WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Удосконалення маркетингового комплексу комерційного банку «Володимирський» - Курсова робота

Удосконалення маркетингового комплексу комерційного банку «Володимирський» - Курсова робота

склалася в Україні і конкретно в Сумській області, то можна зазначити, що конкуренція на данному ринку є гостра. Щоб покращити ситуацію на аналізуючому нами підприємстві, необхідно спрямувати свою діяльність в цьому напрямку,а саме залучити якомога більше клієнтів.
Розглянемо основні показники банківської діяльності конкурентів які наближені до позиції ТОВ КБ "Володимирський" у загальному списку.
За станом на 1.10.2005 р. серед 163 діючих банків ТОВ КБ "Володимирський" займає 117 місце. Якщо враховувати що банк має відділення і здійснює свою діяльність тільки на теріторії Сумської області, то це дуже високий показник. Рєйтинг "сусідніх" банків навєдено у таблиці 1.1 і 1.2
Табл. 1.1
Рейтинг упорядочен
по размеру балансового
капитана банков
Название банка
113 ПРИЧОРНОМОР'Я 42.3 32.0 16 6 163.3 3.1 151.1 1.0 15.1 3.2
114 ІНТЕРК0НТИНЕНТБАНК 41 9 75 7 1.0 254.2 19.9 224 4 2.3 25 5 7.5
115 ІНТЕРБАНК 418 30.0 25.0 110.3 23 0 69 4 4.0 33.6 37.7
116 МУНІЦИПАЛЬНИИ 40.6 35.0 25 3 92 9 9.2 83.7 1.3 8.9 14 0
117 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 40.4 35 9 31.3 88.3 7.5 59.4 1.7 94 10 3
118 КАМБІО 40.2 39 0 15 9 209.2 47.0 129 7 0.4 00 11.1
119 ПОЛІКОМБАНК 39 9 22.4 12.4 126.9 8.6 117.3 2.2 2.6 12.5
120 БАЗИС 39 3 24.7 53.5 302.4 39 2 255 2 0.3 12.2 50.9
121 ТК КРЕДИТ 39.2 31.8 15 6 111.8 2.9 90.8 0.9 21.6 2.0
Табл. 1.2
П А С С И В Ы ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С Р Е Д С Т В А Ф И З. Л И Ц
Привл. Межбанк. Сред-ва До востре- Срочные Средства юр. Доходы Расходы Фин.
средства кредиты физю лиц бования лиц рез-тат
Название банка
113 ПРИЧОРНОМОР'Я 141.0 10.7 67.2 1.0 66 381 32 3 28.6 3.7
114 ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 212.9 6.2 129.3 2.4 126 9 65.0 52.6 89.9 -37..3
115 ІНТЕРБАНК 182 7 28.0 92.7 07 919 55.3 24.3 22 .5 1..8
116 МУНІЦИПАЛЬНИИ 90.8 0.0 65.1 23 62 8 22.8 15.0 20.1 -5.2
117 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 85.5 25.3 30. 4 3.9 26.4 8.8 14.4 13. 8 0.6
'Я КАМБІО 196.2 32.3 36.4 1.5 35.0 86 3 26 7 25..5 1.1
119 ПОЛІКОМБАНК 105.6 11.0 65.1 5.3 59.7 28 3 16.5 16.3 0.2
120 БАЗИС 387.2 0.0 177.0 24.9 152 1 155 8 49.2 46.0 33
121 ТК КРЕДИТ 108.9 26.6 11.2 0.2 11.0 67.3 9.6 93 0.3
*- усі цифри у таблицях приведені у млн.грн.
Політика розміщення коштів Банку
При проведенні політики щодо розміщення коштів ТОВ КБ "Володимирський" дотримується чинного законодавства України, вимог Національного банку України, внутрішніх нормативних документів банку, а також поєднує, з одного боку, інтереси вкладників та учасників банку, та, з другого, забезпечує потреби клієнтів в різноманітних банківських послугах щодо надання кредитів,
У минулому році головними завданнями, що ставив перед собою Банк в сфері розміщення ресурсів, були:
> ріст обсягів кредитування реального сектора економіки, як у національній, так і іноземній валюті;
> підвищення якості і прибутковості кредитного портфеля на основі мінімізації і диверсифікованості кредитних ризиків;
> розвиток продуктового ряду кредитних послуг, у т.ч. в іноземній валюті;
> удосконалення методологічних основ для розширення обсягів активних операцій;
> нарощування обсягів кредитування фізичних осіб, у т.ч. довгострокового кредитування на придбання житла, автомобілів і т.д.;
> оптимізація структури кредитного портфеля і портфеля цінних паперів з метоюпідвищення прибутковості, ліквідності і зниження валютних і ринкових ризиків;
> активне використання операцій з позабалансовими інструментами (гарантії, авалювання векселів, акредитиви тощо).
Чисті активи Банку за мінусом сформованих страхових резервів станом на 01.01.2006 року складають 148 810,4 тис.грн., що на 42 316,2 тис.грн. більше в порівнянні з початком року.
Динаміка чистих активів, тис.грн.
У рамках стратегії управління ризиками при формуванні активів Банк підтримує достатній рівень ліквідності, дотримується збалансованості структури активів і пасивів по термінах, валютах та прагне до забезпечення необхідного рівня диверсифікованості по регіонах, секторах економіки і клієнтах. Розвиток активних операцій Банк здійснює з урахуванням оцінки ефективності різних сегментів ринку, планових показників і обмежень.
Політика щодо іммобілізації коштів в основні засоби та нематеріальні активи є виваженою та направлена на створення сучасної матеріально-технічної бази, яка буде сприяти розвитку Банку як універсальної банківської установи.
Для захисту коштів клієнтів та інвесторів, Банк дотримувався стратегії поступового викупу банківських приміщень у власність. З метою визначення реальної вартості власних виробничих приміщень в 2005 році здійснено переоцінку основних засобів.
До активних операцій Банк підходить виважено з урахуванням всіх притаманних ризиків, значна увага приділялась диверсифікації вкладень.
Структура активів станом на 01.01.06
У структурі активів високоліквідні активи займають 28,8 %, що становить 42 814,0 млн.грн., проти 19,2 %, або 21 462,9 тис.грн. на початок року. Зобов'язання, що обліковувались на поточних рахунках, покривались високоліквідними активами на 185,4 % проти 98,3% на 01.01.2005 року. Рівень ліквідності Банку забезпечує своєчасне виконання зобов'язань перед кредиторами та вкладниками.
Кредитно-інвестиційний портфель Банку за станом на 01.01.2006 року складає 79 818,7 тис.грн. або 51,0 % чистих активів Банку, зменшених на суму резервів.
Динаміка кредитно-інвестиційного портфеля, тис.грн.
З початку року кредитно-інвестиційний портфель Банку зріс на 2 321,2 тис.грн., в т.ч. за рахунок міжбанківських кредитів на 1 693,5 тис.грн., кредитів фізичних осіб на 7 465,0 тис.грн., портфелю цінних паперів на продаж на 9 854,7 тис.грн. Обсяги кредитування юридичних осіб зменшились на 16 692,0 тис.грн.
Протягом 2005 року Банк здійснював кредитування всіх основних клієнтських груп - корпоративних клієнтів, населення, банків, страхових компаній.
При проведенні активних операцій Банк проводив процентну політику, що базується на економічній ефективності операцій і підтримці необхідного рівня процентної маржі з врахуванням ринкової кон'юнктури та притаманних ризиків.
Відповідно до висновків комплексної перевірки Національного банку України, що була проведена на початку 2005 року, визнано, що "якість активів задовільна і не становить загрози фінансовому стану банку".
Питома вага негативно класифікованих активів (з урахуванням позабалансових зобов'язань) протягом року не перевищувала 5 %.
Обслуговування корпоративних клієнтів
Однією з найголовніших стратегічних задач, які ставив перед собою Банк "Володимирський" на 2005 рік, був розвиток клієнтської політикита удосконалення системи персонального обслуговування корпоративних клієнтів. Крім того, Банк значну

 
 

Цікаве

Загрузка...