WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методи прийняття управлінських рішень - Реферат

Методи прийняття управлінських рішень - Реферат


Реферат на тему:
Методи прийняття управлінських рішень.
ЗМІСТ
Вступ.
1. Загальна класифікація управлінських рішень.
Засоби і мета.
2. Сутність методу ІСО в процесі прийняття управлінських рішень.
3. Методологія оцінки ефективності управлінських рішень.
.Мета і завдання оцінки рішень
Характеристика оцінок ефективності вибору рішень
Принципи вирішення завдань ефективності
4. Процес реалізації рішень і його регулювання.
. Оцінка й ефективність реалізації прийнятих рішень
ВСТУП
Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливим є реорганізація надмірних форм концентрації і монополізації виробництва, удосконалювання організаційних формувань і структурних співвідношень, перегляд застарілих економічних зв'язків і методів керування.
У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямована на споживача і кінцевий результат - прибуток.
Практичне рішення проблем, зв'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємства не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методологій і методів прийняття управлінських рішень. Особливу значимість дане питання здобуває в умовах нестабільності виробництва і його спаду. Ціна прийнятих господарських рішень різко зростає. Від того, наскільки економічно грамотно приймаються рішення, залежить найчастіше саме існування фірми.
Різноманіття . соціально-економічних процесів, їхня нестабільність і невизначеність, динамізм виробництва приводять до різкого зростання числа складних господарських ситуацій, дозвіл і передбачення яких без застосування спеціальних економіко-математичних методів і прийомів практично неможливо. Тому майбутнім фахівцям необхідно в досконалості знати:
" основи теорії прийняття рішень;
" зміст і концепцію прийняття управлінських рішень;
" основні методи і прийоми вирішення завдань на вибір дій у різних виробничих ситуаціях;
" методи оцінки ефективності на всіх етапах процесу підготовки, формування, вибору і реалізації управлінських рішень.
В результаті отриманих знань студент повинен уміти:
" аналізувати існуючі ситуації і положення фірми;
" виявляти проблеми й обґрунтовувати постановку мети фірми;
" вирішувати виявлені проблеми і вибирати найбільш ефективні варіанти їхніх рішень.
За допомогою вивчених методів на підприємствах ефективно можна вирішити комплекс проблем, зв'язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, а також здійснити впровадження і використання нових технологій, проводити реконструкції, розвивати маркетинг, удосконалювати структуру керування підприємством, вчасно і якісно здійснювати підготовку і перепідготовку кадрів.
Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства. Ці вимоги диктуються існуючою конкуренцією між підприємствами (виробниками продукції), і так само високими стандартами і вимогами до якості товарів. Вони змушують підприємства гнучко і вчасно реагувати на зміни, що відбуваються в ринковій і виробничій ситуаціях.
Успіх підприємства багато в чому залежить від здатності ЛПР (особа, що приймає рішення) передбачати можливі ситуації, а на основі правильно прийнятих рішень ефективно планувати номенклатуру й обсяг продукції, інвестиції і прибуток. Тому дуже важливим являється необхідність і корисність ознайомлення і вивчення основних прийомів і підходів до прийняття управлінських рішень, у яких, як правило, беруть участь багато фахівців і, у першу чергу, менеджери.
Математичні методи вирішення завдань повною мірою тут не викладаються, оскільки ці методи - прерогатива іншої спеціальності. Завдяки такому підходу, при розробці уп-равлінських рішень не використовується складний математичний апарат. Для освоєння даного курсу досить знання стандартного курсу математики середньої школи і не потрібно попереднього знайомства з якою-небудь спеціальною літературою.
У цілому даний курс є одним з перших ступенів у професійному становленні менеджера, а на його основі можливо більш ефективне наступне вивчення спеціальної літератури.
Побудова і зміст курсу різнопланове і різноманітне, що дозволяє розглядати питання формування й ухвалення управлінського рішення на досить високому рівні, оскільки зацікав-лений читач попередньо знайомиться з інструментами, необхідними для кваліфікованої розробки рішень.
Передбачається також, що найбільший ефект може бути отриманий, якщо приймаючий рішення буде плідно працювати в тісному контакті з вузькими фахівцями-аналітиками. Даний навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу "Методи прийняття управлінських рішень". Він логічно поєднується з такими навчальними дисциплінами, як "Стратегічний менеджмент", "Інноваційний менеджмент", "Операційний (Виробничий) менеджмент", "Ситуаційний менеджмент", досліджуваними у вищій школі при підготовці економіста-менеджера.
1. Загальна класифікація управлінських рішень.
Багатогранність і складність виробничих, соціальних й інших факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організації вимагають адекватних дій з боку органа керування фірмою. У цих умовах управлінські рішення можуть бути зовсім різними за формою, спрямованістю, глибиною і часом розробки, прийняттям, реалізацією. Деякі рішення суб'єкт керування приймає швидко, на основі наявного досвіду, інші - після ретельної математичної переробки й обґрунтування. У таких умовах упорядкування і класифікація управлінських рішень стає настійно необхідною.
Рішення можна класифікувати в такий спосіб (мал. 2.3):
o за терміном дії - оперативні (прийняті рішення реалізуються годинами, цілодобово, тижнями), стратегічні (реалізовані протягом декількох років" відповідно до прийнятого стратегічного плану) і тактичні (реалізуються протягом року);
o за ступенем вимірності кожної координати цінності:
o за розміром цінності, тобто числом різних координат, які необхідно враховувати при рішенні;
o за ступенем невизначеності (повноти інформації) --рішення, прийняті в умовах визначеності, в умовах ризику (можливішої визначеності) і в умовах невизначеності;
o за ступенем унікальності - рутинні, нетворчі й унікальні (творчі);
o за кількістю вирішувачів - індивідуальні ЛПР і колективні (групові);
o за типом застосовуваних критеріїв і часу (швидкості) вирішення завдань;
а) автоматичні рішення (прийнятті миттєво: питання - відповідь);
б) бліц - рішення (прийняті протягом декількох хвилин);
в) експрес - рішення - приймаються протягом декількох годин;
г) лонгіровані рішення - вироблення рішень протягом тижнів і місяців.
Для обґрунтування і вибору рішень необхідно розкрити типи застосовуваних критеріїв
Метод проб і помилок - процедура не дуже гнучка, але має наступні незаперечніпереваги: простота і сильне

 
 

Цікаве

Загрузка...