеціалісти, які спрямовують і організовують свою діяльність за допомогою зворотного зв'язку від своїх колег, споживачів і стратегічного центру корпорації.
Нові революційні зміни в управлінні пов'язані з використанням інформаційних технологій, наукових знань, горизонтальних структур, "внутрішніх" ринків та ін.
Формування нової моделі менеджменту вимагає процесу глобалізації економіки. У цій моделі головним фактором залишаються люди, спроможні успішно розв'язувати проблеми поєднання інтересів власної країни і інших держав, забезпечувати партнерство між бізнесом і урядами різних країн, конкуренцію і співробітництво в глобальному масштабі, адаптацію менеджменту і бізнесу до культурних відмінностей країн-учасниць міжнародного бізнесу [3,7].
Розділ 2.
Управляння міжнародною діяльністю фірм.
2.1. Основні етапи інтернаціоналізації бізнесу
Інтернаціоналізація бізнесу може здійснюватися в різних формах - експортна торгівля, створення представництв, торгових фірм, спільних підприємств за рубежем, перенос виробництва, проведення НДДКР, розробки маркетингового комплексу в інші країни і т.д. Вибір раціональної форми інтернаціоналізації бізнесу залежить від стратегічних цілей фірми і конкретних умов діяльності на батьківщині і закордоном. Нижче приводиться таблиця вибору кращого етапу інтернаціоналізації бізнесу в залежності від цілей фірми й умов її діяльності (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Вибір кращого етапу інтернаціоналізації бізнесу
Етап
інтернаціоналізації Підетапи інтернаціоналізації Умови для реалізації Мети
1. Експортний 1.1. Продаж через агентів - незначна частка експорту в продажах;
- відсутність бар'єрів для імпорту;
- місцевий попит перевищує пропозиція. - подолання циклічності в попиті
- реалізація відмінностей в економічних умовах;
- ріст обсягів продажів;
1.2. Створення представництв - значна частка експорту в продажах; - продовжений попит;
- вигоди масового виробництва;
- відсутність бар'єрів для імпорту;
- попит дорівнює пропозиції;
- сильна конкуренція;
- важливість післяпродажного обслуговування.
2. Міжнародний
2.1. Місцевий маркетинг
- розходження в умовах діяльності;
- необхідність диференціації маркетингу;
- інтенсивна конкуренція - реалізація розходжень в умовах діяльності
2.2. Місцеве виробництво - наявність бар'єрів для імпорт - доступ до місцевих ресурсів
2.3. Місцеві НДДКР - більш низька вартість
- специфіка маркетингу ---//---
3. Транснаціональний
- світова конкуренція - вигоди масового виробництва
- глобальна оптимізація: Ндвкр-ресурс-виробництво
Таблиця 2.2
Вибір варіанта стратегії маркетингу
Кращий
тип стратегії
Фактори Світовий
стандарт Його косметичне коректування Спеціальна длявеликих СЗХ Спеціальна для кожної СЗХ
1. Важливість унікальної інформації про країну Мала
Велика
2. Конкуренція Слабка Сильна
3. Необхідність диференціації стратегії Відсутня Велика
4. Зрушення факторів успіху Повільний Частий
5. Співвідношення розмірів ринку і витрат на розробку стратегії Мале Велике
У табл. 2.2 слід зазначити положення, що відповідає кожному фактору в стовпцях стратегії (крайніх чи двох проміжних). "Усереднене" положення таких оцінок і вкаже доцільний тип стратегії маркетингу.
Таблиця 2.3
Вибір варіанта стратегії продукт/технологія
Тип стратегії
Фактори Світовий
стандарт Його

 
 

Цікаве

Загрузка...