WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Оцінка конкурентоздатності послуг (на прикладі ЗАТ СК „Веско” – страхування) - Курсова робота

Оцінка конкурентоздатності послуг (на прикладі ЗАТ СК „Веско” – страхування) - Курсова робота

ринку й неконкурентоспроможний на зовнішньому, і навпаки.
Багато компаній індустріально розвинених країн (Японія, США, Франція, Німеччина) дозволяють домагатися конкурентноздатності продуктів лише на внутрішньому ринку, будучи впевненими в можливості збуту своїх продуктів і на зовнішньому ринку. Таким чином, при незмінності якісних характеристик продукту, його конкурентноздатність може мінятися в широких межах, реагуючи на зміну кон'юнктури ринку, впливу реклами й на прояви інших внутрішніх й зовнішніх стосовно продукту факторів.
1.3 Оцінка конкурентоздатності продуктів
Звичайно під конкурентноздатністю продукту розуміють якусь відносну інтегральну характеристику, що відображає його відмінності від продукту-конкурента й, відповідно, що визначає його привабливість в очах споживача. Але вся проблема є в правильному визначенні змісту цієї характеристики. Всі омани починаються саме тут.
Більшість новачків зосереджується на параметрах продукту й потім для оцінки конкурентноздатності зіставляє між собою деякі інтегральні характеристики такої оцінки для різних конкуруючих продуктів. Практика ж світового ринку наочно доводить невірність такого підходу. Більше того, дослідження багатьох продуктних ринків однозначно показують, що кінцеве рішення про покупку тільки на третину пов'язане з показниками якості продукту. А інші дві третини? Вони зв'язані зі значними й досить вагомими для споживача умовами придбання й майбутнього використання продукту.
Щоб повніше зрозуміти суть проблеми, вичленуємо кілька важливих слідств цього положення.
1. Конкурентноздатність включає три основні складові. Одна з них жорстко пов'язана з продуктом як таким і значною мірою зводиться до змісту й якості. Інша зв'язана як з економікою створення збуту й сервісу продукту, так і з економічними можливостями й обмеженнями споживача. Нарешті, третя відображає все те, що може бути приємно або неприємно споживачеві як покупцеві, як людині, як члену тієї або іншої соціальної групи й т.д.
2. Покупець - головний оцінювач послуги. А це приводить до дуже важливого в ринкових умовах істині: всі елементи конкурентноздатності продукту повинні бути настільки очевидні потенційному покупцеві, щоб не могло виникнути найменшого сумніву або іншого тлумачення у відношенні кожного з них. Коли ми формуємо "комплекс конкурентноздатності", у рекламі дуже важливо враховувати особливості психологічного виховання й інтелектуальний рівень споживачів, багато інших факторів особистого характеру. Цікавий факт: майже всі закордонні посібники з реклами особливо виділяють матеріал, пов'язаний з рекламою в малограмотній або інтелектуально нерозвиненій аудиторії.
3. Як відомо, кожний ринок характеризується "своїм" покупцем. Тому споконвічно неправомірна ідея про якийсь абсолютний, не пов'язаний з конкретним ринком, конкурентноздатності.
Ринкове господарство, а слідом за ним і його вченими давно й добре зрозуміли, що намагатися схематично виразити конкурентноздатність продукту - це однаково що намагатися схемою показати всю складність і всі тонкості ринкового процесу. Для них конкурентноздатність стала тому просто зручним, що концентрує увагу й думку терміном, за яким вибудовується вся розмаїтість стратегічних і тактичних прийомів менеджменту в цілому й маркетингу зокрема. Конкурентноздатність - не показник, рівень якого можна обчислити для себе й для конкурента, а потім перемогти. Насамперед - це філософія роботи в умовах ринку, що орієнтується на:
-розуміння потреб споживача й тенденцій їхнього розвитку;
-знання поводження й можливостей конкурентів;
-знання стану й тенденцій розвитку ринку;
-знання навколишнього середовища і її тенденцій;
-уміння створити такий продукт і так довести його до споживача,
-щоб споживач зволів його продукту конкурента.
І все-таки таки звернемося до деяких фактичних показників.
Оцінка здатності продукту конкурувати провадиться шляхом зіставлення параметрів аналізованої продукції з параметрами бази порівняння, тому що конкурентноздатність продукту або іншого об'єкта - поняття відносне, тобто про нього можна говорити тільки при порівнянні з іншим об'єктом. За базу порівняння приймається або потреба покупця, або зразок. Звичайно зразок - це аналогічний продукт, що має максимальний обсяг продажів і найкращу перспективу збуту в майбутньому. Якщо за базу порівняння приймається потреба, то розрахунок одиничного показника конкурентноздатності може провадитися по формулі(1.1):
, (1.1)
де gi - одиничний параметричний показник конкурентрозданості по i-му параметрі;
Пi - величина i-го параметра для аналізованої продукції;
Пin - величина i-го параметра, при якому потреба задовольняється повністю;
n - кількість аналізованих параметрів.
Коли параметри продукції не мають фізичної міри, для оцінки цих характеристик використаються методи оцінки в балах.
Описаний метод (диференціальний) дозволяє лише констатувати факт необхідності підвищення або зниження параметрів продукції для забезпечення конкурентноздатності, але не відображає вплив кожного параметра при виборі продукту споживачем.
Комплексний метод ґрунтується на застосуванні групових, узагальнених, інтегральних показників. Так, наприклад, розрахунок групового показника по технічних параметрах провадиться по формулі (1.2):
, (1.2)
де - груповий показник конкурентноздатності по технічних параметрах;
- одиничний показник конкурентноздатності по i-му технічному параметрі;
- вагомість i-го параметра в загальному наборі технічних параметрів, що характеризують потребу;
- число параметрів, що беруть участь в оцінці.
Змішаний метод дозволяє виразити здатність продукту конкурувати в певних умовах ринку через комплексний кількісний показник - коефіцієнт конкурентноздатності (1.3):
, (1.3)
де i = 1, …, n - число параметрів продукції, що беруть участь в оцінці;
j = 1,…, n-види продукції;
Li - коефіцієнт важливості (значимості) у порівнянні з іншими істотними параметрами продукції;
Pij - конкурентноздатне значення i-го параметра для j-ої продукції;
Pin - бажане значення i-го параметра, що дозволяє повністю задовольнити потреба показника;
, якщо збільшення значення параметра Pij сприяє росту конкурентноздатності продукції;
, якщо збільшення значення параметра Pij приводить до зниження конкурентноздатності продукції (наприклад, вага, габарит, ціна й ін.).
Іншими словами ми за допомогою цифр можемо охарактеризувати конкурентноздатність продукту стосовно інших продуктів. Зіставлення продукції ведеться по таблиці порівняння параметрів. У результаті порівняння одним з методів (диференціальн, комплексного або змішаного) дається один з наступних висновків:
- продукт конкурентноздатний на даному ринку в порівнюваномукласі;
- продукт має низьку конкурентноздатність у порівнюваному класі на

 
 

Цікаве

Загрузка...