WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Удосконалення маркетингового комплексу комерційного банку «Володимирський» - Курсова робота

Удосконалення маркетингового комплексу комерційного банку «Володимирський» - Курсова робота

клієнтів та забезпечення фінансової надійності банку, здійснюється формування резервів. Банк формує резерви для покриття можливих збитків, що можуть бути завдані в результаті його діяльності. Банк формує резерви під стандартну та нестандартну заборгованість у повному обсязі щомісячно за рахунок відрахувань, що відображаються за групою рахунків №770 "Відрахування в резерви".
Інформаційні системи та технології
Банк значну увагу приділяє постійному впровадженню сучасних банківських технологій. Основними цілями інформаційних технологій Банку є створення технічних і програмних умов для реалізації бізнес-стратегії Банку, забезпечення його конкурентноздатності, послідовне зниження операційних ризиків і витрат, створення технологічної платформи для впровадження систем фінансового аналізу й планування та прагнення до оптимізації витрат на інформатизацію при підтримці необхідного технологічного рівня.
Велика увага приділена надійності систем збереження даних та підвищення продуктивності інформаційних систем. Протягом року здійснено оновлення серверного парку Банку.
У 2005 році Банк продовжив роботу з розбудови корпоративної інформаційної мережі Банку, яка побудована на основі протоколів ТСР/ІР і Frame Relay з використанням високотехнологічного активного устаткування - маршрутизоторів СІSСО, АDSL і SHDSL модемів, і забезпечує сучасний технологічний рівень банківського виробництва та управління.
Введені в дію додаткові лінії зв'язку для обслуговування системи "Клієнт-Банк", значно розширені міжміські канали зв'язку з безбалансовими відділеннями Банку.
У 2005 році 45 наших клієнтів стали користувачами системи "Клієнт-Банк", яка станом на 01.06.2006 року налічує 220 робочих місць.
На протязі минулого року були реалізовані ряд важливих завдань в рамках АБС Б2. Банк став членом світової спільноти SWIFT, підключився до системи міжбанківських переказів "АВЕРС".
Банк має в своєму розпорядженні високотехнологічні програмні комплекси, які дають можливість його клієнтам отримувати широкий спектр послуг, включаючи "Клієнт-Банк" по мережі Internet та SMS-банкінг. Передові технології, які використовуються в Банку, забезпечують його конкурентоспроможність на ринку банківських послуг.
На сьогоднішній день банк "Володимирський" має репутацію установи яка здатна підтримувати високі стандарти роботи.
Управління персоналом
Банк завжди розглядає розвиток кадрового потенціалу як одну з ключових умов для досягнення поставленої стратегічної мети та з повагою ставиться до співробітників банку, які своєю щоденною та кропіткою працею сприяють розвитку Банку як універсальної фінансової установи.
За умов стрімкого розвитку банківської системи та підвищення конкурентної боротьби Банк впроваджує нові підходи до кадрової політики, основними напрямками якої були та залишаються створення ефективної системи добору, підготовки та використання кадрових ресурсів, запровадження та удосконалення системи мотивації персоналу, розвиток корпоративної культури.
Станом на 01.01.2006 року в банку "Володимирський" працює 247 чоловік.
Середній вік працюючих становить 34 роки.
Вищу освіту мають 72 % загальної кількості співробітників.
Для постійного підвищення професіонального рівня Банк здійснює навчання співробітників шляхом проведення внутрішньобанківських семінарів, нарад, атестацій. Також широко запроваджена практика підвищення кваліфікації в різних навчальних закладах. Співробітники Банку приймали участь в різноманітних семінарах, конференціях, нарадах, підвищували рівень на курсах підвищення кваліфікації.
Банк значну увагу приділяє молоді. Співробітники Банку для отримання вищої або другої вищої освіти навчаються в вищих навчальних закладах та коледжах без відриву від виробництва.
В минулому році в Банку було запроваджену систему мотивації співробітників, основним принципом якої є справедлива оцінка кожного працюючого та його внеску в розвиток Банку.
Поряд з цим розвиток корпоративної культури Банку спрямовано на створення і кожного працівника відчуття причетності до досягнення Банком високих результатів, виховання командного духу і почуття мети.
Політика, яку банк "Володимирський" проводить у відношенні до персоналу, дозволяє йому сьогодні динамічно розвиватися, розробляти та впроваджувати нові банківські продукти та послуги, забезпечувати високу якість обслуговування клієнтів і залишатися конкурентоспроможною банківською установою.
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення фінансового стану ТОВ КБ "Володимирський".
Нормальна діяльність банку неможлива без постійного проведення грамотно організованої аналітичної роботи. Спеціалісти банку повинні професійно аналізувати, з одного боку, внутрішні відносини, процеси, тенденції банку, з іншої - усі різноманітні фактори, які діють на банк.
Одним з напрямків такого аналітичного забезпечення функціонування і розвитку банку виступає організація маркетингу.
У ТОВ КБ "Володимирський" відділу маркетингу немає. Відділ по роботі з клієнтами займається питаннями політики збуту і ціноутворенням.
Перше, що треба зробити підприємству - створити посаду маркетолога, який буде займатися аналізом маркетингового середовища фірми в цілому і який зможе правильно організувати маркетингові дослідження і розробляти маркетингові плани. Дослідження необхідно проводити безперервно і професійно, вони повинні плануватися і регулюватися. Основними функціями маркетолога повинні бути:
- дослідження споживчих властивостей послуг, що надаються та збір
інформації про задоволення ними клієнтів;
- виявлення системи взаємозв'язку між різними факторами, які впливають на стан ринку та кількість клієнтів;
- аналіз конкурентноздатності послуг банку, співставлення
споживчих властивостей, процентної ставки, з аналогічними
показниками конкуруючої фінансової організації;
- аналіз сильних та слабких сторін конкуруючої продукції;
- розрахунок ємності ринку;
- координація та узгодження дій всіх відділів банку у проведенні
єдиної комерційної політики;
- збір, систематизація і аналіз всієї комерційно - економічної інформації по кон'юнктурі потенційних ринків надання послуг банка;
- створення інформаційно-статистичного банку даних по маркетингу, включаючи дані про клієнтську базу, наявність грошових коштів; використання цих даних для подальшої діяльності.
Стабільному комерційному успіху банку сприяє його позитивний імідж, який підвищує конкурентоспроможність фінансових установ на кредитному ринку. Імідж комерційного банку формується по-різному для різних груп громадськості, точка зору яких впливає на узагальнене й широке уявлення про комерційний банк, таким чином створюючи його корпоративний імідж.
Структура корпоративного іміджу комерційного банку - це імідж у клієнтів, бізнес-імідж (тобто упартнерів), соціальний імідж, внутрішній імідж.
Щодо створення позитивного іміджу серед клієнтів пропонуємо

 
 

Цікаве

Загрузка...