WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Комунікації в організаціях - Реферат

Комунікації в організаціях - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему
Комунікації в організаціях
Зміст
ВСТУП 3
КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС 4
ТИПИ КОМУНІКАЦІЙ 5
КОМУНІКАТИВНІ ЗВ`ЯЗКИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 6
Комунікації між рівнями організації (вертикальна структура) 6
Комунікації керівник - підлеглий 7
Комунікації між різними підрозділами (горизонтальна структура) 7
Неформальні комунікації 7
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЙ 9
КОМУНІКАЦІЙНІ БАР`ЄРИ 10
Перешкоди на шляху комунікацій між особами 10
Перешкоди в організаційних комунікаціях 12
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13
Вступ
Кожна людина щодня користується комунікаціями, але лише деякі це роблять до-сить узгоджено. Майже неможливо переоцінити важливість комунікацій в управлінні. Майже все, що роблять керівники, аби полегшити досягнення цілей організації, потребує ефективного обміну інформацією. Якщо люди не зможуть обмінюватися інформацією, то вони не зможуть і працювати разом, формулювати цілі й досягати їх. Однак комунікації - це складний процес, що складається з взаємозалежних кроків. Кожен з цих кроків пот-рібен для того, щоб зробити наші думки зрозумілими іншій особі. Кожен крок - це пункт, у якому, якщо ми не будемо думати, що робимо, - зміст може бути втрачено. Мета кожного керівника - зробити процес комунікації якнайбільш ефективнішим і не втра-тити при цьому змісту.
Згідно з дослідами, проведеними в 1975 році, керівники від 50 до 90% усього часу витрачають на комунікації. На перший погляд це здається неймовірним, але якщо враху-вати, що керівник займається цим, щоб реалізувати свої ролі у відносинах між особами, інформаційному обміні й процесах прийняття рішень, а також у плануванні, організації, мотивації й контролі, усе стає зрозумілим. Саме тому, що обмін інформацією вбудований у всі основні види управлінської діяльності, комунікації є процесом, що зв`язує.
Хоча загальноприйнятим є те, що комунікації мають велике значення для успіху організацій, опитування показали, що 73% американських, 63% англійських і 85% японсь-ких керівників вважають, що комунікації є головною перепоною на шляху досягнення ефективності їхніми організаціями. Згідно ще одного опитування близько 250 тис. праців-ників 2000 найрізноманітніших компаній, обмін інформацією для них є однією з найскла-дніших проблем у організаціях. Ці опитування доводять, що неефективні комунікації - одна з основних сфер виникнення проблем. Глибоко усвідомлюючи комунікації на рівні особи й організації, керівники повинні вчитися знижувати частоту випадків неефективних комунікацій і ставати, таким чином, більш ефективними менеджерами. Керівники, що ефективно працюють, - це ті, хто ефективні в комунікаціях. Вони являють суть комунікаційного процесу, мають добре вміння усного й писемного спілкування й розуміють, як середа впливає на обмін інформацією.
При обговоренні обміну інформації всередині організації зазвичай думають про людей, що говорять у процесі особистого спілкування чи в групах на зборах, розмовляють по телефону чи читають і складають записки, листи й звіти. Хоча ці випадки складають основну частину комунікацій в організації, комунікації являють собою більш розгалуже-ний і складний процес.
Комунікативний процес
Комунікативний процес - це обмін інформацією між двома чи більше людьми.
Основна мета комунікативного процесу - забезпечення розуміння інформації, що є предметом обміну, тобто повідомлень. Однак сам факт обміну інформацією не гарантує ефективності її передачі. Тому попередньо треба мати уявлення про стадії процесу кому-нікації.
Комунікації - це процес передавання інформації від однієї особи до іншої. Ефек-тивні комунікації - це такий процес передавання повідомлення, коли отримане повідом-лення якомога близьке за значенням до первинного. Ключовими складовими ефективних комунікацій є дані - це неопрацьовані цифри й факти, які відображають окремий аспект дійсності; а також інформація - це дані, представлені у вигляді або формі, які мають се-нсові навантаження. Інформація є цінною, якщо вона достовірна, своєчасна, повна й доре-чна.
Комунікативний процес розпочинається, коли одна особа (відправник) хоче пере-дати факт, ідею, думку чи іншу інформацію комусь іншому (одержувачу). Ця інформація має значення для відправника незалежно від того, чи вона проста й конкретна, чи складна й абстрактна. Наступна дія - це кодування інформації у формі, що відповідає ситуації. Кодування може набувати форми слів, виразу обличчя, жестів, або навіть художнього ви-раження й фізичних дій.
Після того, як повідомлення закодоване, його передають відповідними засобами зв`язку (каналами). Звичайні засоби зв`язку в організаціях - це наради, електронна по-шта, записки, листи, звіти та телефонні розмови. Далі відбувається декодування у форму, яка має значення для одержувача. Значення інформації може бути різним, і в багатьох ви-падках воно є підставою для відповіді; і тоді утворюється цикл, оскільки нове повідом-лення в такій самій послідовності передається початковому відправникові.
Таким чином, у процесі обміну інформацією можна виділити чотири базових еле-менти.
1. Відправник - особа, яка генерує ідеї або збирає інформацію й передає її.
2. Повідомлення - власне інформація, що закодована за допомогою символів.
3. Канал - засіб передачі інформації.
4. Одержувач - особа чи особи, яким адресована інформація і які інтерпретують її.
Рис. 1 Етапи комунікативного процесу.
Крім того, комунікації можуть бути перервані перешкодою - шумом або розмо-вою людей поблизу. Перешкодами також є загублений на пошті лист, пошкодження теле-фонної лінії, невірна адреса електронної пошти тощо.
Типи комунікацій
Сьогодні поширені такі типи комунікацій у організаціях: міжособові комунікації; комунікації в системах зв`язку та командах; комунікації в організаціях та електронні засо-би комунікацій.
Окрім того, комунікації можуть бути усними та письмовими.
Усні комунікації відбуваються під час розмови віч-на-віч, групових дискусій, те-лефонних розмов тощо, за яких розмовну мову використовують для передавання змісту. Перевага усних комунікацій полягає в тому, що вони забезпечують негайний зворотній зв`язок і взаємний обмін. Недоліком усних комунікацій є те, що вони можуть бути недо-стовірними (неправильно вибрані слова для вираження змісту; якісь перешкоди, що пере-ривають процес; слухач забуває частину або все повідомлення; не вистачає часу на вива-жені відповіді тощо).
Письмові комунікації - це звіти, записки, листи, записи тощо. Недоліком цих комунікацій є те що вони затримують зворотній зв`язок та взаємообмін, крім того вони складніші за усні й потребують більше часу. Переваги письмових комунікацій полягають у

 
 

Цікаве

Загрузка...