WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Оцінка конкурентоздатності послуг (на прикладі ЗАТ СК „Веско” – страхування) - Курсова робота

Оцінка конкурентоздатності послуг (на прикладі ЗАТ СК „Веско” – страхування) - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Оцінка конкурентоздатності послуг (на прикладі ЗАТ СК "Веско" - страхування)
ЗМІСТ
Завдання на курсову роботу.......................................................................................2
Реферат.........................................................................................................................4
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів................5
Вступ............................................................................................................................6
1. Оцінка конкурентоздатності послуг в страховому бізнесі.................................8
1.1 Поняття конкурентоздатності..............................................................................8
1.2 Поняття конкурентоздатності послуг................................................................10
1.3 Оцінка конкурентоздатності продуктів.............................................................12
1.4 Конкурентноздатність послуг на ринку страхування......................................17
2. Оцінка конкурентоздантості послуг на прикладі ВАТ СК "Веско".................21
2.1 Загальна характеристика ВАТ СК "Веско"......................................................21
2.2 Оцінка конкурентоздатності послуг страхової компанії "Веско" на ринку України ..................................................................................................................... 25
3. Шляхи вдосконалення конкурентоздатності послуг СК "Веско"....................35
3.1 Інноваційні введення в діяльність СК "Веско.................................................35
3.2 Напрямки вдосконалення конкурентоздатності послуг СК "Веско".............37
Висновки....................................................................................................................39
Перелік посилань......................................................................................................40
РЕФЕРАТ
Курсова робота: 40 с., 4 табл., 3 рис., 26 джерел
Об'єкт дослідження: Закрите Акціонерне Товариство Страхова Компанія "Веско"
Мета роботи: на основі аналізу конкурентоздатності послуг СК "Веско" визначити шляхі їх подальшого вдосконалення.
Методи дослідження: описовий, порівняльний, статистичний.
Для досягнення мети розглянуто теоритичні основи оцінки конкурентоздатності послуг та принципи їх досконалення, досліджено кон'юктуру ринку фінансових послуг України, в тому числі основних напрямків страхового ринку, на якому оперує СК "Веско"; дано оцінку діяльності компанії; здійснено дослідження залежності конкурентоздатності від окреслених показників порівняння; визначено основні напрямки вдосконалення конкурентоздатності послуг компанії.
КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ПОСЛУГ, ФІНАНСОВИЙ РИНОК, СТРАХУВАННЯ, ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК КОНКУРЕНТОЗДАНОСТІ, СТРАХУВАННЯ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
СК - Страхова компанія
ЛСОУ - Ліга Страхових Організацій України
ЗАТ - Закрите Акціонерне Товариство
ВСТУП
Діяльність в умовах ринку супроводжується різного роду ризиками. Тому принципово міняються характер і функції страхування в Україні, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступного засобу захисту майнових інтересів суб'єктів, що господарюють, виробників товарів і послуг, а також громадян.
Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно пов'язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах розвиненої економіки страхова справа має найширший розмах і забезпечує підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних і інших нещасть. В умовах панування державної форми власності й адміністративно-командної системи управління в нашій країні потенціал інституту страхування не міг бути розкритий повною мірою, сфера його застосування була дуже обмежена. Страхової справи в її справжньому значенні не було і не могло бути, оскільки не було основи - приватного підприємництва і самостійності суб'єктів, що господарюють.
Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створюють об'єктивні передумови для активного впровадження в сферу економіки страхування як одного з гарантів забезпечення фінансової стійкості суб'єктів, що господарюють. Тепер вони самі повинні піклуватися про власне економічно стійке положення, схоронності матеріальних об'єктів, кредито і платоспроможності. Збитки від стихійних лих, техногенних аварій та ін. повинні мати надійне і гарантоване фінансове джерело покриття.
Розвиток підприємницької діяльності громадян приводить до появи у товаровиробників засобів і предметів виробництва, що також вимагає страхового захисту. Починаючи підприємницьку діяльність, громадяни включаються в такі взаємовідношення, при яких фінансова чи господарська неспроможність їхніх партнерів може призвести до зростання збитків.
Відповідно виникає ще одна область, що розширює сферу застосування страхування (страхування комерційних, фінансових ризиків, втрати прибутку та ін.).
В умовах повної господарської самостійності підприємств, розширення їхньої волі і підвищення відповідальності за прийняті рішення підсилюється роль роботодавця. Як свідчать фахівці, ризик відноситься до факторів, що обмежують капіталовкладання і підприємницьку активність. Спроби піти від ризику, як правило, супроводжуються скороченням темпів виробництва, а також робочих місць. У нових економічних умовах серед частини керівників нерідко домінують сиючасні інтереси, що приводить до скорочення розробок довгострокових програм. Не стабільним стало положення працівників, які займаються створенням і освоєнням нових технологій, продукції, товарів.
Страхування науково-технічних, впроваднецьких ризиків підприємців при інвестуванні коштів у науково-технічний комплекс підсилює зацікавленість у збереженні зайнятості висококваліфікованих фахівців.
Отже, в умовах ринку, що супроводжується різноманітними ризиками, зростає значення страхування як важливого засобу захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб. У сферу страхування утягуються нові суб'єкти як з боку осіб, які пропонують страхові послуги, так і з боку одержувачів цих послуг.
Таким чином, в курсовій роботі повинні бути виділені наступні задачі:
1. Визначити параметри оцінювання конкурентоздатності послуг на ринку страхування.
2. Порівняти показники СК "Веско" з показниками компаній-конкурентів
3. Проаналізувати конкурентоздатність послуг СК "Веско"
4. Віднайти шляхи їх вдосконалення
Метою даної курсової роботи є освітлення стану і розвиткупослуг на страховому ринку, їх

 
 

Цікаве

Загрузка...